ICGOO在线商城 > 产品目录 > 电容器 > 氧化铌电容器
当前“

氧化铌电容器

330条产品,ICGOO在线商城所选择的供货商都经过严格筛选,垂直采购渠道透明,质量有保障。
零件状态
 • 在售
 • Active
工作温度
 • -55°C ~ 125°C
 • -55°C ~ 105°C
安装类型
 • 表面贴装
 • Surface Mount
包装
 • Digi-Reel®
 • 带卷(TR)
 • Tape & Reel (TR)
容差
 • ±20%
电压 - 额定
 • 6.3V
 • 4V
 • 2.5V
 • 1.8V
封装/外壳
 • 2917(7343 公制)
 • 0805(2012 公制)
 • 1411(3528 公制),1210
 • 2917 (7343 Metric)
 • 2312 (6032 Metric)
大小/尺寸
 • 0.287" 长 x 0.169" 宽(7.30mm x 4.30mm)
 • 0.081" 长 x 0.053" 宽(2.05mm x 1.35mm)
 • 0.138" 长 x 0.110" 宽(3.50mm x 2.80mm)
 • 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm)
 • 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm)
制造商尺寸代码
 • E
 • P
 • B
 • D
 • C
高度 - 安装(最大值)
 • 0.169"(4.30mm)
 • 0.122"(3.10mm)
 • 0.059"(1.50mm)
 • 0.083"(2.10mm)
 • 0.122" (3.10mm)
 • 0.110" (2.80mm)
电容
 • 330µF
 • 6.8µF
 • 220µF
 • 22µF
 • 150µF
电流 - 漏泄
 • 39.6µA
 • 1µA
 • 26.4µA
 • 1.8µA
 • 2.6µA
 • 16.5µA
 • 17.6µA
 • 12µA
 • 8µA
 • 11µA
ESR(等效串联电阻)
 • 80 mOhms
 • 5.3 Ohms
 • 400 mOhms
 • 1.9 Ohms
 • 600 mOhms
 • 100 mOhms
 • 45 mOhms
 • 60 mOhms
 • 40 mOhms
 • 150 mOhms
 • 125 mOhms
 • 300 mOhms
耗散因数
 • 12%
 • 6%
 • 8%
 • 10%
 • -
特性
 • 低 ESR
 • -
 • Low ESR
供应商器件封装
 • 2917(7343 公制)
 • 0805(2012 公制)
 • 1210(3528 公制)
 • 2917 (7343 Metric)
 • 2312 (6032 Metric)
已选条件:
序号 图片 产品名称 型号 制造商 环保 参考价格 描述
1 氧化铌电容器 氧化铌电容器 NOSD227M004R0100 AVX Corporation Y
询价
220µF Niobium Oxide Capacitor 4V 2917(7343 公制) 100 mOhms
2 暂无 氧化铌电容器 NOJP225M010RWJ AVX Corporation
询价
3 暂无 氧化铌电容器 NOSC157M002R0150 AVX Corporation Y
询价
CAP NIOB OXI 150UF 20% 2.5V 2312
4 暂无 氧化铌电容器 NOJY477M001RWJ -
询价
5 暂无 氧化铌电容器 NOSC476M006S0300 AVX Corporation
询价
6 暂无 氧化铌电容器 NOJS106M004RWJ AVX Corporation
询价
7 暂无 氧化铌电容器 NOJC686M010RWJ AVX Corporation Y
询价
CAP NIOB OXIDE 68UF 20% 10V 2312
8 暂无 氧化铌电容器 NOSB106M008R1000V AVX Corporation
询价
9 暂无 氧化铌电容器 NOSC336M006R0500 AVX Corporation Y
询价
CAP NIOB OXID 33UF 20% 6.3V 2312
10 氧化铌电容器 氧化铌电容器 NOJB226M004RWJ AVX Corporation Y
询价
22µF Niobium Oxide Capacitor 4V 1411 (3528 Metric), 1210 1.9 Ohms
11 暂无 氧化铌电容器 NOSY157M004R0100 AVX Corporation
询价
12 氧化铌电容器 氧化铌电容器 NOJD157M006RWJ AVX Corporation Y
询价
150µF Niobium Oxide Capacitor 6.3V 2917 (7343 Metric) 400 mOhms
13 暂无 氧化铌电容器 NOME337M006R0035 -
询价
14 暂无 氧化铌电容器 NOJY227M006RWJ AVX Corporation Y
询价
CAP NIOB OXI 220UF 20% 6.3V 2917
15 暂无 氧化铌电容器 NOJC157M001RWJ -
询价
16 暂无 氧化铌电容器 NOJC337M001RWJ AVX Corporation
询价
17 暂无 氧化铌电容器 NOJV477M006SWJ -
询价
18 暂无 氧化铌电容器 NOME477M002R0030 AVX Corporation Y
询价
CAP NIOB OXI 470UF 20% 2.5V 2917
19 暂无 氧化铌电容器 NOJD337M004SWJ AVX Corporation
询价
20 暂无 氧化铌电容器 NOJC476M006SWJ AVX Corporation
询价
OXICAP
21 氧化铌电容器 氧化铌电容器 NOSA106M006R1000 AVX Corporation Y
询价
10µF Niobium Oxide Capacitor 6.3V 1206 (3216 Metric) 1 Ohms
22 暂无 氧化铌电容器 NOJC226M010RWJ AVX Corporation
询价
23 暂无 氧化铌电容器 NOJW107M001RWJ AVX Corporation Y
询价
CAP NIOB OXI 100UF 20% 1.8V 2312
24 暂无 氧化铌电容器 NLJT476M006R1600 AVX Corporation Y
询价
CAP NIOB OXID 47UF 20% 6.3V 1210
25 暂无 氧化铌电容器 NOJB686M004RWJ AVX Corporation
询价
26 暂无 氧化铌电容器 NOJS226M001RWJ AVX Corporation
询价
27 暂无 氧化铌电容器 NOJV687M004RWJ AVX Corporation
询价
28 暂无 氧化铌电容器 NOJB686M002RWJ AVX Corporation Y
询价
CAP NIOB OXID 68UF 20% 2.5V 1210
29 氧化铌电容器 氧化铌电容器 NOSC227M001R0125 AVX Corporation Y
询价
220µF Niobium Oxide Capacitor 1.8V 2312 (6032 Metric) 125 mOhms
30 暂无 氧化铌电容器 NOJV477M006RWJ AVX Corporation Y
询价
CAP NIOB OXI 470UF 20% 6.3V 2924
31 暂无 氧化铌电容器 NOSV687M004S0075 AVX Corporation Y
询价
CAP NIOB OXIDE 680UF 20% 4V 2924
32 暂无 氧化铌电容器 NOJF157M006RWJ -
询价
33 暂无 氧化铌电容器 NPVV567M002R0003 AVX Corporation
询价
34 氧化铌电容器 氧化铌电容器 NOSC227M001R0150 AVX Corporation Y
询价
220µF Niobium Oxide Capacitor 1.8V 2312 (6032 Metric) 150 mOhms
35 氧化铌电容器 氧化铌电容器 NOJT336M002RWJ AVX Corporation Y
询价
33µF Niobium Oxide Capacitor 2.5V 1411 (3528 Metric), 1210 1.7 Ohms
36 暂无 氧化铌电容器 NOSD477M004R0100 AVX Corporation
询价
37 暂无 氧化铌电容器 NOSY686M006R0100 AVX Corporation
询价
38 暂无 氧化铌电容器 NOSC157M004R0090 AVX Corporation Y
询价
CAP NIOB OXIDE 150UF 20% 4V 2312
39 暂无 氧化铌电容器 NOSV477M006S0075 -
询价
40 暂无 氧化铌电容器 NOJE477M002SWJ -
询价
ICGOO商城(www.icgoo.net)氧化铌电容器栏目为您提供大量氧化铌电容器相关厂家、价格、图片、型号、品牌等信息,您可以免费查询氧化铌电容器型号、厂家及最新氧化铌电容器价格/报价,为您购买氧化铌电容器产品提供最有价值的参考!