ICGOO在线商城 > 产品目录 > 光学检测设备 > 小型放大镜,放大镜
当前“

小型放大镜,放大镜

9条产品,ICGOO在线商城所选择的供货商都经过严格筛选,垂直采购渠道透明,质量有保障。
零件状态
  • Active
类型
  • Loupe
透镜直径
  • 1.00" (25.40mm)
放大倍率范围
  • 10x
已选条件:
序号 图片 型号 制造商 环保 参考价格 描述
1 26034-LED Aven Tools
询价
Loupe 1.00" (25.40mm) 10x
2 26034-LED Aven Tools
询价
Loupe 1.00" (25.40mm) 10x
3 TOL-09317 SparkFun Electronics
询价
4 26224 Aven Tools
询价
5 TOL-09316 SparkFun Electronics
询价
6 26034-LED Aven Tools
询价
7 26225 Aven Tools
询价
8 0638002810 Molex, LLC
询价
9 0638002810 Molex, LLC
询价