ICGOO在线商城 > 产品目录 > 电容器 > 氧化铌电容器
当前“

氧化铌电容器

330条产品,ICGOO在线商城所选择的供货商都经过严格筛选,垂直采购渠道透明,质量有保障。
零件状态
 • 在售
 • Active
工作温度
 • -55°C ~ 125°C
 • -55°C ~ 105°C
安装类型
 • 表面贴装
 • Surface Mount
包装
 • Digi-Reel®
 • 带卷(TR)
 • Tape & Reel (TR)
容差
 • ±20%
电压 - 额定
 • 6.3V
 • 4V
 • 2.5V
 • 1.8V
封装/外壳
 • 2917(7343 公制)
 • 0805(2012 公制)
 • 1411(3528 公制),1210
 • 2917 (7343 Metric)
 • 2312 (6032 Metric)
大小/尺寸
 • 0.287" 长 x 0.169" 宽(7.30mm x 4.30mm)
 • 0.081" 长 x 0.053" 宽(2.05mm x 1.35mm)
 • 0.138" 长 x 0.110" 宽(3.50mm x 2.80mm)
 • 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm)
 • 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm)
制造商尺寸代码
 • E
 • P
 • B
 • D
 • C
高度 - 安装(最大值)
 • 0.169"(4.30mm)
 • 0.122"(3.10mm)
 • 0.059"(1.50mm)
 • 0.083"(2.10mm)
 • 0.122" (3.10mm)
 • 0.110" (2.80mm)
电容
 • 330µF
 • 6.8µF
 • 220µF
 • 22µF
 • 150µF
电流 - 漏泄
 • 39.6µA
 • 1µA
 • 26.4µA
 • 1.8µA
 • 2.6µA
 • 16.5µA
 • 17.6µA
 • 12µA
 • 8µA
 • 11µA
ESR(等效串联电阻)
 • 80 mOhms
 • 5.3 Ohms
 • 400 mOhms
 • 1.9 Ohms
 • 600 mOhms
 • 100 mOhms
 • 45 mOhms
 • 60 mOhms
 • 40 mOhms
 • 150 mOhms
 • 125 mOhms
 • 300 mOhms
耗散因数
 • 12%
 • 6%
 • 8%
 • 10%
 • -
特性
 • 低 ESR
 • -
 • Low ESR
供应商器件封装
 • 2917(7343 公制)
 • 0805(2012 公制)
 • 1210(3528 公制)
 • 2917 (7343 Metric)
 • 2312 (6032 Metric)
已选条件:
序号 图片 产品名称 型号 制造商 环保 参考价格 描述
1 暂无 氧化铌电容器 NOSC157M002R0065 AVX Corporation Y
询价
CAP NIOB OXI 150UF 20% 2.5V 2312
2 暂无 氧化铌电容器 NOSB476M006R0800 AVX Corporation Y
询价
OXICAP
3 氧化铌电容器 氧化铌电容器 NOJC227M006RWJ AVX Corporation Y ¥4.65-¥6.19
询价
220µF Niobium Oxide Capacitor 6.3V 2312 (6032 Metric) 400 mOhms
4 暂无 氧化铌电容器 NOSE477M002R0100 -
询价
5 暂无 氧化铌电容器 NOSA106M008R2200V AVX Corporation Y
询价
CAP NIOB OXID 10UF 20% 8V 1206
6 暂无 氧化铌电容器 NOJV687M004SWJ -
询价
7 暂无 氧化铌电容器 NOSB476M004R0500 -
询价
8 暂无 氧化铌电容器 NOJA336M004RWJ AVX Corporation
询价
9 暂无 氧化铌电容器 NOJP156M001RWJ AVX Corporation
询价
10 氧化铌电容器 氧化铌电容器 NOSB226M006R0600 AVX Corporation Y ¥1.72-¥5.07
询价
22µF Niobium Oxide Capacitor 6.3V 1411 (3528 Metric), 1210 600 mOhms
11 暂无 氧化铌电容器 NOJC337M001RWJ AVX Corporation
询价
12 暂无 氧化铌电容器 NOJB106M010SWJ AVX Corporation
询价
OXICAP
13 暂无 氧化铌电容器 NOSE687M002S0060 AVX Corporation
询价
14 暂无 氧化铌电容器 NOSB107M001R0350 AVX Corporation
询价
CAP NIOB OXI 100UF 20% 1.8V 1210
15 暂无 氧化铌电容器 NOJB336M006SWJ AVX Corporation
询价
OXICAP
16 暂无 氧化铌电容器 NOJB156M006SWJ -
询价
17 暂无 氧化铌电容器 NOJY477M001RWJ -
询价
18 氧化铌电容器 氧化铌电容器 NOJD227M006RWJ AVX Corporation Y
询价
220µF Niobium Oxide Capacitor 6.3V 2917(7343 公制) 400 mOhms
19 氧化铌电容器 氧化铌电容器 NPVV337M004R0003 AVX Corporation Y
询价
330µF Niobium Oxide Capacitor 4V 2924 (7361 Metric) 3 mOhms
20 暂无 氧化铌电容器 NOJP335M010RWJ AVX Corporation Y
询价
CAP NIOB OXID 3.3UF 20% 10V 0805
21 暂无 氧化铌电容器 NOJD227M006SWJ AVX Corporation
询价
OXICAP
22 暂无 氧化铌电容器 NOSD107M006S0100 -
询价
23 暂无 氧化铌电容器 NOSC476M006S0300 AVX Corporation
询价
24 氧化铌电容器 氧化铌电容器 NOSD337M004R0100 AVX Corporation Y ¥6.40-¥11.59
询价
330µF Niobium Oxide Capacitor 4V 2917 (7343 Metric) 100 mOhms
25 暂无 氧化铌电容器 NOJB156M010RWJ AVX Corporation ¥1.48-¥8.22
询价
26 暂无 氧化铌电容器 NOSC157M004R0090 AVX Corporation Y ¥6.00-¥15.80
询价
CAP NIOB OXIDE 150UF 20% 4V 2312
27 暂无 氧化铌电容器 NOJT226M002RWJ AVX Corporation
询价
28 暂无 氧化铌电容器 NOJD107M010RWB AVX Corporation Y ¥4.12-¥4.26
询价
CAP NIOB OXID 100UF 20% 10V 2917
29 暂无 氧化铌电容器 NOJW686M004RWJ AVX Corporation Y
询价
CAP NIOB OXIDE 68UF 20% 4V 2312
30 氧化铌电容器 氧化铌电容器 NOSC107M004R0070 AVX Corporation Y ¥5.33-¥5.78
询价
100µF Niobium Oxide Capacitor 4V 2312 (6032 Metric) 70 mOhms
31 暂无 氧化铌电容器 NOJT226M004RWJ AVX Corporation
询价
32 暂无 氧化铌电容器 NOJC336M010SWJ -
询价
33 暂无 氧化铌电容器 NOSD107M008R0400 -
询价
34 暂无 氧化铌电容器 NOME337M006R0035 -
询价
35 暂无 氧化铌电容器 NOJE477M002SWJ -
询价
36 暂无 氧化铌电容器 NOJA336M002RWJ -
询价
37 暂无 氧化铌电容器 NOSB476M002R0500 -
询价
38 暂无 氧化铌电容器 NOSB106M008R1000V AVX Corporation ¥1.89-¥5.67
询价
39 氧化铌电容器 氧化铌电容器 NOSD337M004R0035 AVX Corporation Y ¥9.86-¥15.97
询价
330µF Niobium Oxide Capacitor 4V 2917 (7343 Metric) 35 mOhms
40 暂无 氧化铌电容器 NOJT156M004RWJ AVX Corporation
询价
ICGOO商城(www.icgoo.net)氧化铌电容器栏目为您提供大量氧化铌电容器相关厂家、价格、图片、型号、品牌等信息,您可以免费查询氧化铌电容器型号、厂家及最新氧化铌电容器价格/报价,为您购买氧化铌电容器产品提供最有价值的参考!