ICGOO在线商城 > 产品目录 > 电容器 > 陶瓷电容器
当前“

陶瓷电容器

565855条产品,ICGOO在线商城所选择的供货商都经过严格筛选,垂直采购渠道透明,质量有保障。
工作温度
 • -25°C ~ 125°C
 • -25°C ~ 85°C
 • -30°C ~ 105°C
 • -30°C ~ 125°C
 • -30°C ~ 85°C
 • -40°C ~ 105°C
 • -40°C ~ 125°C
 • -55°C ~ 100°C
 • -55°C ~ 105°C
 • -55°C ~ 125°C
 • -55°C ~ 150°C
 • -55°C ~ 175°C
 • -55°C ~ 200°C
 • -10°C ~ 85°C
 • -25°C ~ 100°C
 • -25°C ~ 105°C
 • -40°C ~ 150°C
 • -40°C ~ 85°C
 • -55°C ~ 85°C
 • 10°C ~ 85°C
 • 20°C ~ 85°C
 • -
厚度(最大值)
 • 0.040" (1.02mm)
 • 0.040"(1.02mm)
 • 0.041" (1.05mm)
 • 0.041"(1.05mm)
 • 0.043" (1.10mm)
 • 0.043"(1.10mm)
 • 0.044"(1.12mm)
 • 0.045" (1.15mm)
 • 0.045"(1.15mm)
 • 0.046" (1.17mm)
 • 0.046"(1.17mm)
 • 0.047" (1.20mm)
 • 0.047"(1.20mm)
 • 0.049" (1.25mm)
 • 0.049"(1.25mm)
 • 0.055"(1.40mm)
 • 0.057" (1.45mm)
 • 0.057"(1.45mm)
 • 0.059" (1.50mm)
 • 0.059"(1.50mm)
 • 0.060" (1.52mm)
 • 0.060"(1.52mm)
 • 0.061" (1.55mm)
 • 0.061"(1.55mm)
 • 0.063" (1.60mm)
 • 0.085"(2.15mm)
 • 0.085"(2.16mm)
 • 0.086" (2.18mm)
 • 0.086"(2.18mm)
 • 0.087" (2.20mm)
 • 0.087"(2.20mm)
 • 0.090" (2.28mm)
 • 0.090" (2.29mm)
 • 0.098" (2.50mm)
 • 0.098"(2.50mm)
 • 0.100" (2.54mm)
 • 0.100"(2.54mm)
 • 0.138"(3.50mm)
 • 0.140"(3.56mm)
 • 0.150" (3.80mm)
 • 0.150"(3.80mm)
 • 0.154" (3.90mm)
 • 0.160" (4.06mm)
 • 0.177" (4.50mm)
 • 0.189"(4.80mm)
 • 0.220" (5.59mm)
 • 0.256" (6.50mm)
 • 0.320"(8.13mm)
 • 0.560"(14.22mm)
 • 0.020" (0.50mm)
 • 0.020" (0.51mm)
 • 0.020"(0.50mm)
 • 0.020"(0.51mm)
 • 0.020"(0.52mm)
 • 0.022" (0.55mm)
 • 0.022" (0.56mm)
 • 0.022" (0.57mm)
 • 0.022"(0.55mm)
 • 0.022"(0.56mm)
 • 0.022"(0.57mm)
 • 0.024" (0.60mm)
 • 0.024" (0.61mm)
 • 0.024"(0.60mm)
 • 0.024"(0.61mm)
 • 0.025" (0.64mm)
 • 0.050" (1.27mm)
 • 0.050"(1.27mm)
 • 0.051" (1.30mm)
 • 0.051"(1.30mm)
 • 0.053" (1.35mm)
 • 0.053"(1.35mm)
 • 0.054" (1.37mm)
 • 0.055" (1.40mm)
 • 0.070"(1.78mm)
 • 0.071" (1.80mm)
 • 0.071"(1.80mm)
 • 0.073" (1.85mm)
 • 0.073"(1.85mm)
 • 0.075" (1.90mm)
 • 0.075"(1.90mm)
 • 0.076" (1.94mm)
 • 0.076"(1.94mm)
 • 0.077"(1.95mm)
 • 0.080"(2.03mm)
 • 0.081" (2.05mm)
 • 0.081"(2.05mm)
 • 0.083" (2.10mm)
 • 0.083"(2.10mm)
 • 0.085" (2.15mm)
 • 0.085" (2.16mm)
 • 0.090"(2.29mm)
 • 0.091" (2.30mm)
 • 0.091"(2.30mm)
 • 0.093"(2.35mm)
 • 0.095"(2.41mm)
 • 0.100"(2.55mm)
 • 0.102" (2.59mm)
 • 0.102" (2.60mm)
 • 0.102"(2.59mm)
 • 0.102"(2.60mm)
 • 0.110"(2.79mm)
 • 0.110"(2.80mm)
 • 0.114" (2.90mm)
 • 0.115" (2.92mm)
 • 0.118"(3.00mm)
 • 0.120" (3.05mm)
 • 0.122" (3.10mm)
 • 0.126"(3.20mm)
 • 0.165" (4.20mm)
 • 0.165"(4.20mm)
 • 0.170" (4.32mm)
 • 0.217" (5.50mm)
 • 0.217"(5.50mm)
 • 0.264" (6.70mm)
 • 0.264"(6.70mm)
 • 0.378" (9.60mm)
 • 0.378"(9.60mm)
 • 0.006"(0.14mm)
 • 0.009" (0.22mm)
 • 0.009"(0.22mm)
 • 0.012" (0.30mm)
 • 0.012"(0.30mm)
 • 0.013" (0.33mm)
 • 0.013"(0.33mm)
 • 0.014" (0.35mm)
 • 0.014"(0.35mm)
 • 0.015" (0.39mm)
 • 0.015"(0.39mm)
 • 0.016" (0.40mm)
 • 0.025"(0.64mm)
 • 0.026" (0.65mm)
 • 0.026" (0.66mm)
 • 0.026"(0.65mm)
 • 0.026"(0.66mm)
 • 0.028" (0.70mm)
 • 0.028" (0.71mm)
 • 0.028"(0.70mm)
 • 0.028"(0.71mm)
 • 0.029" (0.74mm)
 • 0.029"(0.74mm)
 • 0.030" (0.75mm)
 • 0.030" (0.76mm)
 • 0.030"(0.75mm)
 • 0.030"(0.76mm)
 • 0.031" (0.80mm)
 • 0.031"(0.80mm)
 • 0.032"(0.80mm)
 • 0.033" (0.85mm)
 • 0.033"(0.85mm)
 • 0.034" (0.87mm)
 • 0.034"(0.87mm)
 • 0.035" (0.88mm)
 • 0.035" (0.89mm)
 • 0.035" (0.90mm)
 • 0.035"(0.88mm)
 • 0.035"(0.89mm)
 • 0.035"(0.90mm)
 • 0.036" (0.91mm)
 • 0.036" (0.92mm)
 • 0.036"(0.91mm)
 • 0.036"(0.92mm)
 • 0.037" (0.94mm)
 • 0.037" (0.95mm)
 • 0.037"(0.94mm)
 • 0.037"(0.95mm)
 • 0.038" (0.97mm)
 • 0.038"(0.97mm)
 • 0.039" (0.98mm)
 • 0.039" (1.00mm)
 • 0.039"(0.98mm)
 • 0.039"(1.00mm)
 • 0.063"(1.60mm)
 • 0.064" (1.63mm)
 • 0.064"(1.63mm)
 • 0.065" (1.65mm)
 • 0.065"(1.65mm)
 • 0.067" (1.70mm)
 • 0.067"(1.70mm)
 • 0.069" (1.75mm)
 • 0.069"(1.75mm)
 • 0.070" (1.78mm)
 • 0.079" (2.00mm)
 • 0.079"(2.00mm)
 • 0.080" (2.03mm)
 • 0.106" (2.70mm)
 • 0.106"(2.70mm)
 • 0.110" (2.79mm)
 • 0.110" (2.80mm)
 • 0.115"(2.92mm)
 • 0.118" (3.00mm)
 • 0.122"(3.10mm)
 • 0.130" (3.30mm)
 • 0.130"(3.30mm)
 • 0.134" (3.40mm)
 • 0.134"(3.40mm)
 • 0.136"(3.45mm)
 • 0.138" (3.50mm)
 • 0.145"(3.68mm)
 • 0.148" (3.75mm)
 • 0.157" (4.00mm)
 • 0.177"(4.50mm)
 • 0.197" (5.00mm)
 • 0.200"(5.08mm)
 • 0.374" (9.50mm)
 • -
大小/尺寸
 • 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm)
 • 0.040" 长 x 0.020" 宽(1.02mm x 0.51mm)
 • 0.045" L x 0.025" W (1.14mm x 0.64mm)
 • 0.045" 长 x 0.025" 宽(1.14mm x 0.64mm)
 • 0.049" L x 0.079" W (1.25mm x 2.00mm)
 • 0.049" 长 x 0.079" 宽(1.25mm x 2.00mm)
 • 0.055" 长 x 0.055" 宽(1.40mm x 1.40mm)
 • 0.060" L x 0.030" W (1.52mm x 0.76mm)
 • 0.060" 长 x 0.030" 宽(1.52mm x 0.76mm)
 • 0.062" L x 0.032" W (1.57mm x 0.81mm)
 • 0.062" 长 x 0.032" 宽(1.57mm x 0.81mm)
 • 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.79mm)
 • 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
 • 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm)
 • 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm)
 • 0.063" L x 0.033" W (1.60mm x 0.84mm)
 • 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm)
 • 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm)
 • 0.087" Dia x 0.126" L (2.20mm x 3.20mm)
 • 0.087" L x 0.049" W (2.20mm x 1.25mm)
 • 0.087" 直径 x 0.126" 长(2.20mm x 3.20mm)
 • 0.090" Dia x 0.160" L (2.29mm x 4.06mm)
 • 0.090" Dia x 0.250" L (2.29mm x 6.35mm)
 • 0.090" 直径 x 0.160" 长(2.29mm x 4.06mm)
 • 0.090" 直径 x 0.250" 长(2.29mm x 6.35mm)
 • 0.098" Dia x 0.150" L (2.50mm x 3.80mm)
 • 0.098" 直径 x 0.150" 长(2.50mm x 3.80mm)
 • 0.100" Dia x 0.170" L (2.54mm x 4.32mm)
 • 0.100" Dia x 0.200" L (2.54mm x 5.08mm)
 • 0.100" Dia x 0.260" L (2.54mm x 6.60mm)
 • 0.100" 直径 x 0.170" 长(2.54mm x 4.32mm)
 • 0.100" 直径 x 0.200" 长(2.54mm x 5.08mm)
 • 0.138" L x 0.067" W (3.50mm x 1.70mm)
 • 0.140" Dia x 0.390" L (3.56mm x 9.91mm)
 • 0.150" Dia x 0.260" L (3.81mm x 6.60mm)
 • 0.150" Dia x 0.290" L (3.81mm x 7.37mm)
 • 0.150" Dia x 0.400" L (3.81mm x 10.16mm)
 • 0.150" L x 0.100" W (3.81mm x 2.54mm)
 • 0.150" L x 0.120" W (3.81mm x 3.14mm)
 • 0.150" 直径 x 0.240" 长(3.81mm x 6.10mm)
 • 0.150" 直径 x 0.290" 长(3.81mm x 7.37mm)
 • 0.150" 直径 x 0.400" 长(3.81mm x 10.16mm)
 • 0.150" 长 x 0.100" 宽(3.81mm x 2.54mm)
 • 0.174" L x 0.125" W (4.42mm x 3.18mm)
 • 0.177" Dia (4.50mm)
 • 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm)
 • 0.177" L x 0.080" W (4.50mm x 2.03mm)
 • 0.177" L x 0.098" W (4.50mm x 2.50mm)
 • 0.177" L x 0.118" W (4.50mm x 3.00mm)
 • 0.177" L x 0.124" W (4.50mm x 3.15mm)
 • 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm)
 • 0.177" L x 0.252" W (4.50mm x 6.40mm)
 • 0.177" 长 x 0.079" 宽(4.50mm x 2.00mm)
 • 0.177" 长 x 0.080" 宽(4.50mm x 2.03mm)
 • 0.177" 长 x 0.098" 宽(4.50mm x 2.50mm)
 • 0.177" 长 x 0.118" 宽(4.50mm x 3.00mm)
 • 0.177" 长 x 0.124" 宽(4.50mm x 3.15mm)
 • 0.177" 长 x 0.126" 宽(4.50mm x 3.20mm)
 • 0.177" 长 x 0.252" 宽(4.50mm x 6.40mm)
 • 0.186" L x 0.080" W (4.72mm x 2.03mm)
 • 0.186" 长 x 0.080" 宽(4.72mm x 2.03mm)
 • 0.189" L x 0.079" W (4.80mm x 2.00mm)
 • 0.189" L x 0.080" W (4.80mm x 2.03mm)
 • 0.189" 长 x 0.080" 宽(4.80mm x 2.03mm)
 • 0.190" L x 0.090" W (4.83mm x 2.28mm)
 • 0.190" L x 0.090" W (4.83mm x 2.29mm)
 • 0.190" 长 x 0.090" 宽(4.83mm x 2.29mm)
 • 0.197" 直径(5.00mm)
 • 0.197" 长 x 0.098" 宽(5.00mm x 2.50mm)
 • 0.197" 长 x 0.124" 宽(5.00mm x 3.15mm)
 • 0.197" 长 x 0.126" 宽(5.00mm x 3.20mm)
 • 0.197" 长 x 0.138" 宽(5.00mm x 3.50mm)
 • 0.220" L x 0.200" W (5.59mm x 5.08mm)
 • 0.220" L x 0.250" W (5.59mm x 6.35mm)
 • 0.220" L x 0.252" W (5.60mm x 6.40mm)
 • 0.220" 长 x 0.200" 宽(5.59mm x 5.08mm)
 • 0.220" 长 x 0.250" 宽(5.59mm x 6.35mm)
 • 0.220" 长 x 0.252" 宽(5.60mm x 6.40mm)
 • 0.250" 长 x 0.190" 宽(6.34mm x 4.83mm)
 • 0.250" 长 x 0.250" 宽(6.35mm x 6.35mm)
 • 0.252" Dia (6.40mm)
 • 0.252" 直径(6.40mm)
 • 0.256" Dia (6.50mm)
 • 0.256" L x 0.157" W (6.50mm x 4.00mm)
 • 0.256" L x 0.197" W (6.50mm x 5.00mm)
 • 0.256" 直径(6.50mm)
 • 0.268" 长 x 0.177" 宽(6.80mm x 4.50mm)
 • 0.280" L x 0.160" W (7.11mm x 4.07mm)
 • 0.280" L x 0.248" W (7.10mm x 6.30mm)
 • 0.280" 长 x 0.160" 宽(7.11mm x 4.07mm)
 • 0.290" Dia (7.37mm)
 • 0.290" L x 0.090" W (7.36mm x 2.28mm)
 • 0.290" L x 0.090" W (7.37mm x 2.29mm)
 • 0.290" L x 0.160" W (7.36mm x 4.07mm)
 • 0.290" 长 x 0.090" 宽(7.36mm x 2.28mm)
 • 0.290" 长 x 0.090" 宽(7.37mm x 2.29mm)
 • 0.291" Dia (7.40mm)
 • 0.291" 直径(7.40mm)
 • 0.300" L x 0.125" W (7.62mm x 3.18mm)
 • 0.300" L x 0.150" W (7.62mm x 3.81mm)
 • 0.300" L x 0.200" W (7.62mm x 5.08mm)
 • 0.300" 长 x 0.100" 宽(7.62mm x 2.54mm)
 • 0.300" 长 x 0.125" 宽(7.62mm x 3.18mm)
 • 0.300" 长 x 0.150" 宽(7.62mm x 3.81mm)
 • 0.300" 长 x 0.200" 宽(7.62mm x 5.08mm)
 • 0.315" L x 0.236" W (8.00mm x 6.00mm)
 • 0.315" 直径(8.00mm)
 • 0.320" L x 0.250" W (8.13mm x 6.35mm)
 • 0.320" 长 x 0.200" 宽(8.13mm x 5.08mm)
 • 0.343" L x 0.289" W (8.70mm x 7.34mm)
 • 0.343" 长 x 0.289" 宽(8.70mm x 7.34mm)
 • 0.350" L x 0.275" W (8.89mm x 6.98mm)
 • 0.360" L x 0.402" W (9.14mm x 10.20mm)
 • 0.360" 长 x 0.402" 宽(9.14mm x 10.20mm)
 • 0.366" L x 0.402" W (9.30mm x 10.20mm)
 • 0.394" Dia (10.00mm)
 • 0.394" 直径(10.00mm)
 • 0.453" Dia (11.50mm)
 • 0.453" 直径(11.50mm)
 • 0.472" Dia (12.00mm)
 • 0.472" 直径(12.00mm)
 • 0.520" 长 x 0.300" 宽(13.21mm x 7.62mm)
 • 0.525" L x 0.300" W (13.34mm x 7.62mm)
 • 0.525" 长 x 0.300" 宽(13.34mm x 7.62mm)
 • 0.531" Dia (13.50mm)
 • 0.531" 直径(13.50mm)
 • 0.531" 长 x 0.197" 宽(13.50mm x 5.00mm)
 • 0.570" 长 x 0.270" 宽 (14.48mm x 6.86mm)
 • 0.571" Dia (14.50mm)
 • 0.571" 直径(14.50mm)
 • 0.571" 长 x 0.271" 宽(14.50mm x 6.89mm)
 • 0.575" 长 x 0.250" 宽(14.61mm x 6.35mm)
 • 0.610" Dia (15.50mm)
 • 0.610" 直径(15.50mm)
 • 0.791" Dia (20.10mm)
 • 1.050" 长 x 0.250" 宽(26.67mm x 6.35mm)
 • 1.051" 直径 x 1.358" 长(26.70mm x 34.50mm)
 • 1.098" 长 x 0.350" 宽(27.90mm x 8.89mm)
 • 1.122" L x 0.295" W (28.50mm x 7.50mm)
 • 1.122" L x 0.394" W (28.50mm x 10.00mm)
 • 1.181" Dia x 1.378" L (30.00mm x 35.00mm)
 • 1.181" Dia x 1.476" L (30.00mm x 37.50mm)
 • 1.339" Dia x 0.906" L (34.00mm x 23.00mm)
 • 1.339" Dia x 1.378" L (34.00mm x 35.00mm)
 • 1.496" Dia x 1.004" L (38.00mm x 25.50mm)
 • 1.496" Dia x 1.378" L (38.00mm x 35.00mm)
 • 1.496" Dia x 1.476" L (38.00mm x 37.50mm)
 • 2.047" Dia x 1.004" L (52.00mm x 25.50mm)
 • 2.047" Dia x 1.378" L (52.00mm x 35.00mm)
 • 2.244" Dia (57.00mm)
 • 3.937" 直径(100.00mm)
 • 0.020" L x 0.010" W (0.50mm x 0.25mm)
 • 0.020" L x 0.020" W (0.50mm x 0.50mm)
 • 0.020" L x 0.039" W (0.50mm x 1.00mm)
 • 0.020" L x 0.039" W (0.52mm x 1.00mm)
 • 0.020" 长 x 0.039" 宽(0.50mm x 1.00mm)
 • 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm)
 • 0.024" 长 x 0.012" 宽(0.60mm x 0.30mm)
 • 0.025" 长 x 0.025" 宽(0.64mm x 0.64mm)
 • 0.050" 长 x 0.040" 宽(1.27mm x 1.02mm)
 • 0.050" 长 x 0.079" 宽(1.27mm x 2.00mm)
 • 0.050" 长 x 0.080" 宽(1.27mm x 2.03mm)
 • 0.054" 长 x 0.020" 宽(1.37mm x 0.51mm)
 • 0.055" L x 0.055" W (1.40mm x 1.40mm)
 • 0.080" 长 x 0.050" 宽(2.03mm x 1.27mm)
 • 0.081" L x 0.051" W (2.06mm x 1.30mm)
 • 0.081" 长 x 0.051" 宽(2.06mm x 1.30mm)
 • 0.083" L x 0.049" W (2.10mm x 1.25mm)
 • 0.083" 长 x 0.049" 宽(2.10mm x 1.25mm)
 • 0.095" Dia x 0.170" L (2.41mm x 4.32mm)
 • 0.095" 直径 x 0.170" 长(2.41mm x 4.32mm)
 • 0.110" 长 x 0.110" 宽(2.79mm x 2.79mm)
 • 0.110" 长 x 0.110" 宽(2.80mm x 2.80mm)
 • 0.120" Dia x 0.170" L (3.05mm x 4.32mm)
 • 0.120" 直径 x 0.170" 长(3.05mm x 4.32mm)
 • 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm)
 • 0.126" L x 0.065" W (3.20mm x 1.65mm)
 • 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.49mm)
 • 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
 • 0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm)
 • 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.49mm)
 • 0.126" 长 x 0.098" 宽(3.20mm x 2.50mm)
 • 0.209" L x 0.236" W (5.30mm x 6.00mm)
 • 0.217" Dia (5.50mm)
 • 0.217" L x 0.124" W (5.50mm x 3.15mm)
 • 0.217" L x 0.138" W (5.50mm x 3.50mm)
 • 0.217" L x 0.157" W (5.50mm x 4.00mm)
 • 0.217" L x 0.197" W (5.50mm x 5.00mm)
 • 0.217" 直径(5.50mm)
 • 0.217" 长 x 0.124" 宽(5.50mm x 3.15mm)
 • 0.217" 长 x 0.138" 宽(5.50mm x 3.50mm)
 • 0.217" 长 x 0.157" 宽(5.50mm x 4.00mm)
 • 0.217" 长 x 0.197" 宽(5.50mm x 5.00mm)
 • 0.224" L x 0.110" W (5.70mm x 2.80mm)
 • 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm)
 • 0.224" L x 0.248" W (5.70mm x 6.30mm)
 • 0.224" 长 x 0.110" 宽(5.70mm x 2.80mm)
 • 0.224" 长 x 0.177" 宽(5.70mm x 4.50mm)
 • 0.224" 长 x 0.197" 宽(5.70mm x 5.00mm)
 • 0.224" 长 x 0.248" 宽(5.70mm x 6.30mm)
 • 0.225" L x 0.197" W (5.72mm x 5.00mm)
 • 0.225" L x 0.250" W (5.72mm x 6.35mm)
 • 0.225" L x 0.255" W (5.72mm x 6.48mm)
 • 0.225" 长 x 0.110" 宽(5.72mm x 2.80mm)
 • 0.225" 长 x 0.250" 宽(5.72mm x 6.35mm)
 • 0.226" L x 0.200" W (5.74mm x 5.08mm)
 • 0.226" 长 x 0.200" 宽(5.74mm x 5.08mm)
 • 0.226" 长 x 0.250" 宽(5.74mm x 6.35mm)
 • 0.228" 长 x 0.289" 宽(5.80mm x 7.34mm)
 • 0.230" 长 x 0.250" 宽(5.84mm x 6.35mm)
 • 0.240" L x 0.209" W (6.10mm x 5.30mm)
 • 0.240" 长 x 0.209" 宽(6.10mm x 5.30mm)
 • 0.260" L x 0.092" W (6.60mm x 2.34mm)
 • 0.260" L x 0.100" W (6.60mm x 2.54mm)
 • 0.260" L x 0.150" W (6.60mm x 3.81mm)
 • 0.260" L x 0.307" W (6.60mm x 7.80mm)
 • 0.260" 长 x 0.092" 宽(6.60mm x 2.34mm)
 • 0.260" 长 x 0.100" 宽(6.60mm x 2.54mm)
 • 0.303" L x 0.157" W (7.70mm x 4.00mm)
 • 0.303" 长 x 0.157" 宽(7.70mm x 4.00mm)
 • 0.331" Dia (8.40mm)
 • 0.331" 直径(8.40mm)
 • 0.335" Dia (8.50mm)
 • 0.335" L x 0.217" W (8.50mm x 5.50mm)
 • 0.335" 直径(8.50mm)
 • 0.335" 长 x 0.217" 宽(8.50mm x 5.50mm)
 • 0.380" L x 0.380" W (9.65mm x 9.65mm)
 • 0.387" 长 x 0.310" 宽(9.84mm x 7.87mm)
 • 0.388" 长 x 0.440" 宽(9.85mm x 11.18mm)
 • 0.388" 长 x 0.441" 宽(9.85mm x 11.20mm)
 • 0.413" Dia (10.50mm)
 • 0.413" 直径(10.50mm)
 • 0.433" Dia (11.00mm)
 • 0.433" 直径(11.00mm)
 • 0.492" Dia (12.50mm)
 • 0.492" L x 0.197" W (12.50mm x 5.00mm)
 • 0.492" 直径(12.50mm)
 • 0.512" Dia (13.00mm)
 • 0.512" 直径(13.00mm)
 • 0.591" Dia (15.00mm)
 • 0.630" Dia (16.00mm)
 • 0.630" Dia x 0.394" W (16.00mm x 10.00mm)
 • 0.630" 直径(16.00mm)
 • 0.650" 直径(16.50mm)
 • 0.681" 直径(17.30mm)
 • 0.689" 直径(17.50mm)
 • 0.720" Dia (18.30mm)
 • 0.720" 直径(18.30mm)
 • 0.827" 直径(21.00mm)
 • 0.882" L x 0.230" W (22.40mm x 5.84mm)
 • 0.886" L x 0.236" W (22.50mm x 6.00mm)
 • 0.886" 长 x 0.236" 宽(22.50mm x 6.00mm)
 • 2.362" Dia x 1.220" L (60.00mm x 31.00mm)
 • 2.362" Dia x 1.299" L (60.00mm x 33.00mm)
 • 2.362" Dia x 1.378" L (60.00mm x 35.00mm)
 • 2.362" 直径 x 0.886" 长(60.00mm x 22.50mm)
 • 2.362" 直径 x 1.024" 长(60.00mm x 26.00mm)
 • 2.362" 直径 x 1.181" 长(60.00mm x 30.00mm)
 • 0.010" 长 x 0.005" 宽(0.25mm x 0.13mm)
 • 0.015" L x 0.015" W (0.38mm x 0.38mm)
 • 0.015" 长 x 0.015" 宽(0.38mm x 0.38mm)
 • 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm)
 • 0.016" 长 x 0.008" 宽(0.40mm x 0.20mm)
 • 0.031" L x 0.063" W (0.80mm x 1.60mm)
 • 0.031" 长 x 0.063" 宽(0.80mm x 1.60mm)
 • 0.032" L x 0.063" W (0.81mm x 1.60mm)
 • 0.032" 长 x 0.063" 宽(0.81mm x 1.60mm)
 • 0.035" 长 x 0.035" 宽(0.89mm x 0.89mm)
 • 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm)
 • 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm)
 • 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm)
 • 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.81mm)
 • 0.063" 长 x 0.033" 宽(1.60mm x 0.85mm)
 • 0.063" 长 x 0.126" 宽(1.60mm x 3.20mm)
 • 0.064" L x 0.035" W (1.63mm x 0.89mm)
 • 0.064" 长 x 0.035" 宽(1.63mm x 0.89mm)
 • 0.070" L x 0.090" W (1.78mm x 2.29mm)
 • 0.079" Dia x 0.091" L (2.00mm x 2.30mm)
 • 0.079" L x 0.039" W (2.00mm x 1.00mm)
 • 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
 • 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.24mm)
 • 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm)
 • 0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm)
 • 0.079" 长 x 0.049" 宽(2.01mm x 1.24mm)
 • 0.079" 长 x 0.049" 宽(2.01mm x 1.25mm)
 • 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm)
 • 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm)
 • 0.110" L x 0.110" W (2.80mm x 2.80mm)
 • 0.117" L x 0.110" W (2.98mm x 2.79mm)
 • 0.117" 长 x 0.110" 宽(2.98mm x 2.79mm)
 • 0.118" 直径 x 0.197" 长(3.00mm x 5.00mm)
 • 0.125" L x 0.060" W (3.18mm x 1.52mm)
 • 0.125" L x 0.062" W (3.17mm x 1.57mm)
 • 0.125" L x 0.095" W (3.18mm x 2.41mm)
 • 0.125" L x 0.100" W (3.18mm x 2.54mm)
 • 0.125" 长 x 0.060" 宽 (3.18mm x 1.52mm)
 • 0.125" 长 x 0.062" 宽(3.17mm x 1.57mm)
 • 0.125" 长 x 0.063" 宽(3.18mm x 1.60mm)
 • 0.125" 长 x 0.095" 宽(3.18mm x 2.41mm)
 • 0.125" 长 x 0.098" 宽(3.18mm x 2.49mm)
 • 0.125" 长 x 0.100" 宽 (3.18mm x 2.54mm)
 • 0.130" Dia x 0.240" L (3.30mm x 6.09mm)
 • 0.130" L x 0.063" W (3.30mm x 1.60mm)
 • 0.130" L x 0.098" W (3.30mm x 2.50mm)
 • 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
 • 0.130" 长 x 0.063" 宽(3.30mm x 1.60mm)
 • 0.130" 长 x 0.098" 宽(3.30mm x 2.50mm)
 • 0.130" 长 x 0.102" 宽(3.30mm x 2.60mm)
 • 0.132" L x 0.063" W (3.35mm x 1.60mm)
 • 0.132" L x 0.098" W (3.35mm x 2.50mm)
 • 0.132" 长 x 0.063" 宽(3.35mm x 1.60mm)
 • 0.132" 长 x 0.098" 宽(3.35mm x 2.50mm)
 • 0.142" L x 0.091" W (3.60mm x 2.30mm)
 • 0.142" L x 0.098" W (3.60mm x 2.50mm)
 • 0.142" 长 x 0.091" 宽(3.60mm x 2.30mm)
 • 0.142" 长 x 0.098" 宽(3.60mm x 2.50mm)
 • 0.142" 长 x 0.102" 宽(3.60mm x 2.60mm)
 • 0.146" L x 0.073" W (3.70mm x 1.85mm)
 • 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm)
 • 0.157" L x 0.102" W (4.00mm x 2.60mm)
 • 0.157" 长 x 0.098" 宽(4.00mm x 2.50mm)
 • 0.180" L x 0.080" W (4.57mm x 2.03mm)
 • 0.180" L x 0.125" W (4.57mm x 3.17mm)
 • 0.180" L x 0.125" W (4.57mm x 3.18mm)
 • 0.180" L x 0.126" W (4.57mm x 3.20mm)
 • 0.180" L x 0.250" W (4.57mm x 6.35mm)
 • 0.180" 长 x 0.080" 宽(4.57mm x 2.03mm)
 • 0.180" 长 x 0.125" 宽(4.57mm x 3.18mm)
 • 0.180" 长 x 0.126" 宽(4.57mm x 3.20mm)
 • 0.180" 长 x 0.250" 宽(4.57mm x 6.35mm)
 • 0.181" L x 0.079" W (4.60mm x 2.00mm)
 • 0.181" L x 0.126" W (4.60mm x 3.20mm)
 • 0.181" L x 0.252" W (4.60mm x 6.40mm)
 • 0.181" 长 x 0.079" 宽(4.60mm x 2.00mm)
 • 0.181" 长 x 0.126" 宽(4.60mm x 3.20mm)
 • 0.181" 长 x 0.248" 宽(4.60mm x 6.30mm)
 • 0.181" 长 x 0.252" 宽(4.60mm x 6.40mm)
 • 0.183" L x 0.126" W (4.65mm x 3.20mm)
 • 0.183" 长 x 0.126" 宽(4.65mm x 3.20mm)
 • 0.183" 长 x 0.252" 宽(4.65mm x 6.40mm)
 • 0.185" L x 0.079" W (4.70mm x 2.00mm)
 • 0.185" 长 x 0.079" 宽(4.70mm x 2.00mm)
 • 0.197" Dia (5.00mm)
 • 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm)
 • 0.197" L x 0.124" W (5.00mm x 3.15mm)
 • 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
 • 0.197" L x 0.138" W (5.00mm x 3.50mm)
 • 0.200" L x 0.080" W (5.08mm x 2.03mm)
 • 0.200" L x 0.100" W (5.08mm x 2.54mm)
 • 0.200" L x 0.125" W (5.08mm x 3.18mm)
 • 0.200" L x 0.150" W (5.08mm x 3.81mm)
 • 0.200" 长 x 0.080" 宽(5.08mm x 2.03mm)
 • 0.200" 长 x 0.100" 宽(5.08mm x 2.54mm)
 • 0.200" 长 x 0.125" 宽(5.08mm x 3.18mm)
 • 0.200" 长 x 0.126" 宽(5.08mm x 3.20mm)
 • 0.200" 长 x 0.150" 宽(5.08mm x 3.81mm)
 • 0.232" L x 0.197" W (5.90mm x 5.00mm)
 • 0.232" L x 0.252" W (5.90mm x 6.40mm)
 • 0.232" 长 x 0.197" 宽(5.90mm x 5.00mm)
 • 0.232" 长 x 0.252" 宽(5.90mm x 6.40mm)
 • 0.236" Dia (6.00mm)
 • 0.236" L x 0.197" W (6.00mm x 5.00mm)
 • 0.236" 直径(6.00mm)
 • 0.236" 长 x 0.197" 宽(6.00mm x 5.00mm)
 • 0.236" 长 x 0.209" 宽(6.00mm x 5.30mm)
 • 0.250" L x 0.150" W (6.35mm x 3.81mm)
 • 0.250" L x 0.200" W (6.35mm x 5.08mm)
 • 0.250" L x 0.300" W (6.35mm x 7.62mm)
 • 0.276" Dia (7.00mm)
 • 0.276" L x 0.217" W (7.00mm x 5.50mm)
 • 0.276" 直径(7.00mm)
 • 0.295" Dia (7.50mm)
 • 0.295" L x 0.157" W (7.50mm x 4.00mm)
 • 0.295" L x 0.177" W (7.50mm x 4.50mm)
 • 0.295" L x 0.248" W (7.50mm x 6.30mm)
 • 0.295" 直径(7.50mm)
 • 0.295" 长 x 0.157" 宽(7.50mm x 4.00mm)
 • 0.295" 长 x 0.177" 宽(7.50mm x 4.50mm)
 • 0.299" L x 0.402" W (7.60mm x 10.20mm)
 • 0.315" Dia (8.00mm)
 • 0.330" L x 0.200" W (8.38mm x 5.08mm)
 • 0.330" 长 x 0.200" 宽(8.38mm x 5.08mm)
 • 0.350" L x 0.300" W (8.89mm x 7.62mm)
 • 0.350" 直径 x 0.690" 长(8.89mm x 17.53mm)
 • 0.354" Dia (9.00mm)
 • 0.354" L x 0.295" W (9.00mm x 7.50mm)
 • 0.354" 直径(9.00mm)
 • 0.358" 直径(9.10mm)
 • 0.370" L x 0.200" W (9.40mm x 5.08mm)
 • 0.374" Dia (9.50mm)
 • 0.374" 直径(9.50mm)
 • 0.400" L x 0.150" W (10.16mm x 3.81mm)
 • 0.400" L x 0.440" W (10.16mm x 11.17mm)
 • 0.402" Dia (10.20mm)
 • 0.402" L x 0.200" W (10.20mm x 5.08mm)
 • 0.402" L x 0.441" W (10.20mm x 11.20mm)
 • 0.402" 直径(10.20mm)
 • 0.402" 长 x 0.200" 宽(10.20mm x 5.08mm)
 • 0.402" 长 x 0.441" 宽(10.20mm x 11.20mm)
 • 0.427" L x 0.309" W (10.84mm x 7.85mm)
 • 0.427" 长 x 0.309" 宽(10.84mm x 7.85mm)
 • 0.429" 直径(10.90mm)
 • 0.441" Dia (11.20mm)
 • 0.441" 直径(11.20mm)
 • 0.449" L x 0.402" W (11.40mm x 10.20mm)
 • 0.461" Dia (11.70mm)
 • 0.469" 长 x 0.271" 宽(11.90mm x 6.89mm)
 • 0.488" 直径(12.40mm)
 • 0.490" L x 0.140" W (12.44mm x 3.55mm)
 • 0.490" L x 0.240" W (12.44mm x 6.09mm)
 • 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm)
 • 0.500" L x 0.270" W (12.70mm x 6.86mm)
 • 0.500" 长 x 0.200" 宽(12.70mm x 5.08mm)
 • 0.500" 长 x 0.270" 宽(12.70mm x 6.86mm)
 • 0.551" Dia (14.00mm)
 • 0.551" L x 0.200" W (14.00mm x 5.08mm)
 • 0.559" Dia (14.20mm)
 • 0.559" 直径(14.20mm)
 • 0.591" 直径(15.00mm)
 • 0.618" Dia (15.70mm)
 • 0.618" 直径(15.70mm)
 • 0.620" L x 0.300" W (15.75mm x 7.62mm)
 • 0.650" Dia (16.50mm)
 • 0.669" Dia (17.00mm)
 • 0.669" 直径(17.00mm)
 • 0.709" Dia (18.00mm)
 • 0.709" 直径(18.00mm)
 • 0.748" Dia (19.00mm)
 • 0.748" 直径(19.00mm)
 • 0.770" 长 x 0.270" 宽(19.56mm x 6.86mm)
 • 0.772" L x 0.200" W (19.60mm x 5.08mm)
 • 0.787" Dia x 1.260" L (20.00mm x 32.00mm)
 • 0.787" Dia x 1.378" L (20.00mm x 35.00mm)
 • 0.787" Dia x 1.476" L (20.00mm x 37.50mm)
 • 0.787" 直径(20.00mm)
 • 0.906" Dia (23.00mm)
 • 0.984" 直径 x 1.260" 长(25.00mm x 32.00mm)
 • 0.984" 直径(25.00mm)
 • 1.142" 长 x 0.289" 宽(29.00mm x 7.34mm)
 • 1.772" Dia (45.00mm)
 • 1.890" Dia x 1.181" L (48.00mm x 30.00mm)
 • 1.890" Dia x 1.299" L (48.00mm x 33.00mm)
 • -
 • 7.874" 直径(200.00mm)
电容
 • 0.047µF
 • 0.056µF
 • 0.15µF
 • 0.18µF
 • 0.1pF
 • 0.1µF
 • 0.2pF
 • 0.2µF
 • 0.33µF
 • 0.36pF
 • 0.4pF
 • 0.56pF
 • 0.56µF
 • 0.5µF
 • 0.6pF
 • 0.7pF
 • 0.8pF
 • 1.1pF
 • 1.2µF
 • 1.3pF
 • 1.4pF
 • 1.5pF
 • 1.9pF
 • 106pF
 • 10pF
 • 1200pF
 • 12pF
 • 13pF
 • 140pF
 • 150pF
 • 150µF
 • 15pF
 • 15µF
 • 18pF
 • 18µF
 • 1pF
 • 1µF
 • 2.1pF
 • 2.2µF
 • 2.3pF
 • 2.7pF
 • 2.9pF
 • 2000pF
 • 20pF
 • 2400pF
 • 240pF
 • 24pF
 • 25pF
 • 3.6pF
 • 3000pF
 • 30pF
 • 3300pF
 • 330pF
 • 330µF
 • 36pF
 • 4.2pF
 • 0.022µF
 • 0.024µF
 • 0.051µF
 • 0.082µF
 • 0.22pF
 • 0.22µF
 • 0.33pF
 • 0.39µF
 • 0.3pF
 • 0.3µF
 • 0.68pF
 • 0.68µF
 • 0.75pF
 • 0.82pF
 • 0.82µF
 • 0.9pF
 • 1.8µF
 • 1100pF
 • 110pF
 • 120pF
 • 1300pF
 • 1400pF
 • 1500pF
 • 160pF
 • 1700pF
 • 1800pF
 • 180pF
 • 2.2pF
 • 2.4pF
 • 2.5pF
 • 2.6pF
 • 2.7µF
 • 2.8pF
 • 200pF
 • 2200pF
 • 220pF
 • 22pF
 • 2600pF
 • 2700pF
 • 270pF
 • 27pF
 • 28pF
 • 2pF
 • 3.3µF
 • 3.7pF
 • 33pF
 • 33µF
 • 360pF
 • 4.1pF
 • 4.5pF
 • 0.012µF
 • 0.015µF
 • 0.016µF
 • 0.018µF
 • 0.027µF
 • 0.02µF
 • 0.033µF
 • 0.039µF
 • 0.03µF
 • 0.064µF
 • 0.068µF
 • 0.12µF
 • 0.14µF
 • 0.24pF
 • 0.27µF
 • 0.45pF
 • 0.47pF
 • 0.47µF
 • 0.5pF
 • 0.91pF
 • 0.94µF
 • 1.2pF
 • 1.5µF
 • 1.6pF
 • 1.7pF
 • 1.8pF
 • 10000pF
 • 1000pF
 • 100pF
 • 100µF
 • 10µF
 • 11pF
 • 12µF
 • 130pF
 • 1600pF
 • 16pF
 • 2100pF
 • 220µF
 • 22µF
 • 2500pF
 • 2µF
 • 3.3pF
 • 3.9pF
 • 3.9µF
 • 300pF
 • 3900pF
 • 390pF
 • 39pF
 • 3.1pF
 • 3.2pF
 • 3.4pF
 • 3.5pF
 • 3.8pF
 • 30µF
 • 3600pF
 • 3pF
 • 4.3pF
 • 4.3µF
 • 4.4pF
 • 4.7µF
 • 4.8pF
 • 5µF
 • 6.6pF
 • 6000pF
 • 6200pF
 • 620pF
 • 7.5pF
 • 7.5µF
 • 8.1pF
 • 8.2pF
 • 8.2µF
 • 8.3pF
 • 9.1pF
 • 9.2pF
 • 9.3pF
 • 9.7pF
 • 9.8pF
 • 9.9pF
 • 9pF
 • 4.7pF
 • 4300pF
 • 430pF
 • 440pF
 • 470µF
 • 47pF
 • 47µF
 • 4pF
 • 5.3pF
 • 5.6pF
 • 5.6µF
 • 5000pF
 • 5600pF
 • 560pF
 • 6.2pF
 • 6.5pF
 • 62pF
 • 6800pF
 • 680pF
 • 68pF
 • 68µF
 • 7.1pF
 • 7.2pF
 • 7.6pF
 • 75pF
 • 4.9pF
 • 400pF
 • 5.1pF
 • 5.5pF
 • 500pF
 • 50pF
 • 5pF
 • 6.1pF
 • 6.3pF
 • 6.4pF
 • 700pF
 • 7500pF
 • 780pF
 • 820pF
 • 82pF
 • 840pF
 • 8pF
 • 9.5pF
 • 4.6pF
 • 43pF
 • 4700pF
 • 470pF
 • 5.2pF
 • 5.7pF
 • 5.8pF
 • 5100pF
 • 510pF
 • 51pF
 • 5500pF
 • 56pF
 • 6.8pF
 • 6.8µF
 • 6.9pF
 • 6pF
 • 7.3pF
 • 7.4pF
 • 7.8pF
 • 7.9pF
 • 750pF
 • 7pF
 • 8.7pF
 • 8.9pF
 • 800pF
 • 8200pF
 • 9100pF
 • 910pF
 • 91pF
高度 - 安装(最大值)
 • 0.062"(1.58mm)
 • 0.098" (2.50mm)
 • 0.100"(2.54mm)
 • 0.138"(3.50mm)
 • 0.150" (3.81mm)
 • 0.150"(3.81mm)
 • 0.157"(4.00mm)
 • 0.175" (4.45mm)
 • 0.175"(4.45mm)
 • 0.185"(4.70mm)
 • 0.190" (4.82mm)
 • 0.197"(5.00mm)
 • 0.220" (5.59mm)
 • 0.220" (5.60mm)
 • 0.220"(5.58mm)
 • 0.220"(5.59mm)
 • 0.250"(6.35mm)
 • 0.256" (6.50mm)
 • 0.257"(6.54mm)
 • 0.280" (7.11mm)
 • 0.280"(7.11mm)
 • 0.290" (7.36mm)
 • 0.290"(7.36mm)
 • 0.290"(7.37mm)
 • 0.300" (7.62mm)
 • 0.300"(7.62mm)
 • 0.315"(8.00mm)
 • 0.320" (8.13mm)
 • 0.320"(8.13mm)
 • 0.360" (9.14mm)
 • 0.360"(9.14mm)
 • 0.394" (10.00mm)
 • 0.453" (11.50mm)
 • 0.453"(11.50mm)
 • 0.457" (11.60mm)
 • 0.457"(11.60mm)
 • 0.472" (12.00mm)
 • 0.472"(12.00mm)
 • 0.520"(13.20mm)
 • 0.528"(13.40mm)
 • 0.531" (13.50mm)
 • 0.532" (13.50mm)
 • 0.532"(13.50mm)
 • 0.560"(14.22mm)
 • 0.566" (14.38mm)
 • 0.566"(14.38mm)
 • 0.571" (14.50mm)
 • 0.571"(14.50mm)
 • 0.610" (15.50mm)
 • 0.846" (21.50mm)
 • 1.024" (26.00mm)
 • 0.125"(3.18mm)
 • 0.205" (5.20mm)
 • 0.217" (5.50mm)
 • 0.217"(5.50mm)
 • 0.230" (5.84mm)
 • 0.236"(6.00mm)
 • 0.242"(6.14mm)
 • 0.244" (6.20mm)
 • 0.245" (6.22mm)
 • 0.260" (6.60mm)
 • 0.260"(6.60mm)
 • 0.305" (7.75mm)
 • 0.335" (8.50mm)
 • 0.335"(8.50mm)
 • 0.377" (9.58mm)
 • 0.377"(9.58mm)
 • 0.394"(10.00mm)
 • 0.413" (10.50mm)
 • 0.413"(10.50mm)
 • 0.433" (11.00mm)
 • 0.433"(11.00mm)
 • 0.492" (12.50mm)
 • 0.492"(12.50mm)
 • 0.512" (13.00mm)
 • 0.512"(13.00mm)
 • 0.520" (13.20mm)
 • 0.545"(13.84mm)
 • 0.547"(13.90mm)
 • 0.587" (14.90mm)
 • 0.591" (15.00mm)
 • 0.630" (16.00mm)
 • 0.630"(16.00mm)
 • 0.650"(16.50mm)
 • 0.652" (16.55mm)
 • 0.658"(16.72mm)
 • 0.661" (16.80mm)
 • 0.677"(17.20mm)
 • 0.684" (17.38mm)
 • 0.684"(17.38mm)
 • 0.709"(18.00mm)
 • 0.715" (18.15mm)
 • 0.720" (18.30mm)
 • 0.720"(18.29mm)
 • 0.720"(18.30mm)
 • 0.728" (18.50mm)
 • 0.768" (19.50mm)
 • 0.768"(19.50mm)
 • 0.827" (21.00mm)
 • 0.827"(21.00mm)
 • 0.937"(23.80mm)
 • 0.138" (3.50mm)
 • 0.157" (4.00mm)
 • 0.177"(4.50mm)
 • 0.183" (4.66mm)
 • 0.183"(4.66mm)
 • 0.195" (4.95mm)
 • 0.197" (5.00mm)
 • 0.200" (5.08mm)
 • 0.200"(5.08mm)
 • 0.230"(5.84mm)
 • 0.231" (5.86mm)
 • 0.231"(5.86mm)
 • 0.235" (5.97mm)
 • 0.236" (6.00mm)
 • 0.245"(6.22mm)
 • 0.248" (6.30mm)
 • 0.248"(6.30mm)
 • 0.250" (6.35mm)
 • 0.276" (7.00mm)
 • 0.276"(7.00mm)
 • 0.295" (7.50mm)
 • 0.295"(7.50mm)
 • 0.299" (7.60mm)
 • 0.315" (8.00mm)
 • 0.354" (9.00mm)
 • 0.354"(9.00mm)
 • 0.370"(9.40mm)
 • 0.374" (9.50mm)
 • 0.374"(9.50mm)
 • 0.400" (10.16mm)
 • 0.400"(10.16mm)
 • 0.402"(10.20mm)
 • 0.417" (10.58mm)
 • 0.417"(10.58mm)
 • 0.420" (10.66mm)
 • 0.420"(10.66mm)
 • 0.420"(10.67mm)
 • 0.460" (11.68mm)
 • 0.461" (11.72mm)
 • 0.461"(11.70mm)
 • 0.484"(12.30mm)
 • 0.490" (12.44mm)
 • 0.500" (12.70mm)
 • 0.500"(12.70mm)
 • 0.551" (14.00mm)
 • 0.551"(14.00mm)
 • 0.555"(14.10mm)
 • 0.559" (14.20mm)
 • 0.560" (14.22mm)
 • 0.591"(15.00mm)
 • 0.610"(15.50mm)
 • 0.613"(15.58mm)
 • 0.650" (16.50mm)
 • 0.661"(16.80mm)
 • 0.669" (17.00mm)
 • 0.669"(17.00mm)
 • 0.709" (18.00mm)
 • 0.728"(18.50mm)
 • 0.740"(18.80mm)
 • 0.744" (18.90mm)
 • 0.744"(18.90mm)
 • 0.748" (19.00mm)
 • 0.748"(19.00mm)
 • 0.780" (19.80mm)
 • 0.787" (20.00mm)
 • 0.787"(20.00mm)
 • 0.807" (20.50mm)
 • 0.807"(20.50mm)
 • 0.866" (22.00mm)
 • 0.870"(22.10mm)
 • 0.906" (23.00mm)
 • 0.906"(23.00mm)
 • 0.909"(23.10mm)
 • 0.917" (23.30mm)
 • 0.921"(23.40mm)
 • 0.945"(24.00mm)
 • 0.976"(24.80mm)
 • 1.772"(45.00mm)
 • -
 • 3.189"(81.00mm)
引线间距
 • 0.098" (2.50mm)
 • 0.098"(2.50mm)
 • 0.100" (2.54mm)
 • 0.100"(2.54mm)
 • 0.197"(5.00mm)
 • 0.220"(5.59mm)
 • 0.250"(6.35mm)
 • 0.252" (6.40mm)
 • 0.252"(6.40mm)
 • 0.287" (7.30mm)
 • 0.300" (7.62mm)
 • 0.394" (10.00mm)
 • 0.394"(10.00mm)
 • 0.475"(12.06mm)
 • 0.752"(19.10mm)
 • 0.170" (4.32mm)
 • 0.492" (12.50mm)
 • 0.492"(12.50mm)
 • 0.197" (5.00mm)
 • 0.200" (5.08mm)
 • 0.200"(5.08mm)
 • 0.236"(6.00mm)
 • 0.250" (6.35mm)
 • 0.275" (6.99mm)
 • 0.295" (7.50mm)
 • 0.295"(7.50mm)
 • 0.325" (8.25mm)
 • 0.325"(8.25mm)
 • 0.374" (9.50mm)
 • 0.374"(9.50mm)
 • 0.375"(9.52mm)
 • 0.400" (10.16mm)
 • 0.400"(10.16mm)
 • 0.402" (10.20mm)
 • 0.402"(10.20mm)
 • 0.500" (12.70mm)
 • 0.500"(12.70mm)
 • 0.673" (17.10mm)
 • 0.675"(17.14mm)
 • 0.780" (19.80mm)
 • 0.787" (20.00mm)
 • 0.787"(20.00mm)
 • 0.980"(24.90mm)
 • 0.984" (25.00mm)
 • -
封装/外壳
 • 0306(0816 公制)
 • 0402 (1005 Metric)
 • 0402(1005 公制)
 • 0502(1406 公制)
 • 0504(1210 公制)
 • 0505 (1313 Metric)
 • 0505(1313 公制)
 • 0508 (1220 Metric)
 • 0508(1220 公制)
 • 0603 (1608 Metric)
 • 0603(1608 公制)
 • 0612 (1632 Metric)
 • 0612(1632 公制)
 • 0709 (1823 Metric)
 • 0805 (2012 Metric)
 • 0805(2012 公制)
 • 1111 (2828 Metric)
 • 1111(2828 公制)
 • 1206 (3216 Metric)
 • 1206(3216 公制)
 • 2-DIP
 • 2-SMD
 • 2008 (5020 Metric)
 • 2008(5020 公制)
 • 2012(5030 公制)
 • 2325(5864 公制)
 • 008004(0201 公制)
 • 01005 (0402 Metric)
 • 01005(0402 公制)
 • 015008 (05025 Metric)
 • 0201 (0603 Metric)
 • 0201(0603 公制)
 • 0202 (0505 Metric)
 • 0204 (0510 Metric)
 • 0204(0610 公制)
 • 0306 (0816 Metric)
 • 1210 (3225 Metric)
 • 1210(3225 公制)
 • 1808 (4520 Metric)
 • 1808(4520 公制)
 • 3640 (9110 Metric)
 • 3640(9110 公制)
 • 3838 (9797 Metric)
 • 1810 (4525 Metric)
 • 1812 (4532 Metric)
 • 1812(4532 公制)
 • 1825 (4564 Metric)
 • 1825(4564 公制)
 • 2211 (5728 Metric)
 • 2211(5728 公制)
 • 2220 (5750 Metric)
 • 2220(5750 公制)
 • 2225 (5763 Metric)
 • 2225(5763 公制)
 • -
 • 3025 (7563 Metric)
 • 3040 (7610 Metric)
 • Radial
 • Radial, Disc
 • 轴向
 • Disk, Metal Fitting - Threaded
 • Nonstandard SMD
 • Stacked DIP, 6 Lead
 • Stacked DIP, 8 Lead
 • Stacked SMD, 10 L-Lead
 • Stacked SMD, 2 J-Lead
 • Stacked SMD, 2 L-Lead
 • Stacked SMD, 6 J-Lead
 • 圆盘形,金属配接件 - 有螺纹
 • 堆栈式 DIP,10 个接脚
 • 堆栈式 DIP,6 个接脚
 • 堆栈式 DIP,8 个接脚
 • 堆栈式 SMD,10 个 J 型接脚
 • 堆栈式 SMD,20 个 J 型接脚
 • 堆栈式 SMD,2条 J 型引线
 • 堆栈式 SMD,4 条 J 形引线
 • 堆栈式 SMD,6 个 J 型接脚
 • 堆栈式 SMD,8 条 J 形引线
 • 非标准型 SMD
 • 非标准型,焊片式
 • SMD, J-Lead
 • SMD,J 形引线
 • 径向
 • 径向,圆片式
 • 4044 (1011 Metric)
 • Axial
 • Axial, Can
电压 - 额定
 • 10V
 • 12000V (12kV)
 • 12000V(12kV)
 • 1200V (1.2kV)
 • 1200V(1.2kV)
 • 150V
 • 2.5V
 • 20000V (20kV)
 • 20000V(20kV)
 • 2000V (2kV)
 • 2000V(2kV)
 • 20V
 • 25V
 • 30000V (30kV)
 • 30000V(30kV)
 • 3000V (3kV)
 • 3000V(3kV)
 • 11000V (11kV)
 • 13000V (13kV)
 • 13000V(13kV)
 • 15000V (15kV)
 • 15000V(15kV)
 • 1500V (1.5kV)
 • 1500V(1.5kV)
 • 200V
 • 1000V (1kV)
 • 1000V(1kV)
 • 100V
 • 16V
 • 2500V (2.5kV)
 • 2500V(2.5kV)
 • 250V
 • 250VAC
 • 300V
 • 300VAC
 • 35V
 • -
 • 3150V (3.15kV)
 • 3150V(3.15kV)
 • 350V
 • 40000V (40kV)
 • 40000V(40kV)
 • 4000V (4kV)
 • 4000V(4kV)
 • 450V
 • 500VAC
 • 6000V (6kV)
 • 6000V(6kV)
 • 80V
 • 440VAC
 • 4V
 • 50000V (50kV)
 • 50000V(50kV)
 • 5000V (5kV)
 • 5000V(5kV)
 • 75V
 • 760VAC
 • 400VAC
 • 500V
 • 50V
 • 6.3V
 • 63V
 • 700V
 • 7200V (7.2kV)
 • 7500V (7.5kV)
 • 7500V(7.5kV)
 • 6300V (6.3kV)
 • 6300V(6.3kV)
 • 630V
容差
 • -20%, +25%
 • -20%, +80%
 • -20%,+50%
 • -20%,+80%
 • 0%, +100%
 • 0%,+100%
 • -
 • ±1pF
 • ±2%
 • ±20%
 • ±0.05pF
 • ±1%
 • ±10%
 • ±0.1pF
 • ±0.25pF
 • ±0.5pF
 • ±5%
引线形式
 • -
 • J 形引线
 • J-Lead
 • Straight
 • 直形
 • Formed Leads
 • Formed Leads - Kinked
 • Gull Wing
 • L 形引线
 • L-Lead
 • 成型引线
 • 成型引线 - 扭结
 • 鸥翼
特性
 • -
 • Flame Retardant
 • Open Mode
 • Open Mode, Soft Termination
 • 插入机构端接
 • 浮动电极
 • 浮动电极,软端子
 • 软端子
 • 软端子,高温
 • 软端子,高电压
 • 高 Q 值,低损耗
 • 高 Q 值,低损耗,Low ESL
 • 高 Q 值,低损耗,环氧树脂可安装
 • 高 Q 值,低损耗,超低 ESR
 • 高 Q 值,低损耗,超低 ESR,软端接
 • 高 Q 值,低损耗,超低 ESR,高电压
 • 高 Q 值,低损耗,软端接
 • 高 Q 值,低损耗,高电压
 • Epoxy Mountable
 • Epoxy Mountable, Non-Magnetic
 • Non-Magnetic, Soft Termination
 • 低 ESL 型
 • 低 ESL 型(X2Y)
 • 低 ESL 型(倒置结构)
 • 低 ESL 型(堆栈型)
 • 低 ESL 型(多端子)
 • 低 ESL、高电压
 • 低 ESL(X2Y),软端子
 • 低 ESL(堆叠式),高温
 • 低 ESL,低耗散系数
 • 低 ESL,扁平,高温
 • 低 ESL,软端接
 • 低 ESL,软端接,高温
 • 低 ESL,软端接,高电压
 • 低 ESL,高温
 • 低 ESL,高电压,高温
 • 低 ESR
 • 低失真
 • 低耗散因数
 • 低耗散因数,低 ESL
 • 可安装环氧树脂,高温
 • 可粘合安装
 • 超低 ESR
 • Controlled ESR, Low ESL (Reverse Geometry)
 • Derating Recommended
 • Derating Recommended, Interposer Termination
 • Soft Termination
 • Soft Termination, High Temperature
 • Soft Termination, High Voltage
 • Soft Termination, High Voltage, ArcShield™
 • Ultra Low ESR
 • 开放式,软端接
 • 开放模式
 • 环氧树脂可安装,非磁性
 • 环氧树脂封装
 • Bonding Mountable
 • Floating Electrode
 • Floating Electrode, Soft Termination
 • High Q, Low Loss
 • High Q, Low Loss, High Voltage
 • High Q, Low Loss, Low ESL
 • High Q, Low Loss, Non-Magnetic
 • High Q, Low Loss, Non-Magnetic, Soft Termination
 • High Q, Low Loss, Soft Termination
 • High Q, Low Loss, Ultra Low ESR
 • High Q, Low Loss, Ultra Low ESR, High Voltage
 • High Q, Low Loss, Ultra Low ESR, Soft Termination
 • High Temperature
 • High Voltage
 • High Voltage, ArcShield™
 • High Voltage, Flame Retardant
 • High Voltage, High Temperature
 • High Voltage, Low Dissipation Factor
 • High Voltage,ArcShield™
 • Integrated Bleed Resistor, High Voltage
 • Interposer Termination
 • Low Dissipation Factor
 • Low Distortion
 • Low ESL
 • Low ESL (Multi-Terminal)
 • Low ESL (Reverse Geometry)
 • Low ESL (Stacked)
 • Low ESL (Stacked), High Temperature
 • Low ESL (X2Y)
 • Low ESL (X2Y), Soft Termination
 • Low ESL, High Temperature
 • Low ESL, High Voltage
 • Low ESL, High Voltage, High Temperature
 • Low ESL, Low Dissipation Factor
 • Low ESL, Low Profile, High Temperature
 • Low ESL, Soft Termination
 • Low ESL, Soft Termination, High Temperature
 • Low ESL, Soft Termination, High Voltage
 • Low ESL, Soft Termination, Low Dissipation Factor
 • Low ESL,Low Dissipation Factor
 • Low ESL,Soft Termination,High Temperature
 • Low ESL,Soft Termination,Low Dissipation Factor
 • Low Profile
 • 小尺寸
 • 建议降额
 • 无磁
 • 高温
 • 高电压
 • 高电压,低耗散因子
 • 高电压,高温
包装
 • -
 • Tape & Box (TB)
 • Tape & Reel (TR)
 • Tube
 • 剪切带(CT)
 • 带卷(TR)
 • 笔记本
 • 管件
 • Digi-Reel®
 • Tray
 • 散装
 • Bulk
 • Cut Tape (CT)
 • 带盒(TB)
 • 托盘
温度系数
 • -
 • F
 • JB
 • M
 • R2H
 • R42
 • R7
 • R85
 • XAN
 • Y5F
 • Y5P (B)
 • Y5P(B)
 • Y5R
 • Y5S
 • Y5T
 • Y5U (E)
 • Y5U(E)
 • Y5V (F)
 • Y5V(F)
 • Y6P
 • Z5T
 • Z5U
 • Z5V
 • BG
 • BX
 • C
 • C0G, NP0
 • C0G, NP0 (1B)
 • C0G,NP0
 • C0G,NP0(1B)
 • C0H
 • C0K
 • E
 • R
 • ZM
 • CD
 • CH
 • N4700
 • N750
 • P90
 • U2J
 • UNJ
 • A
 • B
 • BP
 • BR
 • L
 • S3N
 • SL
 • SL/GP
 • X0U
 • X5F
 • X5R
 • X5S
 • X6S
 • X6T
 • X7R
 • X7R (2R1)
 • X7R(2R1)
 • X7R(VHT)
 • X7S
 • X7T
 • X7U
 • X8G
 • X8L
 • X8R
安装类型
 • -
 • Requires Holder
 • Through Hole
 • 通孔
 • 需要支座
 • Chassis Mount
 • Surface Mount, MLCC
 • Surface Mount, MLCC, Epoxy
 • 底座安装
 • 表面贴装,MLCC
 • 表面贴装,MLCC,环氧
应用
 • -
 • Acoustic Noise Reduction
 • Medical, Non-Critical
 • Safety
 • Safety, Automotive
 • Safety, Boardflex Sensitive
 • 高可靠性
 • 高可靠性,旁通,去耦
 • 高可靠性,板挠性敏感
 • Bypass, Decoupling
 • Bypass, Decoupling, Boardflex Sensitive
 • ESD Protection
 • ESD 保护
 • 井下
 • 声学噪声消减
 • 通用
 • Automotive
 • Automotive, Boardflex Sensitive
 • Automotive, Boardflex Sensitive, ESD Protection
 • Boardflex Sensitive
 • Boardflex Sensitive, ESD Protection
 • Boardflex 敏感
 • General Purpose
 • 安全
 • 安全性,Boardflex 灵敏度
 • 安全,汽车级
 • 安全,汽车,板挠性敏感
 • 汽车级
 • 汽车级,Boardflex 敏感
 • 汽车级,ESD 保护
 • 汽车级,SMPS 滤波,旁路,去耦
 • 汽车级,旁通,去耦,对板挠性敏感
 • 汽车,SMPS 滤波
 • 汽车,SMPS 滤波,Boardflex 敏感
 • 汽车,旁路,去耦,ESD 保护
 • 汽车,旁通,去耦
 • 汽车,板挠性敏感,ESD 保护
 • Automotive, Bypass, Decoupling
 • Automotive, ESD Protection
 • Automotive, SMPS Filtering
 • Automotive, SMPS Filtering, Boardflex Sensitive
 • Automotive, SMPS Filtering, Bypass, Decoupling
 • Downhole
 • High Pulse Current
 • High Reliability
 • High Reliability, Boardflex Sensitive
 • High Reliability, Bypass, Decoupling
 • RF, Microwave, High Frequency
 • RF, Microwave, High Frequency, Automotive
 • RF, Microwave, High Frequency, Boardflex Sensitive
 • RF, Microwave, High Frequency, Bypass, Decoupling
 • RF,微波,高频
 • SMPS Filtering
 • SMPS Filtering, Boardflex Sensitive
 • SMPS Filtering, Bypass, Decoupling
 • SMPS 滤波,Boardflex 敏感
 • SMPS 滤波,旁路,去耦
 • SMPS 过滤器
 • 医疗,非关键型
 • 射频,微波,高频,Boardflex 敏感
 • 射频,微波,高频,旁通,去耦
 • 旁路,去耦,ESD 保护
 • 旁通,去耦
 • 旁通,去耦,Boardflex 敏感
 • 板挠性敏感,ESD 保护
等级
 • -
 • Y1
 • Y2
 • Y3
 • AEC-Q200
 • AEC-Q200, X1, Y1
 • AEC-Q200, X1, Y2
 • AEC-Q200,X1,Y2
 • COTS
 • X1
 • X1, Y1
 • X1, Y2
 • X1,Y1
 • X1,Y2
 • X2
 • X2, Y3
 • X2,Y3
故障率
 • -
 • M (1%)
 • P (0.1%)
 • P(0.1%)
 • R (0.01%)
 • M(1%)
 • R(0.01%)
 • S (0.001%)
 • S(0.001%)
零件状态
 • Active
 • Last Time Buy
 • 初步
 • 最後搶購
 • Discontinued at Digi-Key
 • Not For New Designs
 • 在售
 • Preliminary
 • 不適用於新設計
 • 停產
 • Obsolete
通知
 • QPL or Military Specs are for reference only. Parts are not for military use. See Terms and Conditions.
 • QPL 或军用规范仅供参考。非军用零件。参见条款和条件。
 • 这些产品类型目前有市场需求,因此提前期会变动、延长。提前期可能不同。
 • Current market demand for these product types have resulted in fluctuating and extending lead times. Lead times may differ.
已选条件:
序号 图片 产品名称 型号 制造商 环保 参考价格 描述
1 陶瓷电容器 陶瓷电容器 GCM21BR71H474KA55L Murata Electronics North America Y ¥7.56-¥0.79
询价
0.47µF ±10% 50V 陶瓷电容器 X7R 0805(2012 公制)
2 陶瓷电容器 陶瓷电容器 C1005X7R1A224K050BB TDK Corporation Y ¥0.32-¥0.13
询价
0.22µF ±10% 10V 陶瓷电容器 X7R 0402(1005 公制)
3 陶瓷电容器 陶瓷电容器 JMK316AC6476ML-T Taiyo Yuden Y ¥0.51-¥0.43
询价
47µF ±20% 6.3V 陶瓷电容器 X6S 1206(3216 公制)
4 陶瓷电容器 陶瓷电容器 DEHR33D102KA3B Murata Electronics North America Y
询价
1000pF ±10% 2000V(2kV) 陶瓷电容器 R 径向,圆片式
5 陶瓷电容器 陶瓷电容器 C3216X7R1H684K160AA TDK Corporation Y
询价
0.68µF ±10% 50V 陶瓷电容器 X7R 1206(3216 公制)
6 陶瓷电容器 陶瓷电容器 02016D104KAT2A AVX Corporation Y ¥0.02-¥0.02
询价
0.1µF ±10% 6.3V 陶瓷电容器 X5R 0201(0603 公制)
7 陶瓷电容器 陶瓷电容器 CGJ5L2C0G1H104J160AA TDK Corporation Y
询价
0.1µF ±5% 50V 陶瓷电容器 C0G,NP0 1206(3216 公制)
8 陶瓷电容器 陶瓷电容器 102R29W103KV4E Johanson Dielectrics Inc. Y
询价
10000pF ±10% 1000V(1kV) 陶瓷电容器 X7R 1808(4520 公制)
9 陶瓷电容器 陶瓷电容器 C3225X5R1H106M250AB TDK Corporation Y ¥2.07-¥2.05
询价
10µF ±20% 50V 陶瓷电容器 X5R 1210(3225 公制)
10 陶瓷电容器 陶瓷电容器 TMK325BJ226MM-P Taiyo Yuden Y ¥1.09-¥1.08
询价
22µF ±20% 25V 陶瓷电容器 X5R 1210(3225 公制)
11 陶瓷电容器 陶瓷电容器 EMK316BJ106KL-T Taiyo Yuden Y ¥0.29-¥0.18
询价
10µF ±10% 16V 陶瓷电容器 X5R 1206(3216 公制)
12 陶瓷电容器 陶瓷电容器 EMK316BJ106KL-TR Taiyo Yuden Y
询价
10µF ±10% 16V 陶瓷电容器 X5R 1206(3216 公制)
13 陶瓷电容器 陶瓷电容器 SR305C105KAATR1 AVX Corporation Y ¥3.96-¥3.96
询价
1µF ±10% 50V 陶瓷电容器 X7R 径向
14 陶瓷电容器 陶瓷电容器 TMK325BJ226KM-T Taiyo Yuden Y ¥1.59-¥1.56
询价
22µF ±10% 25V 陶瓷电容器 X5R 1210(3225 公制)
15 陶瓷电容器 陶瓷电容器 TMK325BJ226KM-P Taiyo Yuden Y ¥0.98-¥0.97
询价
22µF ±10% 25V 陶瓷电容器 X5R 1210(3225 公制)
16 陶瓷电容器 陶瓷电容器 VY1222M47Y5UQ63V0 Vishay BC Components Y ¥0.88-¥0.87
询价
2200pF ±20% 760VAC 陶瓷电容器 Y5U(E) 径向,圆片式
17 陶瓷电容器 陶瓷电容器 C0805C102J5GACTU KEMET Y ¥0.12-¥0.12
询价
1000pF ±5% 50V 陶瓷电容器 C0G,NP0 0805(2012 公制)
18 陶瓷电容器 陶瓷电容器 VY2103M63Y5US63V7 Vishay BC Components Y ¥1.62-¥1.59
询价
10000pF ±20% 440VAC 陶瓷电容器 Y5U(E) 径向,圆片式
19 陶瓷电容器 陶瓷电容器 06035C333JAT2A AVX Corporation Y ¥6.92-¥0.27
询价
0.033µF ±5% 50V 陶瓷电容器 X7R 0603(1608 公制)
20 陶瓷电容器 陶瓷电容器 VJ1206Y103KXGAT5Z Vishay Vitramon Y
询价
10000pF ±10% 1000V(1kV) 陶瓷电容器 X7R 1206(3216 公制)
21 陶瓷电容器 陶瓷电容器 VJ1206Y103KXEAT5Z Vishay Vitramon Y ¥8.47-¥2.49
询价
10000pF ±10% 500V 陶瓷电容器 X7R 1206(3216 公制)
22 陶瓷电容器 陶瓷电容器 08055C103JAT2A AVX Corporation Y ¥0.18-¥0.13
询价
10000pF ±5% 50V 陶瓷电容器 X7R 0805(2012 公制)
23 陶瓷电容器 陶瓷电容器 CC1206KKX7R8BB225 Yageo Y ¥0.71-¥0.21
询价
2.2µF ±10% 25V 陶瓷电容器 X7R 1206(3216 公制)
24 陶瓷电容器 陶瓷电容器 C0805C104K1RALTU KEMET
询价
0.1µF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7R 0805(2012 公制)
25 陶瓷电容器 陶瓷电容器 06035C101KAT2A AVX Corporation Y ¥0.06-¥0.06
询价
100pF ±10% 50V 陶瓷电容器 X7R 0603(1608 公制)
26 陶瓷电容器 陶瓷电容器 06035C223JAT2A AVX Corporation Y ¥6.92-¥0.27
询价
0.022µF ±5% 50V 陶瓷电容器 X7R 0603(1608 公制)
27 陶瓷电容器 陶瓷电容器 CL10C0R2BB8NNNC Samsung Electro-Mechanics Y
询价
0.2pF ±0.1pF 50V 陶瓷电容器 C0G,NP0 0603(1608 公制)
28 陶瓷电容器 陶瓷电容器 GCM1885C1HR50CA16D Murata Electronics North America Y
询价
0.5pF ±0.25pF 50V 陶瓷电容器 C0G,NP0 0603(1608 公制)
29 陶瓷电容器 陶瓷电容器 GCM1885C1H681JA16D Murata Electronics North America Y ¥0.24-¥0.18
询价
680pF ±5% 50V 陶瓷电容器 C0G,NP0 0603(1608 公制)
30 陶瓷电容器 陶瓷电容器 GCM1885C1H272JA16D Murata Electronics North America Y ¥0.10-¥0.07
询价
2700pF ±5% 50V 陶瓷电容器 C0G,NP0 0603(1608 公制)
31 陶瓷电容器 陶瓷电容器 GCM1885C1H101JA16D Murata Electronics North America Y ¥0.63-¥0.11
询价
100pF ±5% 50V 陶瓷电容器 C0G,NP0 0603(1608 公制)
32 陶瓷电容器 陶瓷电容器 GCM1885C1H100JA16D Murata Electronics North America Y ¥0.06-¥0.06
询价
10pF ±5% 50V 陶瓷电容器 C0G,NP0 0603(1608 公制)
33 陶瓷电容器 陶瓷电容器 GCM188R91H473KA37D Murata Electronics North America Y
询价
0.047µF ±10% 50V 陶瓷电容器 X8R 0603(1608 公制)
34 陶瓷电容器 陶瓷电容器 GCM188R72A102KA37D Murata Electronics North America Y ¥0.07-¥0.04
询价
1000pF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7R 0603(1608 公制)
35 陶瓷电容器 陶瓷电容器 GCM188R71E105KA64D Murata Electronics North America Y ¥0.45-¥0.07
询价
1µF ±10% 25V 陶瓷电容器 X7R 0603(1608 公制)
36 陶瓷电容器 陶瓷电容器 C0805C472GAGACAUTO KEMET Y ¥0.73-¥0.52
询价
4700pF ±2% 250V 陶瓷电容器 C0G,NP0 0805(2012 公制)
37 陶瓷电容器 陶瓷电容器 C2220C156K5RAC7800 KEMET Y
询价
15µF ±10% 50V 陶瓷电容器 X7R 2220(5750 公制)
38 陶瓷电容器 陶瓷电容器 JMK107BJ475KA-T Taiyo Yuden Y ¥询价-¥询价
询价
4.7µF ±10% 6.3V 陶瓷电容器 X5R 0603(1608 公制)
39 陶瓷电容器 陶瓷电容器 C1005X7R1H102K/50 TDK Corporation Y
询价
1000pF ±10% 50V 陶瓷电容器 X7R 0402(1005 公制)
40 陶瓷电容器 陶瓷电容器 C1005X7R1H102K050BA TDK Corporation Y
询价
1000pF ±10% 50V 陶瓷电容器 X7R 0402(1005 公制)
ICGOO商城(www.icgoo.net)陶瓷电容器栏目为您提供大量陶瓷电容器相关厂家、价格、图片、型号、品牌等信息,您可以免费查询陶瓷电容器型号、厂家及最新陶瓷电容器价格/报价,为您购买陶瓷电容器产品提供最有价值的参考!