ICGOO在线商城 > 产品目录 > 隔离器 > 数字隔离器
当前“

数字隔离器

31343条产品,ICGOO在线商城所选择的供货商都经过严格筛选,垂直采购渠道透明,质量有保障。
包装
 • 管件
 • Digi-Reel®
 • 剪切带(CT)
 • 带卷(TR)
 • 托盘
 • Cut Tape (CT)
 • Tape & Reel (TR)
 • Tube
 • Tray
 • Bulk
 • -
 • Bag
零件状态
 • 在售
 • 停產
 • 不適用於新設計
 • Active
 • Obsolete
 • Discontinued at Digi-Key
 • Not For New Designs
安装类型
 • 表面贴装
 • 通孔
 • Surface Mount
 • Through Hole
 • -
工作温度
 • -40°C ~ 85°C
 • -40°C ~ 105°C
 • -40°C ~ 100°C
 • -40°C ~ 125°C
 • -55°C ~ 125°C
 • -25°C ~ 85°C
 • -55°C ~ 105°C
 • 0°C ~ 70°C
 • -55°C ~ 175°C
 • -
 • 0°C ~ 60°C
脉宽失真(最大)
 • -
 • 3ns
 • 40ns
 • 5ns
 • 6ns
 • 2ns
 • 4.5ns
 • 4.9ns
 • 10ns
 • 1ns
 • 2.5ns
 • 25ns
 • 4ns
 • 2.6ns
 • 30ns
 • 8ns
 • 145ns,85ns
 • 4.7ns
 • 20ns
 • 80ns,21ns
 • 4.6ns
 • 3.5ns
 • 65ns,95ns
 • 145ns, 85ns
 • 80ns, 21ns
 • 14ns
 • 3.7ns
 • 4.1ns
 • 7.5ns
 • 65ns, 95ns
 • 10µs (Min)
 • 2.9ns
 • 7ns
 • 4.8ns (Typ)
传播延迟 tpLH / tpHL(最大值)
 • -
 • 50ns,50ns
 • 15ns,15ns
 • 16.5ns
 • 150ns,150ns
 • 100ns,100ns
 • 60ns,60ns
 • 14ns,14ns
 • 13ns,13ns
 • 24ns,24ns
 • 16ns,16ns
 • 35ns,35ns
 • 95ns,95ns
 • 9.5ns,9.5ns
 • 70ns,70ns
 • 75ns,75ns
 • 58ns,58ns
 • 27.5ns,28.8ns
 • 65ns,65ns
 • 7.5ns,7.4ns
 • 180ns,180ns
 • 25ns,25ns
 • 17.6ns,17.6ns
 • 55ns,55ns
 • 42ns,42ns
 • 57ns,57ns
 • 32ns,32ns
 • 4.5ns,4.5ns
 • 45ns,45ns
 • 58ns,84ns
 • 18ns,18ns
 • 135ns, 190ns
 • 36ns,36ns
 • 90ns,90ns
 • 75ns,25ns
 • 250ns,250ns
 • 32.5ns,33.6ns
 • 54.1ns,55.3ns
 • 68ns,68ns
 • 9.2ns,9.4ns
 • 9.4ns,9.2ns
 • 18ns, 18ns
 • 100ns, 100ns
 • 16ns, 16ns
 • 50ns, 50ns
 • 60ns, 60ns
 • 13ns, 13ns
 • 35ns, 35ns
 • 45ns, 45ns
 • 54.1ns, 55.3ns
 • 58ns, 58ns
 • 65ns, 65ns
 • 42ns, 42ns
 • 17.6ns, 17.6ns
 • 25ns, 25ns
 • 70ns, 70ns
 • 32ns, 32ns
 • 15ns, 15ns
 • 27.5ns, 28.8ns
 • 40ns, 40ns
 • 475ns, 475ns
 • 9.5ns, 9.5ns
 • 4.5ns, 4.5ns
 • 115ns, 115ns
 • 23ns, 23ns
 • 75ns, 75ns
 • 33ns, 33ns
 • 150ns, 150ns
 • 24ns, 24ns
 • 38ns, 38ns
 • 14ns, 14ns
 • 140ns, 15ns
 • 10.5ns, 10.5ns
 • 7.5ns, 7.4ns
 • 57ns, 57ns
 • 11ns, 11ns
 • 180ns, 180ns
 • 43ns, 43ns
 • 37ns, 37ns
 • 55ns, 55ns
 • 95ns, 95ns
 • 32.5ns, 33.6ns
 • 75ns, 25ns
 • 28ns, 28ns
 • 700ns, 700ns
 • 250ns, 250ns
 • 68ns, 68ns
 • 2.3µs, 2.9µs (Typ)
 • 90ns, 90ns
 • 480ns, 480ns
 • 58ns, 84ns
 • 11.6ns, 11.8ns
 • 39ns, 39ns
 • 80ns, 80ns
 • 9.4ns, 9.2ns
 • 18ns, 23ns
 • 9.2ns, 9.4ns
 • 36ns, 36ns
 • 12.6ns, 17.5ns (Typ)
供应商器件封装
 • 16-SOIC
 • 16-SO
 • 8-SOIC
 • 20-SOIC-IC
 • 20-SOIC
 • 16-SSOP
 • 16-QSOP
 • 20-QSOP
 • 32-BGA(15x11.25)
 • 8-SOP
 • 20-SSOP
 • 8-MSOP
 • 16-SOIC-IC
 • 22-PDIP
 • 32-LGA(15x11.25)
 • 6-SDIP 鸥翼
 • 8-LGA(10x10)
 • 8-SOIC-IC
 • 16-SO W
 • 24-SSOP
 • 8-PDIP
 • 24-BGA(9x6.25)
 • 32-BGA (15x11.25)
 • 32-LGA (15x11.25)
 • 12-SOP
 • 24-BGA (22x6.25)
 • 48-TSSOP
 • 8-SO
 • 8-DIP
 • 44-CSPBGA (12x12)
 • 8-DIP Gull Wing
 • 10-DFN (3x3)
 • 44-BGA (15x15)
 • 32-DFN (9x9)
 • 6-SDIP Gull Wing
 • 20-SOIC-RI
 • -
 • 42-BGA (22x9)
 • 8-LGA (10x10)
 • 24-DIL
 • Module
 • 24-BGA (9x6.25)
封装/外壳
 • 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽)
 • 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
 • 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
 • 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽)
 • 16-SSOP(0.154",3.90mm 宽)
 • 20-SSOP(0.154",3.90mm 宽)
 • 32-BBGA
 • 8-SOIC(0.295",7.50mm 宽)
 • 8-SMD,鸥翼
 • 20-SSOP(0.209",5.30mm 宽)
 • 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽)
 • 16-LSSOP(0.154",3.90mm 宽)
 • 22-DIP 模块
 • 32-BLGA
 • 6-SOIC(0.295",7.50mm 宽)
 • 16-SOIC(0.551",14.00mm 宽)
 • 8-LGA
 • 24-SSOP(0.209",5.30mm 宽)
 • 8-DIP(0.300",7.62mm)
 • 24-BBGA
 • BGA - 模块
 • 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
 • 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
 • 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width)
 • 8-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
 • 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
 • 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width)
 • 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
 • 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width), 12 Leads
 • 24-BGA
 • 20-SSOP (0.154", 3.90mm Width)
 • 24-SSOP (0.209", 5.30mm Width)
 • 48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
 • 8-SMD, Gull Wing
 • 8-DIP (0.300", 7.62mm)
 • 16-SOIC (0.551", 14.00mm Width)
 • 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
 • 44-LFBGA, CSPBGA
 • 10-WFDFN Exposed Pad
 • 44-BBGA
 • 32-VFDFN Exposed Pad
 • 6-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
 • 22-DIP Module
 • -
 • 42-BBGA
 • 24-DIP (0.667", 16.95mm)
 • 16-LSSOP (0.154", 3.90mm Width)
 • 13-SMD Module
类型
 • RS422,RS485
 • CAN
 • 通用
 • SPI
 • USB
 • RS232
 • -
 • I²C
 • LVDS
 • RS485
 • CAN,RS422,RS485
 • General Purpose
 • RS422, RS485
 • CAN, RS422, RS485
技术
 • 容性耦合
 • 磁耦合
 • GMR(大型磁阻传感)
 • -
 • Magnetic Coupling
 • Capacitive Coupling
 • GMR (Giant Magnetoresistive)
隔离式电源
 • -
 • No
 • Yes
通道数
 • 3
 • 2
 • 4
 • 5
 • 7
 • 6
 • 1
 • 8
通道类型
 • 单向
 • 双向
 • -
 • 双向,单向
 • Unidirectional
 • Bidirectional, Unidirectional
 • Bidirectional
输入 - 输入侧 1/输入侧 2
 • 2/1
 • 1/1
 • 4/0
 • 5/0
 • 2/0
 • 2/2
 • 3/1
 • 5/2
 • 4/2
 • 1/0
 • 5/1
 • 6/0
 • 3/0
 • 4/1
 • 3/3
 • 0/5
 • 0/4
 • 3/2
 • 1/2
 • 1/3
 • 4/3
 • 2/3
 • 0/2
 • 8/0
 • 4/4
 • -
 • 2/4
 • 1/4
 • 3/4
电压 - 隔离
 • 2500Vrms
 • 5000Vrms
 • 1000Vrms
 • 3750Vrms
 • 4000Vpk
 • 3000Vrms
 • 2750Vrms
 • 3500Vrms
 • 1750Vrms
 • 6000Vrms
 • 5700Vrms
 • 5600Vrms
 • 600Vrms
 • 1500Vrms
 • 7500Vrms
 • 500VAC
 • 4243Vrms
 • -
 • 6500Vrms
 • 3750VDC
 • 3000VAC
 • 4000Vrms
共模瞬态抗扰度(最小值)
 • 25kV/µs
 • 20kV/µs
 • 30kV/µs
 • 75kV/µs
 • 35kV/µs
 • 85kV/µs
 • 25kV/µs(标准)
 • 50kV/µs
 • 15kV/µs
 • 100kV/µs
 • -
 • 10kV/µs
 • 40kV/µs
 • 60kV/µs
 • 3kV/µs
 • 35kV/µs(标准)
 • 50kV/µs(标准)
 • 1.5kV/µs
 • 25kV/µs (Typ)
 • 1.6kV/µs (Typ)
 • 35kV/µs (Typ)
 • 50kV/µs (Typ)
 • 200kV/µs
 • 3.2kV/µs
 • 70kV/µs
数据速率
 • 200kbps
 • 2Mbps
 • 1Mbps
 • 10Mbps
 • 110Mbps
 • 150Mbps
 • 25Mbps
 • 16Mbps
 • 34Mbps
 • 40Mbps
 • 500kbps
 • 100Mbps
 • 50Mbps
 • 12Mbps
 • 4Mbps
 • 20Mbps
 • 4MHz,8MHz
 • 400kHz
 • 5Mbps
 • -
 • 90Mbps
 • 15Mbps
 • 1.25Gbps
 • 1.1Gbps
 • 100MBd
 • 600Mbps
 • 35Mbps
 • 460Kbps
 • 110MBd
 • 200Mbps
 • 2Mbps, 50Mbps
 • 80MBd
 • 4MHz, 8MHz
 • 100kHz
 • 1.25Mbps
上升/下降时间(典型值)
 • -
 • 2.5ns,2.5ns
 • 1ns,1ns
 • 2ns, 2ns
 • 10ns,10ns
 • 20ns,20ns(最大)
 • 1.1µs,1.1µs(最大)
 • 3.9ns,3.9ns
 • 3.8ns,2.8ns
 • 4ns,4ns
 • 2.1ns,1.7ns
 • 1.1ns,1.4ns
 • 1.8ns,1.9ns
 • 3ns,2ns
 • 60ns,60ns
 • 2.4ns,2.4ns
 • 5ns,5ns
 • 2.5ns,2.1ns
 • 2.4ns,2.1ns
 • 15ns,5ns
 • 0.35ns,0.35ns(最大)
 • 3ns,3ns
 • 350ps,350ps(最大)
 • 65ns,22ns
 • 15ns,15ns(最大)
 • 8ns,8ns
 • 600ns,600ns(最大)
 • 2.3ns,2.3ns
 • 10µs,10µs(最大)
 • 12ns,12ns
 • 250ns,250ns(最大)
 • 1.6ns,1.4ns(最大)
 • 3.9ns,3.7ns
 • 1.6ns,1.4ns
 • 1.6ns(最大),1.4ns(最大)
 • 3ns, 3ns
 • 15ns, 15ns (Max)
 • 1.1ns, 1.4ns
 • 2.5ns, 2.5ns
 • 2ns, 2ns
 • 2.1ns, 1.7ns
 • 1ns, 1ns
 • 2.4ns, 2.4ns
 • 1.3ns, 1.4ns
 • 20ns, 20ns (Max)
 • 8ns, 8ns
 • 9ns, 9ns
 • 3.8ns, 2.8ns
 • 3.9ns, 3.9ns
 • 350ps, 350ps (Max)
 • 600ns, 600ns (Max)
 • 3ns, 2ns
 • 26ns, 52ns
 • 10ns, 10ns
 • 2.5ns, 2.1ns
 • 1.1µs, 1.1µs (Max)
 • 1.8ns, 1.9ns
 • 1.7ns, 1.9ns
 • 4ns, 4ns
 • 1.6ns, 1ns
 • 2.3ns, 2.3ns
 • 2.4ns, 2.1ns
 • 1.8ns, 1.7ns
 • 5ns, 5ns
 • 12ns, 12ns
 • 2.5ns, 2ns
 • 3.9ns, 3.7ns
 • 1.6ns (Max), 1.4ns (Max)
 • 15ns, 5ns
 • 10µs, 10µs (Max)
 • 1.6ns, 1.4ns (Max)
 • 450ns, 450ns
 • 2.8ns, 2.9ns
 • 250ns, 250ns (Max)
 • 3µs, 3µs
 • 60ns, 60ns
 • 65ns, 22ns
 • 5ns (Max), 5ns (Max)
 • 1ns, 1.4ns
 • 1.6ns, 1.4ns
电压 - 电源
 • 3.15 V ~ 5.5 V,4.5 V ~ 5.5 V
 • 3 V ~ 5.25 V
 • 3.15 V ~ 3.6 V
 • 2.7 V ~ 5.5 V
 • 3 V ~ 5.5 V
 • 3.3V,5V
 • 3.15 V ~ 5.5 V,4.75 V ~ 5.25 V
 • 1.7 V ~ 5.5 V
 • 2.5 V ~ 5.5 V
 • 2.25 V ~ 5.5 V
 • 3.15 V ~ 5.5 V
 • 4.5 V ~ 5.5 V
 • 1.71 V ~ 5.5 V
 • 1.8 V ~ 5.5 V
 • 3 V ~ 5.5 V,4.75 V ~ 5.25 V
 • 3 V ~ 5.5 V,4.5 V ~ 5.5 V
 • 2.25 V ~ 3.6 V
 • 3 V,5 V
 • 2.8 V ~ 5.5 V
 • 4 V ~ 5.75 V
 • 3 V ~ 3.6 V
 • 3 V ~ 30 V
 • 2.375 V ~ 2.625 V
 • 3 V ~ 3.6 V,4.5 V ~ 5.5 V
 • 3V ~ 5.5V
 • 3V ~ 5.5V,4.5V ~ 5.5V
 • 2.7V ~ 5.5V
 • 2.375V ~ 2.625V
 • 3V ~ 3.6V
 • 4.5V ~ 5.5V
 • 2.5V ~ 5.5V
 • 2.7V ~ 4.0V,4.5V ~ 5.5V
 • 1.8V ~ 5.5V
 • 1.7V ~ 5.5V
 • 3.1V ~ 5.5V
 • 2.5V ~ 3.6V
 • 2.25V ~ 3.6V
 • 3.135V ~ 5.5V
 • 3.3V ~ 5V
 • 1.71V ~ 5.5V
 • 3V ~ 30V
 • 2.25V ~ 5.5V
 • 1.8V ~ 5.5V,3V ~ 5.5V
 • 4V ~ 5.75V
 • 2.6V ~ 5.5V
 • 3V,5V
 • 1.71V ~ 5.5V,4.5V ~ 5.5V
 • 3.3V, 5V
 • 3.15V ~ 5.5V
 • 2.8V ~ 5.5V
 • 3.15V ~ 5.5V, 4.75V ~ 5.25V
 • 3.15V ~ 5.5V, 4.5V ~ 5.5V
 • 3V ~ 5.5V, 4.5V ~ 5.5V
 • 2.7V ~ 4.0V, 4.5V ~ 5.5V
 • 4.4V ~ 36V
 • 3V, 5V
 • 3V ~ 5.5V, 4.75V ~ 5.25V
 • 3V ~ 3.6V, 4.5V ~ 5.5V
 • 3.15V ~ 3.6V
 • 1.8V ~ 5.5V, 3V ~ 5.5V
 • 3V ~ 5.25V
 • 3V ~ 5V
 • 3.15V ~ 3.45V, 4.75V ~ 5.25V
 • 2.85V ~ 5.5V
 • 3V ~ 3.6V, 4V ~ 5.5V
 • 1.71V ~ 5.5V, 4.5V ~ 5.5V
 • -
 • 4.4V ~ 16.5V
 • 4.75V ~ 5.25V
 • 2.375V ~ 5.5V
基本零件编号
 • ADUM5401
 • ADUM4150
 • LTM2882-5
 • LTM2881
 • LTM2889
 • LTM2883
 • ADM2490
 • ADM2485
 • ADUM1311
 • ADN4651
 • ADM2482
 • ADUM5200
 • ADM3251
 • ADUM5201
 • ADUM3201
 • ADUM3150
 • ADUM5402
 • ADUM1402
 • ADUM1200
 • ADUM1201
 • ADUM1401
 • ADUM3301
 • ADUM7441
 • LTM2882
 • ADUM3441
 • AD261
 • ADUM1400
 • LTM2887
 • MAX12935
 • ADM3260
 • ADUM3154
 • ADM2486
 • ADUM3211
 • ADUM110
 • ADUM2401
 • ADUM3402
 • ADUM1250
 • ADM2587
 • ADUM7641
 • ADUM7643
 • ADUM4160
 • ADUM1301
 • MAX14931
 • ADM3054
 • ADM3053
 • ADUM1410
 • ADM2582
 • ADUM1300
 • ADUM3471
 • ADUM7510
 • ADUM242
 • MAX14131
 • ADN4650
 • ADUM141
 • ADUM1412
 • ADUM1411
 • ADUM3481
 • ADUM3440
 • ADUM2281
 • ADM2483
 • ADM2687
 • ADM3252
 • ADUM3151
 • ADUM2285
 • ADM2682
 • AD260
 • ADM2484
 • LTM2885
 • ADUM5211
 • MAX14435
 • MAX14436
 • MAX14432
 • MAX14483
 • ADUM6401
 • ADUM1210
 • ADUM5400
 • ADM3052
 • ADUM1241
 • MAX14930
 • MAX14933
 • MAX14932
 • ADUM3200
已选条件:
序号 图片 型号 制造商 环保 参考价格 描述
1 ADUM263N1BRIZ Analog Devices Inc. Y
询价
General Purpose Digital Isolator 5000Vrms 6 Channel 150Mbps 75kV/µs CMTI 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
2 ADUM263N1BRIZ-RL Analog Devices Inc. Y
询价
General Purpose Digital Isolator 5000Vrms 6 Channel 150Mbps 75kV/µs CMTI 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
3 ISO3086TDW Texas Instruments Y
询价
RS422, RS485 Digital Isolator 2500Vrms 3 Channel 20Mbps 25kV/µs CMTI 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
4 ISO3086TDWR Texas Instruments Y
询价
RS422, RS485 Digital Isolator 2500Vrms 3 Channel 20Mbps 25kV/µs CMTI 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
5 ISO3086TDWR Texas Instruments Y
询价
RS422, RS485 Digital Isolator 2500Vrms 3 Channel 20Mbps 25kV/µs CMTI 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
6 ISO3086TDWR Texas Instruments Y
询价
RS422, RS485 Digital Isolator 2500Vrms 3 Channel 20Mbps 25kV/µs CMTI 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
7 ISO7721QDRQ1 Texas Instruments Y
询价
General Purpose Digital Isolator 3000Vrms 2 Channel 100Mbps 85kV/µs CMTI 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
8 ISO7721QDRQ1 Texas Instruments Y
询价
General Purpose Digital Isolator 3000Vrms 2 Channel 100Mbps 85kV/µs CMTI 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
9 ISO7721QDRQ1 Texas Instruments Y
询价
General Purpose Digital Isolator 3000Vrms 2 Channel 100Mbps 85kV/µs CMTI 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
10 ISO7742FDBQ Texas Instruments Y
询价
General Purpose Digital Isolator 3000Vrms 4 Channel 100Mbps 85kV/µs CMTI 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width)
11 ISO7742DBQ Texas Instruments Y ¥11.21-¥11.89
询价
General Purpose Digital Isolator 3000Vrms 4 Channel 100Mbps 85kV/µs CMTI 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width)
12 ISO7742FQDWQ1 Texas Instruments Y
询价
General Purpose Digital Isolator 5000Vrms 4 Channel 100Mbps 40kV/µs CMTI 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
13 ISO7742QDWQ1 Texas Instruments Y
询价
General Purpose Digital Isolator 5000Vrms 4 Channel 100Mbps 40kV/µs CMTI 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
14 ISO7742DW Texas Instruments Y
询价
General Purpose Digital Isolator 5000Vrms 4 Channel 100Mbps 85kV/µs CMTI 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
15 ISO7742FDWR Texas Instruments Y
询价
General Purpose Digital Isolator 5000Vrms 4 Channel 100Mbps 85kV/µs CMTI 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
16 ISO7742FDBQR Texas Instruments Y
询价
General Purpose Digital Isolator 2500Vrms 4 Channel 100Mbps 85kV/µs CMTI 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width)
17 ISO7742DBQR Texas Instruments Y ¥9.99-¥10.66
询价
General Purpose Digital Isolator 2500Vrms 4 Channel 100Mbps 85kV/µs CMTI 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width)
18 ISO7742DWR Texas Instruments Y ¥10.20-¥18.86
询价
General Purpose Digital Isolator 5000Vrms 4 Channel 100Mbps 85kV/µs CMTI 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
19 ISO7742FDBQR Texas Instruments Y
询价
General Purpose Digital Isolator 2500Vrms 4 Channel 100Mbps 85kV/µs CMTI 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width)
20 ISO7742DWR Texas Instruments Y ¥10.20-¥18.86
询价
General Purpose Digital Isolator 5000Vrms 4 Channel 100Mbps 85kV/µs CMTI 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)