ICGOO在线商城 > 产品目录 > 连接器 > 矩形连接器针座,公插针
当前“

矩形连接器针座,公插针

389272条产品,ICGOO在线商城所选择的供货商都经过严格筛选,垂直采购渠道透明,质量有保障。
工作温度
 • -25°C ~ 85°C
 • -25°C ~ 90°C
 • -30°C ~ 105°C
 • -30°C ~ 80°C
 • -30°C ~ 85°C
 • -40°C ~ 130°C
 • -40°C ~ 140°C
 • -40°C ~ 150°C
 • -40°C ~ 70°C
 • -40°C ~ 80°C
 • -40°C ~ 85°C
 • -55°C ~ 85°C
 • -65°C ~ 105°C
 • -65°C ~ 125°C
 • -65°C ~ 150°C
 • -65°C ~ 175°C
 • -10°C ~ 60°C
 • -20°C ~ 105°C
 • -20°C ~ 70°C
 • -20°C ~ 75°C
 • -20°C ~ 85°C
 • -20°C ~ 95°C
 • -25°C ~ 105°C
 • -35°C ~ 105°C
 • -35°C ~ 85°C
 • -40°C ~ 100°C
 • -40°C ~ 105°C
 • -40°C ~ 110°C
 • -40°C ~ 115°C
 • -40°C ~ 120°C
 • -40°C ~ 125°C
 • -50°C ~ 105°C
 • -55°C ~ 105°C
 • -55°C ~ 121°C
 • -55°C ~ 125°C
 • -55°C ~ 130°C
 • -55°C ~ 150°C
 • -55°C ~ 175°C
 • 100°C
 • -
接触长度 - 配接
 • 0.028" (0.71mm)
 • 0.029" (0.74mm)
 • 0.030" (0.76mm)
 • 0.040" (1.02mm)
 • 0.042" (1.06mm)
 • 0.043" (1.09mm)
 • 0.044" (1.12mm)
 • 0.045" (1.14mm)
 • 0.050" (1.27mm)
 • 0.051" (1.30mm)
 • 0.054" (1.37mm)
 • 0.055" (1.40mm)
 • 0.064" (1.63mm)
 • 0.065" (1.65mm)
 • 0.065"(1.65mm)
 • 0.070" (1.78mm)
 • 0.085"(2.15mm)
 • 0.086" (2.20mm)
 • 0.086"(2.20mm)
 • 0.088" (2.24mm)
 • 0.089" (2.25mm)
 • 0.089"(2.25mm)
 • 0.090" (2.29mm)
 • 0.098" (2.50mm)
 • 0.099" (2.51mm)
 • 0.100" (2.54mm)
 • 0.157"(4.00mm)
 • 0.160" (4.06mm)
 • 0.162" (4.11mm)
 • 0.171" (4.34mm)
 • 0.173" (4.40mm)
 • 0.173"(4.40mm)
 • 0.174" (4.42mm)
 • 0.175" (4.45mm)
 • 0.175"(4.45mm)
 • 0.177" (4.50mm)
 • 0.197"(5.00mm)
 • 0.246"(6.25mm)
 • 0.250" (6.35mm)
 • 0.265"(6.73mm)
 • 0.266" (6.75mm)
 • 0.266"(6.75mm)
 • 0.268" (6.80mm)
 • 0.268"(6.80mm)
 • 0.270" (6.86mm)
 • 0.271" (6.88mm)
 • 0.272" (6.90mm)
 • 0.272"(6.90mm)
 • 0.274" (6.97mm)
 • 0.280" (7.11mm)
 • 0.280"(7.11mm)
 • 0.281" (7.15mm)
 • 0.283" (7.19mm)
 • 0.285" (7.24mm)
 • 0.285"(7.24mm)
 • 0.286" (7.26mm)
 • 0.289" (7.34mm)
 • 0.290" (7.37mm)
 • 0.290"(7.37mm)
 • 0.291" (7.40mm)
 • 0.301" (7.65mm)
 • 0.302" (7.67mm)
 • 0.303" (7.70mm)
 • 0.303"(7.70mm)
 • 0.305" (7.75mm)
 • 0.306"(7.77mm)
 • 0.307" (7.80mm)
 • 0.310" (7.87mm)
 • 0.340" (8.64mm)
 • 0.340"(8.64mm)
 • 0.345" (8.76mm)
 • 0.346" (8.80mm)
 • 0.348" (8.85mm)
 • 0.348"(8.85mm)
 • 0.350" (8.89mm)
 • 0.361" (9.17mm)
 • 0.361"(9.17mm)
 • 0.365" (9.27mm)
 • 0.369" (9.37mm)
 • 0.369"(9.37mm)
 • 0.400" (10.16mm)
 • 0.400"(10.16mm)
 • 0.405" (10.29mm)
 • 0.405"(10.29mm)
 • 0.406" (10.30mm)
 • 0.415"(10.54mm)
 • 0.419" (10.65mm)
 • 0.419"(10.65mm)
 • 0.420" (10.67mm)
 • 0.420"(10.67mm)
 • 0.425" (10.80mm)
 • 0.428" (10.87mm)
 • 0.428"(10.87mm)
 • 0.429" (10.89mm)
 • 0.440" (11.17mm)
 • 0.440"(11.17mm)
 • 0.441" (11.20mm)
 • 0.441"(11.20mm)
 • 0.445" (11.30mm)
 • 0.445"(11.30mm)
 • 0.446" (11.33mm)
 • 0.447"(11.35mm)
 • 0.448" (11.38mm)
 • 0.448"(11.38mm)
 • 0.449" (11.40mm)
 • 0.465" (11.81mm)
 • 0.467" (11.86mm)
 • 0.492" (12.50mm)
 • 0.495"(12.57mm)
 • 0.520"(13.21mm)
 • 0.524" (13.31mm)
 • 0.525" (13.34mm)
 • 0.526" (13.36mm)
 • 0.528" (13.41mm)
 • 0.530" (13.46mm)
 • 0.531" (13.50mm)
 • 0.531"(13.50mm)
 • 0.560" (14.22mm)
 • 0.610"(15.49mm)
 • 0.613" (15.57mm)
 • 0.613"(15.57mm)
 • 0.615" (15.62mm)
 • 0.620" (15.75mm)
 • 0.620"(15.75mm)
 • 0.625" (15.88mm)
 • 0.633" (16.09mm)
 • 0.635" (16.13mm)
 • 0.640" (16.26mm)
 • 0.645" (16.38mm)
 • 0.648" (16.47mm)
 • 0.650" (16.51mm)
 • 0.670" (17.02mm)
 • 0.672" (17.07mm)
 • 0.675" (17.15mm)
 • 0.690" (17.53mm)
 • 0.691" (17.55mm)
 • 0.755" (19.18mm)
 • 0.765" (19.43mm)
 • 0.851" (21.62mm)
 • 0.877" (22.28mm)
 • 0.880" (22.35mm)
 • 0.930" (23.62mm)
 • 0.930"(23.62mm)
 • 0.940" (23.88mm)
 • 0.940"(23.88mm)
 • 0.037" (0.94mm)
 • 0.038" (0.97mm)
 • 0.039" (0.99mm)
 • 0.060" (1.52mm)
 • 0.061" (1.55mm)
 • 0.062" (1.57mm)
 • 0.063" (1.60mm)
 • 0.082" (2.08mm)
 • 0.083" (2.10mm)
 • 0.083"(2.10mm)
 • 0.084" (2.13mm)
 • 0.085" (2.15mm)
 • 0.091" (2.31mm)
 • 0.093" (2.36mm)
 • 0.093"(2.36mm)
 • 0.094" (2.40mm)
 • 0.094"(2.40mm)
 • 0.095" (2.41mm)
 • 0.095"(2.41mm)
 • 0.100"(2.54mm)
 • 0.101" (2.57mm)
 • 0.102" (2.60mm)
 • 0.102"(2.60mm)
 • 0.103" (2.62mm)
 • 0.104" (2.64mm)
 • 0.105" (2.67mm)
 • 0.105"(2.67mm)
 • 0.110"(2.79mm)
 • 0.112" (2.84mm)
 • 0.114" (2.90mm)
 • 0.114"(2.90mm)
 • 0.115" (2.92mm)
 • 0.118"(3.00mm)
 • 0.120" (3.05mm)
 • 0.120"(3.05mm)
 • 0.121" (3.07mm)
 • 0.122" (3.10mm)
 • 0.130" (3.30mm)
 • 0.130"(3.30mm)
 • 0.131" (3.33mm)
 • 0.131"(3.33mm)
 • 0.132" (3.35mm)
 • 0.132"(3.35mm)
 • 0.133" (3.38mm)
 • 0.133"(3.38mm)
 • 0.134" (3.39mm)
 • 0.134"(3.39mm)
 • 0.135" (3.43mm)
 • 0.136" (3.45mm)
 • 0.136"(3.45mm)
 • 0.137" (3.48mm)
 • 0.137"(3.48mm)
 • 0.138" (3.50mm)
 • 0.138"(3.50mm)
 • 0.139" (3.53mm)
 • 0.139"(3.53mm)
 • 0.140" (3.56mm)
 • 0.140"(3.56mm)
 • 0.141" (3.60mm)
 • 0.144" (3.66mm)
 • 0.144"(3.66mm)
 • 0.145" (3.70mm)
 • 0.145"(3.70mm)
 • 0.146" (3.71mm)
 • 0.146"(3.71mm)
 • 0.147" (3.73mm)
 • 0.147"(3.73mm)
 • 0.148" (3.76mm)
 • 0.150" (3.81mm)
 • 0.150"(3.81mm)
 • 0.152" (3.86mm)
 • 0.152"(3.86mm)
 • 0.153" (3.89mm)
 • 0.154" (3.91mm)
 • 0.164" (4.15mm)
 • 0.165" (4.20mm)
 • 0.165"(4.20mm)
 • 0.166" (4.22mm)
 • 0.166"(4.22mm)
 • 0.167" (4.24mm)
 • 0.168" (4.27mm)
 • 0.168"(4.27mm)
 • 0.169" (4.30mm)
 • 0.169"(4.30mm)
 • 0.170" (4.32mm)
 • 0.190"(4.83mm)
 • 0.191" (4.85mm)
 • 0.191"(4.85mm)
 • 0.193" (4.90mm)
 • 0.195" (4.95mm)
 • 0.195"(4.95mm)
 • 0.196" (4.97mm)
 • 0.196"(4.97mm)
 • 0.197" (5.00mm)
 • 0.204" (5.18mm)
 • 0.205" (5.21mm)
 • 0.205"(5.21mm)
 • 0.207" (5.26mm)
 • 0.208" (5.30mm)
 • 0.209" (5.32mm)
 • 0.209"(5.32mm)
 • 0.210" (5.33mm)
 • 0.217"(5.50mm)
 • 0.218" (5.55mm)
 • 0.218"(5.55mm)
 • 0.220" (5.59mm)
 • 0.220"(5.59mm)
 • 0.222" (5.65mm)
 • 0.230"(5.84mm)
 • 0.231" (5.87mm)
 • 0.232" (5.90mm)
 • 0.232"(5.90mm)
 • 0.234" (5.94mm)
 • 0.235" (5.97mm)
 • 0.235"(5.97mm)
 • 0.236" (6.00mm)
 • 0.250"(6.35mm)
 • 0.252" (6.40mm)
 • 0.254" (6.45mm)
 • 0.255" (6.48mm)
 • 0.255"(6.48mm)
 • 0.256" (6.50mm)
 • 0.275" (6.99mm)
 • 0.275"(6.99mm)
 • 0.276" (7.00mm)
 • 0.276"(7.00mm)
 • 0.293" (7.45mm)
 • 0.293"(7.45mm)
 • 0.295" (7.49mm)
 • 0.295"(7.49mm)
 • 0.296" (7.52mm)
 • 0.297" (7.54mm)
 • 0.299" (7.60mm)
 • 0.315"(8.00mm)
 • 0.318" (8.08mm)
 • 0.318"(8.08mm)
 • 0.320" (8.13mm)
 • 0.320"(8.13mm)
 • 0.324" (8.23mm)
 • 0.324"(8.23mm)
 • 0.325" (8.26mm)
 • 0.325"(8.26mm)
 • 0.327" (8.30mm)
 • 0.330" (8.38mm)
 • 0.351" (8.92mm)
 • 0.352"(8.94mm)
 • 0.353" (8.97mm)
 • 0.353"(8.97mm)
 • 0.354" (9.00mm)
 • 0.354"(9.00mm)
 • 0.355" (9.02mm)
 • 0.358" (9.10mm)
 • 0.376" (9.56mm)
 • 0.380" (9.65mm)
 • 0.380"(9.65mm)
 • 0.382" (9.70mm)
 • 0.385" (9.78mm)
 • 0.394"(10.00mm)
 • 0.396" (10.06mm)
 • 0.410" (10.41mm)
 • 0.413" (10.50mm)
 • 0.415" (10.54mm)
 • 0.430" (10.92mm)
 • 0.430"(10.92mm)
 • 0.433" (11.00mm)
 • 0.435" (11.05mm)
 • 0.435"(11.05mm)
 • 0.470" (11.94mm)
 • 0.472" (12.00mm)
 • 0.475" (12.07mm)
 • 0.475"(12.07mm)
 • 0.510"(12.95mm)
 • 0.511"(12.98mm)
 • 0.515" (13.08mm)
 • 0.520" (13.21mm)
 • 0.560"(14.22mm)
 • 0.565" (14.35mm)
 • 0.570" (14.47mm)
 • 0.573"(14.55mm)
 • 0.575" (14.61mm)
 • 0.630" (16.00mm)
 • 0.630"(16.00mm)
 • 0.657" (16.69mm)
 • 0.657"(16.69mm)
 • 0.680" (17.27mm)
 • 0.684" (17.37mm)
 • 0.689" (17.50mm)
 • 0.711" (18.06mm)
 • 0.711"(18.06mm)
 • 0.712" (18.08mm)
 • 0.719"(18.26mm)
 • 0.720" (18.29mm)
 • 0.720"(18.29mm)
 • 0.730" (18.54mm)
 • 0.730"(18.54mm)
 • 0.732" (18.59mm)
 • 0.740" (18.80mm)
 • 0.740"(18.80mm)
 • 0.748" (19.00mm)
 • 0.770" (19.56mm)
 • 0.770"(19.56mm)
 • 0.780" (19.81mm)
 • 0.805" (20.45mm)
 • 0.820" (20.83mm)
 • 0.820"(20.83mm)
 • 0.915" (23.24mm)
 • 0.953" (24.21mm)
 • 0.965" (24.51mm)
 • 1.030" (26.16mm)
 • 1.040" (26.42mm)
 • 1.075" (27.31mm)
 • 1.075"(27.31mm)
 • 1.145" (29.08mm)
 • 1.187" (30.15mm)
 • 1.205" (30.61mm)
 • 1.220" (30.99mm)
 • 1.220"(30.99mm)
 • 1.235" (31.37mm)
 • 1.240" (31.50mm)
 • 1.240"(31.50mm)
 • -
 • 0.001" (0.03mm)
 • 0.001"(0.03mm)
 • 0.002" (0.05mm)
 • 0.003" (0.08mm)
 • 0.004" (0.10mm)
 • 0.005" (0.13mm)
 • 0.006" (0.15mm)
 • 0.007" (0.18mm)
 • 0.007"(0.18mm)
 • 0.008" (0.20mm)
 • 0.009" (0.23mm)
 • 0.010" (0.25mm)
 • 0.011" (0.28mm)
 • 0.012" (0.30mm)
 • 0.013" (0.33mm)
 • 0.014" (0.36mm)
 • 0.015" (0.38mm)
 • 0.016" (0.41mm)
 • 0.017" (0.43mm)
 • 0.018" (0.46mm)
 • 0.019" (0.48mm)
 • 0.020" (0.51mm)
 • 0.020"(0.51mm)
 • 0.021" (0.53mm)
 • 0.022" (0.56mm)
 • 0.023" (0.58mm)
 • 0.024" (0.61mm)
 • 0.024"(0.61mm)
 • 0.025" (0.64mm)
 • 0.032" (0.81mm)
 • 0.034" (0.86mm)
 • 0.046" (1.17mm)
 • 0.048" (1.22mm)
 • 0.049" (1.24mm)
 • 0.055"(1.40mm)
 • 0.057" (1.45mm)
 • 0.059" (1.50mm)
 • 0.070"(1.78mm)
 • 0.071" (1.80mm)
 • 0.071"(1.80mm)
 • 0.074" (1.88mm)
 • 0.075" (1.90mm)
 • 0.075"(1.90mm)
 • 0.078" (1.98mm)
 • 0.079" (2.00mm)
 • 0.079"(2.00mm)
 • 0.080" (2.03mm)
 • 0.106" (2.70mm)
 • 0.106"(2.70mm)
 • 0.108" (2.75mm)
 • 0.108"(2.75mm)
 • 0.110" (2.79mm)
 • 0.117" (2.97mm)
 • 0.118" (3.00mm)
 • 0.122"(3.10mm)
 • 0.124" (3.15mm)
 • 0.125" (3.18mm)
 • 0.125"(3.18mm)
 • 0.126" (3.20mm)
 • 0.126"(3.20mm)
 • 0.127" (3.23mm)
 • 0.141"(3.60mm)
 • 0.142" (3.61mm)
 • 0.142"(3.61mm)
 • 0.143" (3.63mm)
 • 0.154"(3.91mm)
 • 0.155" (3.94mm)
 • 0.155"(3.94mm)
 • 0.156" (3.96mm)
 • 0.156"(3.96mm)
 • 0.157" (4.00mm)
 • 0.177"(4.50mm)
 • 0.178" (4.52mm)
 • 0.178"(4.52mm)
 • 0.180" (4.57mm)
 • 0.181" (4.60mm)
 • 0.181"(4.60mm)
 • 0.184" (4.67mm)
 • 0.185" (4.70mm)
 • 0.185"(4.70mm)
 • 0.186" (4.72mm)
 • 0.188" (4.79mm)
 • 0.190" (4.83mm)
 • 0.200" (5.08mm)
 • 0.200"(5.08mm)
 • 0.201" (5.10mm)
 • 0.202" (5.13mm)
 • 0.203" (5.16mm)
 • 0.210"(5.33mm)
 • 0.211" (5.37mm)
 • 0.211"(5.37mm)
 • 0.212" (5.38mm)
 • 0.213" (5.40mm)
 • 0.215" (5.46mm)
 • 0.215"(5.46mm)
 • 0.217" (5.50mm)
 • 0.222"(5.65mm)
 • 0.224" (5.70mm)
 • 0.224"(5.70mm)
 • 0.225" (5.72mm)
 • 0.225"(5.72mm)
 • 0.226" (5.75mm)
 • 0.228" (5.80mm)
 • 0.228"(5.80mm)
 • 0.229" (5.82mm)
 • 0.230" (5.84mm)
 • 0.236"(6.00mm)
 • 0.237" (6.02mm)
 • 0.237"(6.02mm)
 • 0.238" (6.05mm)
 • 0.239" (6.07mm)
 • 0.240" (6.10mm)
 • 0.240"(6.10mm)
 • 0.241" (6.12mm)
 • 0.242" (6.15mm)
 • 0.242"(6.15mm)
 • 0.243" (6.17mm)
 • 0.243"(6.17mm)
 • 0.244" (6.20mm)
 • 0.244"(6.20mm)
 • 0.245" (6.22mm)
 • 0.260" (6.60mm)
 • 0.260"(6.60mm)
 • 0.264" (6.70mm)
 • 0.264"(6.70mm)
 • 0.265" (6.73mm)
 • 0.300" (7.62mm)
 • 0.300"(7.62mm)
 • 0.311" (7.90mm)
 • 0.311"(7.90mm)
 • 0.315" (8.00mm)
 • 0.331" (8.40mm)
 • 0.331"(8.40mm)
 • 0.333"(8.46mm)
 • 0.335" (8.51mm)
 • 0.335"(8.51mm)
 • 0.338" (8.59mm)
 • 0.338"(8.59mm)
 • 0.370" (9.40mm)
 • 0.374"(9.50mm)
 • 0.375" (9.53mm)
 • 0.390" (9.91mm)
 • 0.390"(9.91mm)
 • 0.392" (9.96mm)
 • 0.394" (10.00mm)
 • 0.450" (11.43mm)
 • 0.450"(11.43mm)
 • 0.455" (11.56mm)
 • 0.480" (12.19mm)
 • 0.480"(12.19mm)
 • 0.486" (12.34mm)
 • 0.488" (12.40mm)
 • 0.488"(12.40mm)
 • 0.490" (12.45mm)
 • 0.500" (12.70mm)
 • 0.500"(12.70mm)
 • 0.505" (12.83mm)
 • 0.540" (13.72mm)
 • 0.540"(13.72mm)
 • 0.544" (13.82mm)
 • 0.545" (13.84mm)
 • 0.550" (13.97mm)
 • 0.583" (14.81mm)
 • 0.585" (14.86mm)
 • 0.585"(14.86mm)
 • 0.587" (14.91mm)
 • 0.587"(14.91mm)
 • 0.588" (14.94mm)
 • 0.590" (14.99mm)
 • 0.600" (15.24mm)
 • 0.601" (15.27mm)
 • 0.605" (15.37mm)
 • 0.605"(15.37mm)
 • 0.610" (15.49mm)
 • 0.700" (17.78mm)
 • 0.700"(17.78mm)
 • 0.707"(17.96mm)
 • 0.750" (19.05mm)
 • 0.835" (21.21mm)
 • 0.840" (21.34mm)
 • 0.890" (22.61mm)
 • 0.900" (22.86mm)
 • 0.900"(22.86mm)
 • 1.000" (25.40mm)
 • 1.015" (25.78mm)
 • 1.020" (25.91mm)
 • 1.020"(25.91mm)
 • 1.022" (25.96mm)
 • 1.055" (26.80mm)
 • 1.100" (27.94mm)
 • 1.130" (28.70mm)
 • 1.130"(28.70mm)
 • 1.172" (29.77mm)
 • 1.298" (32.97mm)
 • 1.313" (33.35mm)
绝缘高度
 • 0.030" (0.75mm)
 • 0.050" (1.27mm)
 • 0.050"(1.27mm)
 • 0.055" (1.40mm)
 • 0.064" (1.63mm)
 • 0.064"(1.63mm)
 • 0.065" (1.65mm)
 • 0.065"(1.65mm)
 • 0.067" (1.70mm)
 • 0.067"(1.70mm)
 • 0.069" (1.75mm)
 • 0.069"(1.75mm)
 • 0.070" (1.78mm)
 • 0.085"(2.15mm)
 • 0.087" (2.20mm)
 • 0.087"(2.20mm)
 • 0.090" (2.29mm)
 • 0.098" (2.50mm)
 • 0.098"(2.50mm)
 • 0.099" (2.51mm)
 • 0.099"(2.51mm)
 • 0.100" (2.54mm)
 • 0.157"(4.00mm)
 • 0.158" (4.01mm)
 • 0.158"(4.01mm)
 • 0.159" (4.05mm)
 • 0.159"(4.05mm)
 • 0.161" (4.10mm)
 • 0.161"(4.10mm)
 • 0.163" (4.15mm)
 • 0.171" (4.35mm)
 • 0.171"(4.35mm)
 • 0.172" (4.37mm)
 • 0.172"(4.37mm)
 • 0.173" (4.40mm)
 • 0.173"(4.40mm)
 • 0.174" (4.42mm)
 • 0.174"(4.42mm)
 • 0.175" (4.45mm)
 • 0.175"(4.45mm)
 • 0.177" (4.50mm)
 • 0.197"(5.00mm)
 • 0.199" (5.05mm)
 • 0.199"(5.05mm)
 • 0.246" (6.25mm)
 • 0.246"(6.25mm)
 • 0.247" (6.28mm)
 • 0.247"(6.28mm)
 • 0.248" (6.30mm)
 • 0.248"(6.30mm)
 • 0.250" (6.35mm)
 • 0.266" (6.76mm)
 • 0.266"(6.76mm)
 • 0.267" (6.78mm)
 • 0.268" (6.80mm)
 • 0.268"(6.80mm)
 • 0.270" (6.86mm)
 • 0.270"(6.86mm)
 • 0.272" (6.91mm)
 • 0.272"(6.91mm)
 • 0.280"(7.10mm)
 • 0.283" (7.19mm)
 • 0.283"(7.19mm)
 • 0.284" (7.21mm)
 • 0.284"(7.21mm)
 • 0.285" (7.25mm)
 • 0.285"(7.25mm)
 • 0.290" (7.37mm)
 • 0.290"(7.37mm)
 • 0.291" (7.40mm)
 • 0.303" (7.70mm)
 • 0.303"(7.70mm)
 • 0.305" (7.75mm)
 • 0.305"(7.75mm)
 • 0.307" (7.80mm)
 • 0.307"(7.80mm)
 • 0.309" (7.85mm)
 • 0.309"(7.85mm)
 • 0.310" (7.87mm)
 • 0.340" (8.64mm)
 • 0.340"(8.64mm)
 • 0.343" (8.71mm)
 • 0.343"(8.71mm)
 • 0.344" (8.75mm)
 • 0.344"(8.75mm)
 • 0.345" (8.76mm)
 • 0.346" (8.80mm)
 • 0.346"(8.80mm)
 • 0.347" (8.81mm)
 • 0.350" (8.89mm)
 • 0.360" (9.14mm)
 • 0.360"(9.14mm)
 • 0.361" (9.17mm)
 • 0.362" (9.20mm)
 • 0.362"(9.20mm)
 • 0.364" (9.25mm)
 • 0.364"(9.25mm)
 • 0.365" (9.27mm)
 • 0.365"(9.27mm)
 • 0.366" (9.30mm)
 • 0.366"(9.30mm)
 • 0.367" (9.33mm)
 • 0.367"(9.33mm)
 • 0.368" (9.35mm)
 • 0.368"(9.35mm)
 • 0.400" (10.16mm)
 • 0.400"(10.16mm)
 • 0.402" (10.20mm)
 • 0.402"(10.20mm)
 • 0.404" (10.26mm)
 • 0.404"(10.26mm)
 • 0.405" (10.29mm)
 • 0.405"(10.29mm)
 • 0.406" (10.31mm)
 • 0.415"(10.54mm)
 • 0.420" (10.67mm)
 • 0.420"(10.67mm)
 • 0.421" (10.70mm)
 • 0.421"(10.70mm)
 • 0.424" (10.77mm)
 • 0.424"(10.77mm)
 • 0.425" (10.80mm)
 • 0.425"(10.80mm)
 • 0.429" (10.90mm)
 • 0.440" (11.18mm)
 • 0.440"(11.18mm)
 • 0.441" (11.20mm)
 • 0.443" (11.25mm)
 • 0.443"(11.25mm)
 • 0.445" (11.30mm)
 • 0.445"(11.30mm)
 • 0.446" (11.33mm)
 • 0.446"(11.33mm)
 • 0.448" (11.38mm)
 • 0.449" (11.40mm)
 • 0.460" (11.68mm)
 • 0.460"(11.68mm)
 • 0.461" (11.70mm)
 • 0.461"(11.70mm)
 • 0.464" (11.79mm)
 • 0.464"(11.79mm)
 • 0.465" (11.80mm)
 • 0.465"(11.80mm)
 • 0.469" (11.90mm)
 • 0.490"(12.44mm)
 • 0.492" (12.50mm)
 • 0.492"(12.50mm)
 • 0.495" (12.57mm)
 • 0.495"(12.57mm)
 • 0.496"(12.60mm)
 • 0.520"(13.20mm)
 • 0.525" (13.34mm)
 • 0.525"(13.34mm)
 • 0.526" (13.35mm)
 • 0.526"(13.35mm)
 • 0.528" (13.40mm)
 • 0.531" (13.50mm)
 • 0.531"(13.50mm)
 • 0.534" (13.56mm)
 • 0.534"(13.56mm)
 • 0.535" (13.60mm)
 • 0.550"(13.97mm)
 • 0.551"(14.00mm)
 • 0.553" (14.05mm)
 • 0.555" (14.10mm)
 • 0.555"(14.10mm)
 • 0.557" (14.15mm)
 • 0.557"(14.15mm)
 • 0.559" (14.20mm)
 • 0.559"(14.20mm)
 • 0.610"(15.49mm)
 • 0.614" (15.60mm)
 • 0.614"(15.60mm)
 • 0.622" (15.80mm)
 • 0.622"(15.80mm)
 • 0.624" (15.85mm)
 • 0.634" (16.10mm)
 • 0.640" (16.26mm)
 • 0.642" (16.30mm)
 • 0.642"(16.30mm)
 • 0.646" (16.40mm)
 • 0.646"(16.40mm)
 • 0.649" (16.49mm)
 • 0.649"(16.49mm)
 • 0.650" (16.50mm)
 • 0.665" (16.90mm)
 • 0.665"(16.90mm)
 • 0.668"(16.97mm)
 • 0.669" (17.00mm)
 • 0.669"(17.00mm)
 • 0.677" (17.20mm)
 • 0.690" (17.52mm)
 • 0.690" (17.53mm)
 • 0.690"(17.52mm)
 • 0.693" (17.60mm)
 • 0.693"(17.60mm)
 • 0.697" (17.70mm)
 • 0.756"(19.20mm)
 • 0.760" (19.30mm)
 • 0.768"(19.50mm)
 • 0.846" (21.50mm)
 • 0.846"(21.50mm)
 • 0.848" (21.54mm)
 • 0.848"(21.54mm)
 • 0.850" (21.59mm)
 • 0.850"(21.59mm)
 • 0.854" (21.69mm)
 • 0.884" (22.45mm)
 • 0.886" (22.50mm)
 • 0.886"(22.50mm)
 • 0.888" (22.56mm)
 • 0.925"(23.50mm)
 • 0.926" (23.52mm)
 • 0.996" (25.29mm)
 • 2.097" (53.25mm)
 • 0.035"(0.90mm)
 • 0.038" (0.97mm)
 • 0.038"(0.97mm)
 • 0.039" (1.00mm)
 • 0.039"(1.00mm)
 • 0.060" (1.52mm)
 • 0.060"(1.52mm)
 • 0.082" (2.08mm)
 • 0.083" (2.10mm)
 • 0.084" (2.14mm)
 • 0.084"(2.14mm)
 • 0.085" (2.15mm)
 • 0.090"(2.29mm)
 • 0.094" (2.40mm)
 • 0.094"(2.40mm)
 • 0.095" (2.41mm)
 • 0.095"(2.41mm)
 • 0.096" (2.44mm)
 • 0.100"(2.54mm)
 • 0.102" (2.60mm)
 • 0.102"(2.60mm)
 • 0.110"(2.79mm)
 • 0.112" (2.85mm)
 • 0.112"(2.85mm)
 • 0.114" (2.90mm)
 • 0.114"(2.90mm)
 • 0.115" (2.92mm)
 • 0.118"(3.00mm)
 • 0.119" (3.02mm)
 • 0.119"(3.02mm)
 • 0.120" (3.05mm)
 • 0.120"(3.05mm)
 • 0.122" (3.10mm)
 • 0.128" (3.25mm)
 • 0.128"(3.25mm)
 • 0.130" (3.30mm)
 • 0.130"(3.30mm)
 • 0.134" (3.40mm)
 • 0.134"(3.40mm)
 • 0.135" (3.43mm)
 • 0.135"(3.43mm)
 • 0.136" (3.46mm)
 • 0.136"(3.46mm)
 • 0.137" (3.47mm)
 • 0.137"(3.47mm)
 • 0.138" (3.50mm)
 • 0.138"(3.50mm)
 • 0.140" (3.56mm)
 • 0.140"(3.56mm)
 • 0.144" (3.66mm)
 • 0.146" (3.70mm)
 • 0.146"(3.70mm)
 • 0.148" (3.75mm)
 • 0.148"(3.75mm)
 • 0.149" (3.78mm)
 • 0.149"(3.78mm)
 • 0.150"(3.81mm)
 • 0.152" (3.85mm)
 • 0.152"(3.85mm)
 • 0.154" (3.90mm)
 • 0.163"(4.15mm)
 • 0.165" (4.20mm)
 • 0.165"(4.20mm)
 • 0.167" (4.25mm)
 • 0.167"(4.25mm)
 • 0.169" (4.30mm)
 • 0.169"(4.30mm)
 • 0.190"(4.83mm)
 • 0.191" (4.85mm)
 • 0.191"(4.85mm)
 • 0.193" (4.90mm)
 • 0.193"(4.90mm)
 • 0.195" (4.95mm)
 • 0.195"(4.95mm)
 • 0.196" (4.98mm)
 • 0.197" (5.00mm)
 • 0.205" (5.20mm)
 • 0.205"(5.20mm)
 • 0.209" (5.30mm)
 • 0.209"(5.30mm)
 • 0.210" (5.33mm)
 • 0.217"(5.51mm)
 • 0.218" (5.55mm)
 • 0.218"(5.55mm)
 • 0.219" (5.56mm)
 • 0.219"(5.56mm)
 • 0.220" (5.60mm)
 • 0.220"(5.60mm)
 • 0.221"(5.63mm)
 • 0.222" (5.65mm)
 • 0.230"(5.85mm)
 • 0.232" (5.90mm)
 • 0.232"(5.90mm)
 • 0.234" (5.95mm)
 • 0.234"(5.95mm)
 • 0.235" (5.97mm)
 • 0.235"(5.97mm)
 • 0.236" (6.00mm)
 • 0.250"(6.35mm)
 • 0.251"(6.38mm)
 • 0.252" (6.40mm)
 • 0.252"(6.40mm)
 • 0.253" (6.43mm)
 • 0.253"(6.43mm)
 • 0.256" (6.50mm)
 • 0.256"(6.50mm)
 • 0.259"(6.58mm)
 • 0.275" (6.99mm)
 • 0.275"(6.99mm)
 • 0.276" (7.00mm)
 • 0.276"(7.00mm)
 • 0.278" (7.06mm)
 • 0.278"(7.06mm)
 • 0.280" (7.10mm)
 • 0.291"(7.40mm)
 • 0.293" (7.44mm)
 • 0.293"(7.44mm)
 • 0.295" (7.50mm)
 • 0.295"(7.50mm)
 • 0.298"(7.57mm)
 • 0.299" (7.60mm)
 • 0.299"(7.60mm)
 • 0.315"(8.00mm)
 • 0.319" (8.10mm)
 • 0.319"(8.10mm)
 • 0.320" (8.13mm)
 • 0.320"(8.13mm)
 • 0.322" (8.18mm)
 • 0.322"(8.18mm)
 • 0.323" (8.20mm)
 • 0.323"(8.20mm)
 • 0.325" (8.25mm)
 • 0.325"(8.25mm)
 • 0.326" (8.27mm)
 • 0.327" (8.30mm)
 • 0.327"(8.30mm)
 • 0.329"(8.36mm)
 • 0.330" (8.38mm)
 • 0.350"(8.89mm)
 • 0.352" (8.94mm)
 • 0.352" (8.95mm)
 • 0.352"(8.94mm)
 • 0.352"(8.95mm)
 • 0.353" (8.96mm)
 • 0.353"(8.96mm)
 • 0.354" (9.00mm)
 • 0.354"(9.00mm)
 • 0.355" (9.02mm)
 • 0.355"(9.02mm)
 • 0.356" (9.05mm)
 • 0.356"(9.05mm)
 • 0.358" (9.10mm)
 • 0.358"(9.10mm)
 • 0.359" (9.12mm)
 • 0.376" (9.55mm)
 • 0.376"(9.55mm)
 • 0.377" (9.57mm)
 • 0.377" (9.57mm)
 • 0.378" (9.60mm)
 • 0.378"(9.60mm)
 • 0.380" (9.65mm)
 • 0.380"(9.65mm)
 • 0.382" (9.70mm)
 • 0.382"(9.70mm)
 • 0.384" (9.75mm)
 • 0.384"(9.75mm)
 • 0.385" (9.78mm)
 • 0.385"(9.78mm)
 • 0.386" (9.80mm)
 • 0.386"(9.80mm)
 • 0.387" (9.83mm)
 • 0.388" (9.86mm)
 • 0.388"(9.86mm)
 • 0.394"(10.00mm)
 • 0.398" (10.11mm)
 • 0.398"(10.11mm)
 • 0.408" (10.36mm)
 • 0.409" (10.40mm)
 • 0.409"(10.40mm)
 • 0.410" (10.41mm)
 • 0.410"(10.41mm)
 • 0.413" (10.49mm)
 • 0.413"(10.49mm)
 • 0.415" (10.54mm)
 • 0.429"(10.90mm)
 • 0.433" (11.00mm)
 • 0.433"(11.00mm)
 • 0.435" (11.05mm)
 • 0.435"(11.05mm)
 • 0.437" (11.10mm)
 • 0.469"(11.90mm)
 • 0.472" (12.00mm)
 • 0.472"(12.00mm)
 • 0.475" (12.07mm)
 • 0.475"(12.07mm)
 • 0.476" (12.10mm)
 • 0.476"(12.10mm)
 • 0.508"(12.90mm)
 • 0.512" (13.00mm)
 • 0.512"(13.00mm)
 • 0.520" (13.20mm)
 • 0.561" (14.25mm)
 • 0.563" (14.30mm)
 • 0.563"(14.30mm)
 • 0.568" (14.43mm)
 • 0.568"(14.43mm)
 • 0.570" (14.48mm)
 • 0.571" (14.50mm)
 • 0.571"(14.50mm)
 • 0.572" (14.53mm)
 • 0.572"(14.53mm)
 • 0.575" (14.60mm)
 • 0.575"(14.60mm)
 • 0.591"(15.00mm)
 • 0.626" (15.90mm)
 • 0.626"(15.90mm)
 • 0.630" (16.00mm)
 • 0.630"(16.00mm)
 • 0.650"(16.50mm)
 • 0.654" (16.61mm)
 • 0.654"(16.61mm)
 • 0.658" (16.71mm)
 • 0.658"(16.71mm)
 • 0.660" (16.76mm)
 • 0.677"(17.20mm)
 • 0.680" (17.27mm)
 • 0.680"(17.27mm)
 • 0.681" (17.30mm)
 • 0.681"(17.30mm)
 • 0.683" (17.35mm)
 • 0.683"(17.35mm)
 • 0.685" (17.40mm)
 • 0.685"(17.40mm)
 • 0.689" (17.50mm)
 • 0.689"(17.50mm)
 • 0.713" (18.10mm)
 • 0.713"(18.10mm)
 • 0.720" (18.30mm)
 • 0.720"(18.30mm)
 • 0.734" (18.64mm)
 • 0.734"(18.64mm)
 • 0.736" (18.69mm)
 • 0.743" (18.87mm)
 • 0.776"(19.70mm)
 • 0.783" (19.89mm)
 • 0.803" (20.40mm)
 • 0.811"(20.60mm)
 • 0.815" (20.70mm)
 • 0.815"(20.70mm)
 • 0.862" (21.89mm)
 • 0.862"(21.89mm)
 • 0.866"(22.00mm)
 • 0.868" (22.05mm)
 • 0.868"(22.05mm)
 • 0.909" (23.09mm)
 • 0.913" (23.20mm)
 • 0.913"(23.20mm)
 • 0.921" (23.39mm)
 • 0.921"(23.39mm)
 • 0.945"(24.00mm)
 • 0.953"(24.20mm)
 • 0.968" (24.59mm)
 • 0.972"(24.70mm)
 • 0.980" (24.90mm)
 • 0.980"(24.90mm)
 • 1.026" (26.06mm)
 • 1.063" (27.00mm)
 • 1.063"(27.00mm)
 • 1.079" (27.40mm)
 • 1.079"(27.40mm)
 • 1.080"(27.43mm)
 • 1.087" (27.60mm)
 • 1.094" (27.80mm)
 • 1.094"(27.80mm)
 • 1.147"(29.13mm)
 • 1.156" (29.36mm)
 • 1.185" (30.10mm)
 • 1.189" (30.20mm)
 • 1.193" (30.30mm)
 • 1.205"(30.61mm)
 • 1.215"(30.86mm)
 • 1.224" (31.10mm)
 • 1.240" (31.50mm)
 • 1.244"(31.60mm)
 • 1.247"(31.67mm)
 • 1.260" (32.00mm)
 • 1.280" (32.50mm)
 • 1.280"(32.50mm)
 • 1.362"(34.60mm)
 • 1.370" (34.80mm)
 • 1.371" (34.82mm)
 • 1.377" (34.98mm)
 • 1.378" (35.00mm)
 • 1.562" (39.66mm)
 • 1.562"(39.66mm)
 • 1.610" (40.90mm)
 • 1.738" (44.15mm)
 • 1.815"(46.10mm)
 • -
 • 0.034" (0.86mm)
 • 0.034"(0.86mm)
 • 0.047" (1.20mm)
 • 0.047"(1.20mm)
 • 0.055"(1.40mm)
 • 0.056"(1.43mm)
 • 0.057" (1.45mm)
 • 0.057"(1.45mm)
 • 0.059" (1.50mm)
 • 0.059"(1.50mm)
 • 0.070"(1.78mm)
 • 0.071" (1.80mm)
 • 0.071"(1.80mm)
 • 0.073" (1.85mm)
 • 0.073"(1.85mm)
 • 0.075" (1.90mm)
 • 0.075"(1.90mm)
 • 0.079" (2.00mm)
 • 0.079"(2.00mm)
 • 0.106" (2.70mm)
 • 0.106"(2.70mm)
 • 0.110" (2.79mm)
 • 0.115"(2.92mm)
 • 0.116" (2.95mm)
 • 0.116"(2.95mm)
 • 0.118" (3.00mm)
 • 0.122"(3.10mm)
 • 0.125" (3.18mm)
 • 0.125"(3.18mm)
 • 0.126" (3.20mm)
 • 0.126"(3.20mm)
 • 0.127" (3.22mm)
 • 0.142" (3.60mm)
 • 0.142"(3.60mm)
 • 0.154"(3.90mm)
 • 0.155" (3.94mm)
 • 0.155"(3.94mm)
 • 0.156" (3.96mm)
 • 0.156"(3.96mm)
 • 0.157" (4.00mm)
 • 0.177"(4.50mm)
 • 0.181" (4.60mm)
 • 0.181"(4.60mm)
 • 0.183" (4.65mm)
 • 0.183"(4.65mm)
 • 0.185" (4.70mm)
 • 0.185"(4.70mm)
 • 0.187" (4.75mm)
 • 0.189" (4.80mm)
 • 0.189"(4.80mm)
 • 0.190" (4.83mm)
 • 0.200" (5.08mm)
 • 0.200"(5.08mm)
 • 0.201" (5.10mm)
 • 0.201"(5.10mm)
 • 0.203" (5.16mm)
 • 0.203"(5.16mm)
 • 0.210"(5.33mm)
 • 0.211" (5.35mm)
 • 0.211"(5.35mm)
 • 0.213" (5.40mm)
 • 0.213"(5.40mm)
 • 0.214" (5.44mm)
 • 0.214"(5.44mm)
 • 0.215" (5.45mm)
 • 0.215"(5.45mm)
 • 0.216" (5.49mm)
 • 0.217" (5.51mm)
 • 0.222"(5.65mm)
 • 0.224" (5.69mm)
 • 0.224"(5.69mm)
 • 0.225" (5.72mm)
 • 0.225"(5.72mm)
 • 0.226" (5.74mm)
 • 0.226"(5.74mm)
 • 0.228" (5.80mm)
 • 0.228"(5.80mm)
 • 0.230" (5.85mm)
 • 0.236"(6.00mm)
 • 0.237" (6.03mm)
 • 0.237"(6.03mm)
 • 0.238" (6.05mm)
 • 0.238"(6.05mm)
 • 0.239" (6.07mm)
 • 0.239"(6.07mm)
 • 0.240" (6.10mm)
 • 0.240"(6.10mm)
 • 0.241" (6.13mm)
 • 0.241"(6.13mm)
 • 0.242" (6.14mm)
 • 0.242"(6.14mm)
 • 0.244" (6.20mm)
 • 0.244"(6.20mm)
 • 0.260" (6.60mm)
 • 0.260"(6.60mm)
 • 0.263" (6.67mm)
 • 0.263"(6.67mm)
 • 0.264" (6.70mm)
 • 0.264"(6.70mm)
 • 0.265" (6.73mm)
 • 0.300" (7.62mm)
 • 0.300"(7.62mm)
 • 0.310"(7.87mm)
 • 0.311" (7.90mm)
 • 0.311"(7.90mm)
 • 0.315" (8.00mm)
 • 0.330"(8.38mm)
 • 0.331" (8.40mm)
 • 0.332" (8.43mm)
 • 0.333" (8.45mm)
 • 0.333"(8.45mm)
 • 0.335" (8.51mm)
 • 0.335"(8.51mm)
 • 0.337" (8.56mm)
 • 0.337"(8.56mm)
 • 0.338" (8.59mm)
 • 0.338"(8.59mm)
 • 0.339" (8.61mm)
 • 0.339"(8.61mm)
 • 0.370" (9.40mm)
 • 0.370"(9.40mm)
 • 0.372" (9.44mm)
 • 0.372"(9.44mm)
 • 0.374" (9.50mm)
 • 0.374"(9.50mm)
 • 0.375" (9.53mm)
 • 0.375"(9.53mm)
 • 0.390" (9.91mm)
 • 0.390"(9.91mm)
 • 0.391" (9.93mm)
 • 0.394" (10.00mm)
 • 0.450" (11.43mm)
 • 0.450"(11.43mm)
 • 0.453" (11.50mm)
 • 0.453"(11.50mm)
 • 0.455"(11.56mm)
 • 0.457" (11.60mm)
 • 0.457"(11.60mm)
 • 0.480"(12.20mm)
 • 0.482" (12.25mm)
 • 0.482"(12.25mm)
 • 0.484" (12.30mm)
 • 0.490" (12.44mm)
 • 0.500" (12.70mm)
 • 0.500"(12.70mm)
 • 0.504" (12.80mm)
 • 0.504"(12.80mm)
 • 0.508" (12.90mm)
 • 0.535"(13.60mm)
 • 0.543" (13.80mm)
 • 0.543"(13.80mm)
 • 0.545" (13.84mm)
 • 0.547"(13.90mm)
 • 0.549" (13.94mm)
 • 0.549"(13.94mm)
 • 0.550" (13.97mm)
 • 0.583" (14.80mm)
 • 0.583"(14.80mm)
 • 0.585" (14.86mm)
 • 0.585"(14.86mm)
 • 0.587" (14.91mm)
 • 0.587"(14.91mm)
 • 0.591" (15.00mm)
 • 0.602" (15.29mm)
 • 0.602"(15.29mm)
 • 0.604"(15.35mm)
 • 0.606" (15.39mm)
 • 0.606"(15.39mm)
 • 0.610" (15.49mm)
 • 0.700" (17.78mm)
 • 0.701" (17.80mm)
 • 0.701"(17.80mm)
 • 0.705"(17.91mm)
 • 0.789" (20.04mm)
 • 0.795"(20.20mm)
 • 0.799"(20.30mm)
 • 0.827" (21.00mm)
 • 0.827"(21.00mm)
 • 0.835" (21.21mm)
 • 0.835"(21.21mm)
 • 0.902" (22.90mm)
 • 0.902"(22.90mm)
 • 1.012" (25.70mm)
 • 1.012"(25.70mm)
 • 1.020" (25.91mm)
 • 1.055" (26.80mm)
 • 1.055"(26.80mm)
 • 1.059"(26.90mm)
 • 1.102" (27.99mm)
 • 1.104" (28.04mm)
 • 1.104"(28.04mm)
 • 1.138" (28.90mm)
 • 1.181" (30.00mm)
 • 1.299" (33.00mm)
 • 1.303" (33.10mm)
 • 1.388" (35.26mm)
 • 1.388"(35.26mm)
 • 1.390" (35.30mm)
 • 1.390"(35.30mm)
 • 1.394" (35.40mm)
 • 1.461" (37.10mm)
 • 1.476" (37.50mm)
 • 1.795" (45.60mm)
接触长度 - 接线柱
 • 0.030" (0.76mm)
 • 0.040" (1.02mm)
 • 0.050" (1.27mm)
 • 0.051" (1.30mm)
 • 0.051"(1.30mm)
 • 0.055" (1.40mm)
 • 0.067" (1.70mm)
 • 0.067"(1.70mm)
 • 0.070" (1.78mm)
 • 0.085"(2.16mm)
 • 0.086" (2.18mm)
 • 0.087" (2.20mm)
 • 0.088" (2.23mm)
 • 0.089" (2.26mm)
 • 0.090" (2.29mm)
 • 0.098" (2.50mm)
 • 0.098"(2.50mm)
 • 0.099" (2.51mm)
 • 0.100" (2.54mm)
 • 0.157"(4.00mm)
 • 0.158" (4.01mm)
 • 0.158"(4.01mm)
 • 0.160" (4.06mm)
 • 0.160"(4.06mm)
 • 0.161"(4.09mm)
 • 0.162" (4.11mm)
 • 0.163" (4.15mm)
 • 0.170"(4.32mm)
 • 0.171" (4.35mm)
 • 0.171"(4.35mm)
 • 0.172" (4.37mm)
 • 0.172"(4.37mm)
 • 0.173" (4.40mm)
 • 0.173"(4.40mm)
 • 0.174" (4.42mm)
 • 0.175" (4.45mm)
 • 0.175"(4.45mm)
 • 0.176" (4.46mm)
 • 0.177" (4.50mm)
 • 0.199" (5.05mm)
 • 0.246" (6.25mm)
 • 0.246"(6.25mm)
 • 0.248" (6.30mm)
 • 0.250" (6.35mm)
 • 0.268" (6.81mm)
 • 0.269" (6.83mm)
 • 0.270" (6.86mm)
 • 0.274" (6.96mm)
 • 0.280" (7.11mm)
 • 0.280"(7.11mm)
 • 0.281" (7.14mm)
 • 0.282" (7.16mm)
 • 0.285" (7.24mm)
 • 0.286" (7.26mm)
 • 0.287" (7.29mm)
 • 0.289" (7.34mm)
 • 0.290" (7.37mm)
 • 0.290"(7.37mm)
 • 0.303" (7.70mm)
 • 0.305" (7.75mm)
 • 0.306" (7.77mm)
 • 0.309" (7.85mm)
 • 0.310" (7.87mm)
 • 0.340" (8.64mm)
 • 0.348" (8.84mm)
 • 0.364" (9.25mm)
 • 0.365" (9.27mm)
 • 0.366" (9.30mm)
 • 0.400" (10.16mm)
 • 0.400"(10.16mm)
 • 0.404" (10.26mm)
 • 0.405" (10.29mm)
 • 0.405"(10.29mm)
 • 0.406" (10.31mm)
 • 0.420" (10.67mm)
 • 0.420"(10.67mm)
 • 0.421" (10.69mm)
 • 0.423" (10.74mm)
 • 0.423"(10.74mm)
 • 0.424" (10.77mm)
 • 0.426" (10.82mm)
 • 0.427" (10.85mm)
 • 0.440" (11.18mm)
 • 0.460" (11.68mm)
 • 0.467" (11.86mm)
 • 0.490"(12.45mm)
 • 0.491" (12.47mm)
 • 0.496" (12.60mm)
 • 0.520"(13.21mm)
 • 0.521" (13.23mm)
 • 0.522" (13.26mm)
 • 0.523" (13.28mm)
 • 0.527" (13.39mm)
 • 0.528" (13.41mm)
 • 0.530" (13.46mm)
 • 0.530"(13.46mm)
 • 0.557" (14.15mm)
 • 0.610"(15.49mm)
 • 0.612" (15.54mm)
 • 0.620" (15.75mm)
 • 0.621" (15.77mm)
 • 0.622" (15.80mm)
 • 0.635"(16.13mm)
 • 0.646" (16.40mm)
 • 0.666" (16.92mm)
 • 0.671" (17.04mm)
 • 0.690"(17.53mm)
 • 0.930"(23.62mm)
 • 0.990" (25.15mm)
 • 0.060" (1.52mm)
 • 0.062" (1.57mm)
 • 0.063" (1.60mm)
 • 0.080"(2.03mm)
 • 0.082" (2.08mm)
 • 0.083" (2.11mm)
 • 0.083"(2.11mm)
 • 0.084" (2.13mm)
 • 0.084"(2.13mm)
 • 0.085" (2.16mm)
 • 0.090"(2.29mm)
 • 0.091" (2.30mm)
 • 0.091"(2.30mm)
 • 0.092" (2.34mm)
 • 0.092"(2.34mm)
 • 0.093" (2.35mm)
 • 0.093"(2.35mm)
 • 0.094" (2.40mm)
 • 0.094"(2.40mm)
 • 0.095" (2.41mm)
 • 0.095"(2.41mm)
 • 0.097" (2.47mm)
 • 0.097"(2.47mm)
 • 0.100"(2.54mm)
 • 0.101" (2.57mm)
 • 0.101"(2.57mm)
 • 0.102" (2.60mm)
 • 0.102"(2.60mm)
 • 0.103"(2.62mm)
 • 0.104" (2.64mm)
 • 0.104"(2.64mm)
 • 0.105" (2.67mm)
 • 0.105"(2.67mm)
 • 0.110"(2.79mm)
 • 0.111" (2.82mm)
 • 0.111"(2.82mm)
 • 0.112" (2.84mm)
 • 0.112"(2.84mm)
 • 0.113" (2.87mm)
 • 0.113"(2.87mm)
 • 0.114" (2.90mm)
 • 0.114"(2.90mm)
 • 0.115" (2.92mm)
 • 0.118"(3.00mm)
 • 0.119" (3.02mm)
 • 0.119"(3.02mm)
 • 0.120" (3.05mm)
 • 0.120"(3.05mm)
 • 0.121" (3.08mm)
 • 0.121"(3.08mm)
 • 0.122" (3.10mm)
 • 0.128" (3.25mm)
 • 0.128"(3.25mm)
 • 0.129" (3.28mm)
 • 0.130" (3.30mm)
 • 0.130"(3.30mm)
 • 0.131" (3.33mm)
 • 0.131"(3.33mm)
 • 0.132" (3.35mm)
 • 0.132"(3.35mm)
 • 0.133" (3.38mm)
 • 0.133"(3.38mm)
 • 0.134" (3.40mm)
 • 0.134"(3.40mm)
 • 0.135" (3.43mm)
 • 0.135"(3.43mm)
 • 0.136" (3.46mm)
 • 0.136"(3.46mm)
 • 0.137" (3.48mm)
 • 0.138" (3.50mm)
 • 0.138"(3.50mm)
 • 0.140" (3.56mm)
 • 0.140"(3.56mm)
 • 0.141" (3.58mm)
 • 0.144" (3.66mm)
 • 0.144"(3.66mm)
 • 0.145" (3.68mm)
 • 0.145"(3.68mm)
 • 0.146" (3.70mm)
 • 0.146"(3.70mm)
 • 0.147" (3.73mm)
 • 0.147"(3.73mm)
 • 0.148" (3.76mm)
 • 0.150" (3.81mm)
 • 0.150"(3.81mm)
 • 0.152" (3.86mm)
 • 0.153" (3.89mm)
 • 0.153"(3.89mm)
 • 0.154" (3.91mm)
 • 0.163"(4.15mm)
 • 0.164" (4.17mm)
 • 0.164"(4.17mm)
 • 0.165" (4.19mm)
 • 0.165"(4.19mm)
 • 0.166" (4.22mm)
 • 0.167" (4.24mm)
 • 0.168" (4.27mm)
 • 0.169" (4.30mm)
 • 0.169"(4.30mm)
 • 0.170" (4.32mm)
 • 0.190"(4.83mm)
 • 0.191" (4.85mm)
 • 0.192" (4.88mm)
 • 0.193" (4.90mm)
 • 0.193"(4.90mm)
 • 0.194" (4.93mm)
 • 0.195" (4.95mm)
 • 0.195"(4.95mm)
 • 0.196" (4.98mm)
 • 0.197" (5.00mm)
 • 0.205" (5.21mm)
 • 0.206" (5.23mm)
 • 0.207" (5.26mm)
 • 0.207"(5.26mm)
 • 0.210" (5.33mm)
 • 0.217"(5.51mm)
 • 0.220" (5.58mm)
 • 0.221" (5.61mm)
 • 0.222" (5.64mm)
 • 0.230"(5.84mm)
 • 0.235" (5.97mm)
 • 0.236" (6.00mm)
 • 0.250"(6.35mm)
 • 0.255" (6.48mm)
 • 0.256" (6.50mm)
 • 0.256"(6.50mm)
 • 0.275" (6.99mm)
 • 0.276" (7.01mm)
 • 0.276"(7.01mm)
 • 0.279" (7.09mm)
 • 0.295" (7.49mm)
 • 0.295"(7.49mm)
 • 0.318" (8.08mm)
 • 0.318"(8.08mm)
 • 0.320" (8.13mm)
 • 0.320"(8.13mm)
 • 0.321" (8.15mm)
 • 0.322" (8.18mm)
 • 0.323" (8.20mm)
 • 0.324" (8.23mm)
 • 0.326" (8.28mm)
 • 0.327" (8.30mm)
 • 0.328" (8.33mm)
 • 0.330" (8.38mm)
 • 0.350"(8.89mm)
 • 0.354" (8.99mm)
 • 0.355" (9.02mm)
 • 0.356" (9.04mm)
 • 0.380" (9.65mm)
 • 0.385" (9.78mm)
 • 0.386" (9.80mm)
 • 0.408" (10.36mm)
 • 0.410" (10.41mm)
 • 0.410"(10.41mm)
 • 0.415" (10.54mm)
 • 0.430" (10.92mm)
 • 0.431" (10.95mm)
 • 0.433" (11.00mm)
 • 0.433"(11.00mm)
 • 0.435" (11.05mm)
 • 0.436" (11.07mm)
 • 0.470" (11.94mm)
 • 0.471" (11.96mm)
 • 0.475" (12.07mm)
 • 0.510" (12.95mm)
 • 0.510"(12.95mm)
 • 0.514" (13.06mm)
 • 0.515" (13.08mm)
 • 0.516" (13.10mm)
 • 0.517" (13.13mm)
 • 0.519" (13.18mm)
 • 0.520" (13.21mm)
 • 0.565" (14.35mm)
 • 0.565"(14.35mm)
 • 0.570" (14.48mm)
 • 0.576" (14.63mm)
 • 0.591"(15.00mm)
 • 0.598" (15.19mm)
 • 0.630" (16.00mm)
 • 0.630"(16.00mm)
 • 0.651" (16.54mm)
 • 0.678" (17.22mm)
 • 0.710" (18.03mm)
 • 0.710"(18.03mm)
 • 0.720" (18.29mm)
 • 0.720"(18.29mm)
 • 0.721" (18.31mm)
 • 0.730" (18.54mm)
 • 0.735" (18.67mm)
 • 0.740" (18.80mm)
 • 0.785" (19.94mm)
 • 0.800" (20.32mm)
 • 0.800"(20.32mm)
 • 0.808" (20.52mm)
 • 0.819" (20.80mm)
 • 0.820" (20.83mm)
 • 0.908" (23.06mm)
 • 0.910" (23.11mm)
 • 0.910"(23.11mm)
 • 0.911" (23.14mm)
 • 0.917" (23.29mm)
 • 0.918" (23.32mm)
 • 0.920" (23.37mm)
 • 0.921" (23.39mm)
 • 0.922" (23.42mm)
 • 0.923" (23.44mm)
 • 1.030" (26.16mm)
 • 1.230" (31.24mm)
 • -
 • 0.001" (0.03mm)
 • 0.005" (0.13mm)
 • 0.010" (0.25mm)
 • 0.015" (0.38mm)
 • 0.023" (0.58mm)
 • 0.025" (0.64mm)
 • 0.035" (0.89mm)
 • 0.055"(1.40mm)
 • 0.071" (1.80mm)
 • 0.074" (1.88mm)
 • 0.075" (1.91mm)
 • 0.075"(1.91mm)
 • 0.076" (1.93mm)
 • 0.078" (1.98mm)
 • 0.078"(1.98mm)
 • 0.079" (2.00mm)
 • 0.079"(2.00mm)
 • 0.080" (2.03mm)
 • 0.106" (2.69mm)
 • 0.106"(2.69mm)
 • 0.107" (2.71mm)
 • 0.107"(2.71mm)
 • 0.108" (2.75mm)
 • 0.108"(2.75mm)
 • 0.109" (2.76mm)
 • 0.109"(2.76mm)
 • 0.110" (2.79mm)
 • 0.115"(2.92mm)
 • 0.116" (2.95mm)
 • 0.116"(2.95mm)
 • 0.117" (2.97mm)
 • 0.117"(2.97mm)
 • 0.118" (3.00mm)
 • 0.122"(3.10mm)
 • 0.123" (3.12mm)
 • 0.123"(3.12mm)
 • 0.124" (3.15mm)
 • 0.124"(3.15mm)
 • 0.125" (3.18mm)
 • 0.125"(3.18mm)
 • 0.126" (3.20mm)
 • 0.126"(3.20mm)
 • 0.127" (3.23mm)
 • 0.141"(3.58mm)
 • 0.142" (3.60mm)
 • 0.142"(3.60mm)
 • 0.143" (3.63mm)
 • 0.143"(3.63mm)
 • 0.154"(3.91mm)
 • 0.155" (3.94mm)
 • 0.155"(3.94mm)
 • 0.156" (3.96mm)
 • 0.156"(3.96mm)
 • 0.157" (4.00mm)
 • 0.177"(4.50mm)
 • 0.178" (4.52mm)
 • 0.180" (4.57mm)
 • 0.180"(4.57mm)
 • 0.181" (4.60mm)
 • 0.181"(4.60mm)
 • 0.182" (4.62mm)
 • 0.183" (4.65mm)
 • 0.184"(4.67mm)
 • 0.185" (4.70mm)
 • 0.185"(4.70mm)
 • 0.186" (4.72mm)
 • 0.187" (4.75mm)
 • 0.187"(4.75mm)
 • 0.188" (4.78mm)
 • 0.189" (4.80mm)
 • 0.190" (4.83mm)
 • 0.200" (5.08mm)
 • 0.200"(5.08mm)
 • 0.201" (5.11mm)
 • 0.201"(5.11mm)
 • 0.203" (5.16mm)
 • 0.210"(5.33mm)
 • 0.212" (5.38mm)
 • 0.212"(5.38mm)
 • 0.213" (5.40mm)
 • 0.215" (5.46mm)
 • 0.215"(5.46mm)
 • 0.217" (5.51mm)
 • 0.224" (5.70mm)
 • 0.225" (5.72mm)
 • 0.225"(5.72mm)
 • 0.226" (5.74mm)
 • 0.228" (5.79mm)
 • 0.229"(5.82mm)
 • 0.230" (5.84mm)
 • 0.239" (6.07mm)
 • 0.240" (6.10mm)
 • 0.240"(6.10mm)
 • 0.242" (6.15mm)
 • 0.245" (6.22mm)
 • 0.260" (6.60mm)
 • 0.260"(6.60mm)
 • 0.265" (6.73mm)
 • 0.300" (7.62mm)
 • 0.300"(7.62mm)
 • 0.310"(7.87mm)
 • 0.311" (7.90mm)
 • 0.314" (7.98mm)
 • 0.314"(7.98mm)
 • 0.315" (8.00mm)
 • 0.330"(8.38mm)
 • 0.333" (8.46mm)
 • 0.334" (8.48mm)
 • 0.335" (8.50mm)
 • 0.337" (8.56mm)
 • 0.338" (8.59mm)
 • 0.370" (9.40mm)
 • 0.371" (9.42mm)
 • 0.373" (9.47mm)
 • 0.374" (9.50mm)
 • 0.375" (9.53mm)
 • 0.390" (9.91mm)
 • 0.390"(9.91mm)
 • 0.394" (10.00mm)
 • 0.450" (11.43mm)
 • 0.450"(11.43mm)
 • 0.452" (11.48mm)
 • 0.455" (11.56mm)
 • 0.480" (12.19mm)
 • 0.485" (12.32mm)
 • 0.486" (12.34mm)
 • 0.490" (12.45mm)
 • 0.500" (12.70mm)
 • 0.501" (12.73mm)
 • 0.505" (12.83mm)
 • 0.505"(12.83mm)
 • 0.506" (12.85mm)
 • 0.580" (14.73mm)
 • 0.585" (14.86mm)
 • 0.587" (14.91mm)
 • 0.590" (14.99mm)
 • 0.590"(14.99mm)
 • 0.591" (15.00mm)
 • 0.600" (15.24mm)
 • 0.600"(15.24mm)
 • 0.606" (15.39mm)
 • 0.610" (15.49mm)
 • 0.700" (17.78mm)
 • 0.701" (17.81mm)
 • 0.705" (17.91mm)
 • 0.790" (20.07mm)
 • 0.790"(20.07mm)
 • 0.793" (20.14mm)
 • 0.830" (21.08mm)
 • 0.900" (22.86mm)
 • 0.900"(22.86mm)
 • 0.902" (22.91mm)
 • 1.000" (25.40mm)
 • 1.005" (25.53mm)
 • 1.045" (26.54mm)
 • 1.109" (28.17mm)
 • 1.120" (28.45mm)
 • 1.130" (28.70mm)
 • 1.309" (33.25mm)
 • 1.322" (33.58mm)
间距 - 配接
 • 0.050" (1.27mm)
 • 0.050"(1.27mm)
 • 0.051" (1.30mm)
 • 0.067" (1.70mm)
 • 0.067"(1.70mm)
 • 0.070" (1.78mm)
 • 0.087" (2.20mm)
 • 0.087"(2.20mm)
 • 0.098" (2.50mm)
 • 0.098"(2.50mm)
 • 0.100" (2.54mm)
 • 0.157"(4.00mm)
 • 0.161"(4.10mm)
 • 0.163" (4.14mm)
 • 0.175" (4.44mm)
 • 0.175"(4.44mm)
 • 0.177" (4.50mm)
 • 0.197"(5.00mm)
 • 0.198" (5.03mm)
 • 0.198"(5.03mm)
 • 0.250" (6.35mm)
 • 0.291" (7.40mm)
 • 0.400" (10.16mm)
 • 0.400"(10.16mm)
 • 0.039" (1.00mm)
 • 0.039"(1.00mm)
 • 0.094" (2.40mm)
 • 0.095"(2.40mm)
 • 0.100"(2.54mm)
 • 0.118"(3.00mm)
 • 0.130" (3.30mm)
 • 0.130"(3.30mm)
 • 0.138" (3.50mm)
 • 0.138"(3.50mm)
 • 0.150" (3.81mm)
 • 0.150"(3.81mm)
 • 0.163"(4.14mm)
 • 0.165" (4.20mm)
 • 0.165"(4.20mm)
 • 0.196" (4.98mm)
 • 0.197" (5.00mm)
 • 0.230"(5.84mm)
 • 0.236" (6.00mm)
 • 0.250"(6.35mm)
 • 0.256" (6.50mm)
 • 0.256"(6.50mm)
 • 0.291"(7.40mm)
 • 0.295" (7.50mm)
 • 0.315"(8.00mm)
 • 0.394"(10.00mm)
 • 0.433" (11.00mm)
 • 0.472"(12.00mm)
 • 0.512" (13.00mm)
 • 0.984"(25.00mm)
 • -
 • 0.020"(0.50mm)
 • 0.024" (0.60mm)
 • 0.024"(0.60mm)
 • 0.031" (0.80mm)
 • 0.031"(0.80mm)
 • 0.047" (1.20mm)
 • 0.047"(1.20mm)
 • 0.049" (1.25mm)
 • 0.049"(1.25mm)
 • 0.059" (1.50mm)
 • 0.059"(1.50mm)
 • 0.070"(1.78mm)
 • 0.071" (1.80mm)
 • 0.075" (1.91mm)
 • 0.079" (2.00mm)
 • 0.079"(2.00mm)
 • 0.118" (3.00mm)
 • 0.126" (3.20mm)
 • 0.126"(3.20mm)
 • 0.156" (3.96mm)
 • 0.156"(3.96mm)
 • 0.157" (4.00mm)
 • 0.200" (5.08mm)
 • 0.200"(5.08mm)
 • 0.215" (5.46mm)
 • 0.215"(5.46mm)
 • 0.224" (5.70mm)
 • 0.224"(5.70mm)
 • 0.230" (5.84mm)
 • 0.244" (6.20mm)
 • 0.244"(6.20mm)
 • 0.264" (6.71mm)
 • 0.264"(6.71mm)
 • 0.300"(7.62mm)
 • 0.312" (7.92mm)
 • 0.312"(7.92mm)
 • 0.394" (10.00mm)
 • 0.488" (12.40mm)
行间距 - 配接
 • 0.050" (1.27mm)
 • 0.050"(1.27mm)
 • 0.055" (1.40mm)
 • 0.063"(1.60mm)
 • 0.087" (2.20mm)
 • 0.098" (2.50mm)
 • 0.098"(2.50mm)
 • 0.100" (2.54mm)
 • 0.157"(4.00mm)
 • 0.163" (4.14mm)
 • 0.173" (4.40mm)
 • 0.173"(4.40mm)
 • 0.177" (4.50mm)
 • 0.197"(5.00mm)
 • 0.198" (5.03mm)
 • 0.248"(6.30mm)
 • 0.250" (6.35mm)
 • 0.360" (9.14mm)
 • 0.360"(9.14mm)
 • 0.400" (10.16mm)
 • 0.400"(10.16mm)
 • 0.039" (1.00mm)
 • 0.039"(1.00mm)
 • 0.063" (1.60mm)
 • 0.100"(2.54mm)
 • 0.105" (2.66mm)
 • 0.105"(2.66mm)
 • 0.118"(3.00mm)
 • 0.130" (3.30mm)
 • 0.130"(3.30mm)
 • 0.138" (3.50mm)
 • 0.148" (3.75mm)
 • 0.148"(3.75mm)
 • 0.150" (3.81mm)
 • 0.150"(3.81mm)
 • 0.163"(4.14mm)
 • 0.165" (4.20mm)
 • 0.165"(4.20mm)
 • 0.196" (4.98mm)
 • 0.197" (5.00mm)
 • 0.205" (5.20mm)
 • 0.205"(5.20mm)
 • 0.217"(5.51mm)
 • 0.230"(5.84mm)
 • 0.232" (5.90mm)
 • 0.232"(5.90mm)
 • 0.233" (5.93mm)
 • 0.233"(5.93mm)
 • 0.236" (6.00mm)
 • 0.250"(6.35mm)
 • 0.256" (6.50mm)
 • 0.256"(6.50mm)
 • 0.280" (7.10mm)
 • 0.326"(8.28mm)
 • 0.358" (9.10mm)
 • 0.359" (9.12mm)
 • -
 • 0.047" (1.20mm)
 • 0.047"(1.20mm)
 • 0.049" (1.25mm)
 • 0.049"(1.25mm)
 • 0.055"(1.40mm)
 • 0.059" (1.50mm)
 • 0.059"(1.50mm)
 • 0.077" (1.96mm)
 • 0.077"(1.96mm)
 • 0.079" (2.00mm)
 • 0.079"(2.00mm)
 • 0.106"(2.69mm)
 • 0.118" (3.00mm)
 • 0.125" (3.18mm)
 • 0.142" (3.60mm)
 • 0.157" (4.00mm)
 • 0.181" (4.60mm)
 • 0.181"(4.60mm)
 • 0.200" (5.08mm)
 • 0.200"(5.08mm)
 • 0.217" (5.51mm)
 • 0.224" (5.70mm)
 • 0.224"(5.70mm)
 • 0.228" (5.80mm)
 • 0.228"(5.80mm)
 • 0.230" (5.84mm)
 • 0.236"(6.00mm)
 • 0.244" (6.20mm)
 • 0.244"(6.20mm)
 • 0.264"(6.71mm)
 • 0.300" (7.62mm)
 • 0.300"(7.62mm)
总体接触长度
 • 0.199" (5.05mm)
 • 0.199"(5.05mm)
 • 0.248" (6.30mm)
 • 0.265"(6.73mm)
 • 0.269" (6.84mm)
 • 0.274" (6.96mm)
 • 0.283" (7.20mm)
 • 0.287" (7.30mm)
 • 0.287"(7.30mm)
 • 0.291" (7.40mm)
 • 0.301" (7.64mm)
 • 0.301"(7.64mm)
 • 0.302" (7.67mm)
 • 0.302"(7.67mm)
 • 0.303" (7.70mm)
 • 0.303"(7.70mm)
 • 0.307" (7.80mm)
 • 0.307"(7.80mm)
 • 0.309" (7.86mm)
 • 0.309"(7.86mm)
 • 0.343" (8.70mm)
 • 0.343"(8.70mm)
 • 0.346" (8.80mm)
 • 0.346"(8.80mm)
 • 0.350" (8.89mm)
 • 0.360" (9.15mm)
 • 0.360"(9.15mm)
 • 0.366" (9.30mm)
 • 0.366"(9.30mm)
 • 0.400" (10.16mm)
 • 0.400"(10.16mm)
 • 0.405" (10.29mm)
 • 0.405"(10.29mm)
 • 0.416" (10.57mm)
 • 0.416"(10.57mm)
 • 0.417" (10.60mm)
 • 0.417"(10.60mm)
 • 0.420" (10.67mm)
 • 0.420"(10.67mm)
 • 0.424"(10.78mm)
 • 0.425" (10.80mm)
 • 0.425"(10.80mm)
 • 0.427" (10.85mm)
 • 0.438"(11.12mm)
 • 0.440" (11.18mm)
 • 0.440"(11.18mm)
 • 0.444" (11.28mm)
 • 0.444"(11.28mm)
 • 0.445" (11.30mm)
 • 0.445"(11.30mm)
 • 0.448" (11.39mm)
 • 0.448"(11.39mm)
 • 0.449" (11.40mm)
 • 0.458" (11.64mm)
 • 0.458"(11.64mm)
 • 0.460" (11.68mm)
 • 0.460"(11.68mm)
 • 0.465" (11.81mm)
 • 0.465"(11.81mm)
 • 0.467" (11.85mm)
 • 0.467"(11.85mm)
 • 0.490"(12.45mm)
 • 0.492" (12.50mm)
 • 0.492"(12.50mm)
 • 0.494" (12.54mm)
 • 0.494"(12.54mm)
 • 0.495" (12.57mm)
 • 0.496" (12.60mm)
 • 0.496"(12.60mm)
 • 0.520"(13.21mm)
 • 0.525" (13.34mm)
 • 0.525"(13.34mm)
 • 0.526" (13.35mm)
 • 0.528" (13.42mm)
 • 0.528"(13.42mm)
 • 0.530" (13.46mm)
 • 0.530"(13.46mm)
 • 0.531" (13.50mm)
 • 0.531"(13.50mm)
 • 0.532" (13.51mm)
 • 0.532"(13.51mm)
 • 0.533" (13.55mm)
 • 0.533"(13.55mm)
 • 0.535" (13.59mm)
 • 0.550"(13.97mm)
 • 0.551" (14.00mm)
 • 0.551"(14.00mm)
 • 0.553" (14.04mm)
 • 0.553"(14.04mm)
 • 0.555" (14.10mm)
 • 0.555"(14.10mm)
 • 0.558" (14.18mm)
 • 0.558"(14.18mm)
 • 0.559" (14.20mm)
 • 0.559"(14.20mm)
 • 0.560" (14.22mm)
 • 0.611" (15.52mm)
 • 0.611"(15.52mm)
 • 0.612"(15.54mm)
 • 0.614" (15.60mm)
 • 0.615" (15.62mm)
 • 0.618" (15.70mm)
 • 0.618"(15.70mm)
 • 0.622"(15.80mm)
 • 0.633" (16.08mm)
 • 0.638" (16.21mm)
 • 0.639" (16.23mm)
 • 0.639"(16.23mm)
 • 0.642"(16.30mm)
 • 0.645" (16.38mm)
 • 0.645"(16.38mm)
 • 0.648" (16.47mm)
 • 0.648"(16.47mm)
 • 0.650" (16.51mm)
 • 0.663" (16.84mm)
 • 0.668" (16.97mm)
 • 0.670" (17.02mm)
 • 0.671" (17.05mm)
 • 0.671"(17.05mm)
 • 0.673" (17.09mm)
 • 0.673"(17.09mm)
 • 0.675" (17.15mm)
 • 0.675"(17.15mm)
 • 0.690" (17.53mm)
 • 0.690"(17.53mm)
 • 0.692" (17.58mm)
 • 0.693" (17.60mm)
 • 0.695" (17.65mm)
 • 0.695"(17.65mm)
 • 0.756"(19.20mm)
 • 0.760" (19.30mm)
 • 0.760"(19.30mm)
 • 0.764" (19.40mm)
 • 0.845"(21.46mm)
 • 0.846"(21.50mm)
 • 0.850" (21.59mm)
 • 0.850"(21.59mm)
 • 0.880" (22.36mm)
 • 0.880"(22.36mm)
 • 0.886" (22.50mm)
 • 0.886"(22.50mm)
 • 0.930" (23.62mm)
 • 0.930"(23.62mm)
 • 0.931" (23.64mm)
 • 0.937" (23.80mm)
 • 0.937"(23.80mm)
 • 0.938"(23.83mm)
 • 0.939" (23.85mm)
 • 0.939"(23.85mm)
 • 0.940" (23.88mm)
 • 0.941" (23.90mm)
 • 0.941"(23.90mm)
 • 0.945" (24.00mm)
 • 0.990" (25.15mm)
 • 0.990"(25.15mm)
 • 0.118"(3.00mm)
 • 0.209" (5.30mm)
 • 0.209"(5.30mm)
 • 0.210" (5.33mm)
 • 0.232"(5.90mm)
 • 0.234" (5.94mm)
 • 0.234"(5.94mm)
 • 0.255" (6.48mm)
 • 0.255"(6.48mm)
 • 0.256" (6.50mm)
 • 0.256"(6.50mm)
 • 0.274"(6.96mm)
 • 0.276"(7.00mm)
 • 0.291"(7.40mm)
 • 0.295" (7.49mm)
 • 0.295"(7.49mm)
 • 0.299" (7.60mm)
 • 0.315"(8.00mm)
 • 0.316" (8.03mm)
 • 0.318" (8.08mm)
 • 0.318"(8.08mm)
 • 0.319" (8.10mm)
 • 0.319"(8.10mm)
 • 0.320" (8.13mm)
 • 0.320"(8.13mm)
 • 0.323" (8.20mm)
 • 0.323"(8.20mm)
 • 0.325" (8.26mm)
 • 0.327" (8.30mm)
 • 0.327"(8.30mm)
 • 0.328"(8.32mm)
 • 0.329" (8.36mm)
 • 0.329"(8.36mm)
 • 0.330" (8.38mm)
 • 0.350"(8.89mm)
 • 0.351" (8.92mm)
 • 0.351"(8.92mm)
 • 0.354" (9.00mm)
 • 0.354"(9.00mm)
 • 0.358" (9.09mm)
 • 0.358"(9.09mm)
 • 0.377" (9.58mm)
 • 0.378" (9.60mm)
 • 0.378"(9.60mm)
 • 0.385" (9.77mm)
 • 0.385"(9.77mm)
 • 0.386" (9.80mm)
 • 0.386"(9.80mm)
 • 0.394"(10.00mm)
 • 0.397" (10.08mm)
 • 0.410" (10.41mm)
 • 0.410"(10.41mm)
 • 0.411" (10.44mm)
 • 0.411"(10.44mm)
 • 0.415" (10.54mm)
 • 0.430" (10.92mm)
 • 0.430"(10.92mm)
 • 0.437" (11.10mm)
 • 0.437"(11.10mm)
 • 0.438" (11.12mm)
 • 0.470" (11.94mm)
 • 0.470"(11.94mm)
 • 0.475" (12.07mm)
 • 0.475"(12.07mm)
 • 0.476" (12.09mm)
 • 0.476"(12.09mm)
 • 0.477" (12.12mm)
 • 0.477"(12.12mm)
 • 0.478" (12.15mm)
 • 0.510" (12.95mm)
 • 0.510"(12.95mm)
 • 0.512" (13.00mm)
 • 0.513" (13.03mm)
 • 0.515" (13.08mm)
 • 0.515"(13.08mm)
 • 0.517" (13.13mm)
 • 0.517"(13.13mm)
 • 0.520" (13.21mm)
 • 0.560"(14.22mm)
 • 0.563" (14.30mm)
 • 0.563"(14.30mm)
 • 0.567" (14.40mm)
 • 0.567"(14.40mm)
 • 0.568" (14.43mm)
 • 0.570" (14.48mm)
 • 0.570"(14.48mm)
 • 0.573" (14.55mm)
 • 0.573"(14.55mm)
 • 0.575" (14.60mm)
 • 0.575"(14.60mm)
 • 0.591"(15.00mm)
 • 0.592" (15.04mm)
 • 0.592"(15.04mm)
 • 0.593" (15.07mm)
 • 0.593"(15.07mm)
 • 0.594" (15.09mm)
 • 0.595" (15.11mm)
 • 0.598" (15.20mm)
 • 0.626" (15.90mm)
 • 0.626"(15.90mm)
 • 0.628" (15.95mm)
 • 0.628"(15.95mm)
 • 0.629" (15.97mm)
 • 0.630" (16.00mm)
 • 0.630"(16.00mm)
 • 0.650"(16.51mm)
 • 0.651"(16.53mm)
 • 0.652" (16.56mm)
 • 0.652"(16.56mm)
 • 0.654" (16.60mm)
 • 0.654"(16.60mm)
 • 0.655" (16.64mm)
 • 0.656" (16.65mm)
 • 0.657" (16.70mm)
 • 0.657"(16.70mm)
 • 0.660" (16.76mm)
 • 0.660"(16.76mm)
 • 0.681" (17.30mm)
 • 0.684" (17.37mm)
 • 0.684"(17.37mm)
 • 0.687" (17.45mm)
 • 0.687"(17.45mm)
 • 0.689" (17.50mm)
 • 0.713" (18.10mm)
 • 0.713"(18.10mm)
 • 0.715" (18.16mm)
 • 0.720" (18.29mm)
 • 0.720"(18.29mm)
 • 0.724" (18.40mm)
 • 0.730" (18.54mm)
 • 0.730"(18.54mm)
 • 0.738" (18.75mm)
 • 0.738"(18.75mm)
 • 0.745" (18.92mm)
 • 0.745"(18.92mm)
 • 0.787" (20.00mm)
 • 0.800" (20.32mm)
 • 0.805" (20.44mm)
 • 0.805"(20.44mm)
 • 0.823" (20.90mm)
 • 0.825" (20.95mm)
 • 0.825"(20.95mm)
 • 0.867" (22.01mm)
 • 0.872" (22.15mm)
 • 0.925" (23.50mm)
 • 0.945"(24.00mm)
 • 0.963" (24.46mm)
 • 0.972" (24.70mm)
 • 0.972"(24.70mm)
 • 1.030" (26.16mm)
 • 1.030"(26.16mm)
 • 1.040" (26.42mm)
 • 1.040"(26.42mm)
 • 1.043" (26.50mm)
 • 1.064" (27.03mm)
 • 1.064"(27.03mm)
 • 1.065" (27.05mm)
 • 1.079" (27.40mm)
 • 1.079"(27.40mm)
 • 1.085" (27.56mm)
 • 1.085"(27.56mm)
 • 1.090" (27.69mm)
 • 1.093"(27.75mm)
 • 1.150" (29.21mm)
 • 1.150"(29.21mm)
 • 1.200" (30.48mm)
 • 1.218" (30.94mm)
 • 1.225" (31.12mm)
 • 1.225"(31.12mm)
 • 1.230" (31.24mm)
 • 1.230"(31.24mm)
 • 1.245" (31.62mm)
 • 1.245"(31.62mm)
 • 1.560" (39.62mm)
 • -
 • 0.118" (3.00mm)
 • 0.189" (4.80mm)
 • 0.189"(4.80mm)
 • 0.241" (6.13mm)
 • 0.241"(6.13mm)
 • 0.244" (6.20mm)
 • 0.244"(6.20mm)
 • 0.265" (6.73mm)
 • 0.299"(7.60mm)
 • 0.300" (7.62mm)
 • 0.300"(7.62mm)
 • 0.311" (7.90mm)
 • 0.311"(7.90mm)
 • 0.315" (8.00mm)
 • 0.330"(8.38mm)
 • 0.331" (8.40mm)
 • 0.331"(8.40mm)
 • 0.332" (8.43mm)
 • 0.332"(8.43mm)
 • 0.333" (8.45mm)
 • 0.333"(8.45mm)
 • 0.335" (8.51mm)
 • 0.335"(8.51mm)
 • 0.339" (8.60mm)
 • 0.339"(8.60mm)
 • 0.370" (9.40mm)
 • 0.370"(9.40mm)
 • 0.372" (9.44mm)
 • 0.390" (9.90mm)
 • 0.390"(9.90mm)
 • 0.394" (10.00mm)
 • 0.450" (11.43mm)
 • 0.450"(11.43mm)
 • 0.452" (11.48mm)
 • 0.452"(11.48mm)
 • 0.453" (11.50mm)
 • 0.453"(11.50mm)
 • 0.454" (11.54mm)
 • 0.454"(11.54mm)
 • 0.455" (11.56mm)
 • 0.455"(11.56mm)
 • 0.456" (11.58mm)
 • 0.456"(11.58mm)
 • 0.478"(12.15mm)
 • 0.480" (12.19mm)
 • 0.480"(12.19mm)
 • 0.485" (12.32mm)
 • 0.485"(12.32mm)
 • 0.486"(12.34mm)
 • 0.488" (12.40mm)
 • 0.488"(12.40mm)
 • 0.490" (12.45mm)
 • 0.500" (12.70mm)
 • 0.500"(12.70mm)
 • 0.502" (12.76mm)
 • 0.505" (12.83mm)
 • 0.505"(12.83mm)
 • 0.508" (12.90mm)
 • 0.535"(13.59mm)
 • 0.537" (13.63mm)
 • 0.537"(13.63mm)
 • 0.538" (13.67mm)
 • 0.538"(13.67mm)
 • 0.540" (13.72mm)
 • 0.540"(13.72mm)
 • 0.543" (13.80mm)
 • 0.543"(13.80mm)
 • 0.545" (13.84mm)
 • 0.545"(13.84mm)
 • 0.548"(13.92mm)
 • 0.550" (13.97mm)
 • 0.580" (14.73mm)
 • 0.582" (14.78mm)
 • 0.582"(14.78mm)
 • 0.583" (14.82mm)
 • 0.585" (14.86mm)
 • 0.585"(14.86mm)
 • 0.588" (14.94mm)
 • 0.589" (14.96mm)
 • 0.589"(14.96mm)
 • 0.590" (14.99mm)
 • 0.591" (15.00mm)
 • 0.600" (15.24mm)
 • 0.600"(15.24mm)
 • 0.604"(15.35mm)
 • 0.610" (15.50mm)
 • 0.700" (17.78mm)
 • 0.700"(17.78mm)
 • 0.705"(17.91mm)
 • 0.750" (19.05mm)
 • 0.750"(19.05mm)
 • 0.751" (19.08mm)
 • 0.799"(20.30mm)
 • 0.828" (21.03mm)
 • 0.828"(21.03mm)
 • 0.830" (21.08mm)
 • 0.830"(21.08mm)
 • 0.835" (21.21mm)
 • 0.835"(21.21mm)
 • 0.838"(21.29mm)
 • 0.840" (21.34mm)
 • 0.840"(21.34mm)
 • 0.845" (21.46mm)
 • 0.890" (22.61mm)
 • 0.894" (22.71mm)
 • 0.895" (22.73mm)
 • 1.000" (25.40mm)
 • 1.000"(25.40mm)
 • 1.016" (25.81mm)
 • 1.024" (26.00mm)
 • 1.050" (26.67mm)
 • 1.050"(26.67mm)
 • 1.100" (27.94mm)
 • 1.126" (28.60mm)
 • 1.128" (28.65mm)
 • 1.128"(28.65mm)
 • 1.130" (28.70mm)
 • 1.130"(28.70mm)
 • 1.180" (29.97mm)
 • 1.250" (31.75mm)
 • 1.250"(31.75mm)
 • 1.290" (32.77mm)
 • 1.306" (33.17mm)
 • 1.306"(33.17mm)
 • 1.323" (33.60mm)
 • 1.323"(33.60mm)
 • 1.330" (33.78mm)
 • 1.380"(35.05mm)
 • 1.430" (36.32mm)
 • 1.430"(36.32mm)
 • 1.437" (36.50mm)
额定电流
 • 0.75A
 • 10A
 • 12.5A per Contact
 • 2.3A per Contact
 • 2.3A/触头
 • 2.4A per Contact
 • 2.7A per Contact
 • 2.7A/触头
 • 2.8A per Contact
 • 2.8A/触头
 • 25A
 • 2A (AC/DC)
 • 2A (DC)
 • 2A per Contact
 • 2A/触头
 • 2A(AC/DC)
 • 2A(DC)
 • 3.1A per Contact
 • 3.1A/触头
 • 3.2A per Contact
 • 3.2A/触头
 • 30A
 • 0.5A
 • 0.5A per Contact
 • 0.5A/触头
 • 1.5A per Contact
 • 1.75A
 • 1.75A per Contact
 • 1.75A/触头
 • 12A
 • 15A
 • 1A
 • 2.2A
 • 2.2A per Contact
 • 2.2A/触头
 • 2.5A
 • 2.6A per Contact
 • 2.6A/触头
 • 2.9A per Contact
 • 2.9A/触头
 • 20A
 • 3.4A per Contact
 • 3.4A/触头
 • 0.2A
 • 0.2A, 0.5A
 • 0.7A
 • 1.25A
 • 1.2A
 • 1.5A
 • 13A
 • 16A
 • 1A (DC)
 • 1A per Contact
 • 1A/触头
 • 1A(DC)
 • 22A
 • 3.3A per Contact
 • 3.3A/触头
 • 3.8A
 • 3.8A/触头
 • 3A
 • 3A (AC/DC)
 • 3A per Contact
 • 3A/触头
 • 4.2A
 • -
 • 2A
 • 4.8A per Contact
 • 4A
 • 5A
 • 7.5A
 • Varies by Wire Gauge
 • 7A
 • 9A
 • 随线规而各异
 • 40A
 • 5A per Contact
 • 5A/触头
 • 6.5A
 • 5.2A per Contact
 • 5.2A/触头
 • 6A
 • 8A
加载的针脚数
 • 1
 • 10
 • 11
 • 13
 • 15
 • 20
 • 27
 • 31
 • 38
 • 12
 • 14
 • 18
 • 19
 • 23
 • 25
 • 33
 • 39
 • 4
 • 17
 • 2
 • 21
 • 24
 • 29
 • -
 • 3
 • 32
 • 35
 • 59
 • 6
 • 全部
 • 43
 • 49
 • 8
 • 9
 • 99
 • 48
 • 5
 • 53
 • 7
 • 61
 • All
针脚数
 • 10
 • 10 (8 + 2)
 • 108
 • 10(6 + 4 电源)
 • 11
 • 12(8 + 4 电源)
 • 13
 • 134 (9 + 24 + 52 + 40 + 9)
 • 135
 • 14(10 + 4 电源)
 • 15
 • 180
 • 2, 4
 • 20
 • 20 (12 + 8 Power)
 • 20 (16 + 4 Power)
 • 20, 20
 • 27
 • 28
 • 30
 • 31
 • 34
 • 34, 34
 • 38
 • 4 (2 + 2 Coax)
 • 4 (2 + 2 Power)
 • 4 (Power)
 • 1
 • 100
 • 104
 • 105
 • 110
 • 112(32 + 48 + 32)
 • 114
 • 117
 • 12
 • 123
 • 126
 • 128
 • 14
 • 14 (10 + 4 Power)
 • 140
 • 16, 16
 • 164
 • 18
 • 19
 • 200
 • 22
 • 23
 • 25
 • 33
 • 36000, Cuttable
 • 36000,可裁
 • 39
 • 4
 • 12, 12
 • 120
 • 121 (108 + 13 Power)
 • 14, 14
 • 150
 • 16
 • 16 (12 + 4 Power)
 • 17
 • 176
 • 195
 • 2
 • 21
 • 220
 • 24
 • 240
 • 25000, Cuttable
 • 25000,可裁
 • 26
 • 26 (24 + 2 Power)
 • 28(24 + 4 电源)
 • 29
 • 36
 • -
 • 28 (24 + 4 Power)
 • 3
 • 32
 • 32 (30 + 2 Coax)
 • 35
 • 37
 • 44
 • 50, 50
 • 52
 • 55
 • 59
 • 6
 • 64
 • 69
 • 73
 • 76
 • 92
 • 98
 • 40
 • 42
 • 43
 • 45000, Cuttable
 • 45000,可裁
 • 47
 • 49
 • 50,50
 • 51
 • 6 (4 + 2 Power)
 • 63
 • 68
 • 74
 • 8
 • 8 (4 + 4 Power)
 • 84
 • 84 (80 + 4 Power)
 • 84(80 + 4 电源)
 • 88
 • 9
 • 94
 • 96
 • 99
 • 41
 • 48
 • 48 (12 x 4)
 • 5
 • 53
 • 56(28 + 28)
 • 57
 • 62
 • 66
 • 7
 • 70
 • 75
 • 80
 • 80(48 + 32)
 • 81
 • 82
 • 86
 • 90
 • 40, 40
 • 45
 • 46
 • 50
 • 54
 • 56
 • 56 (28 + 28)
 • 58
 • 60
 • 61
 • 72
 • 78
触头表面处理厚度 - 配接
 • 100.0µin (2.54µm)
 • 100.0µin(2.54µm)
 • 120.0µin (3.05µm)
 • 120.0µin(3.05µm)
 • 14.5µin(0.37µm)
 • 157.5µin (4.00µm)
 • 157.5µin(4.00µm)
 • 19.7µin(0.50µm)
 • 2.00µin (0.051µm)
 • 2.00µin(0.051µm)
 • 200.0µin (5.08µm)
 • 200.0µin(5.08µm)
 • 31.5µin (0.80µm)
 • 31.5µin(0.80µm)
 • 1.97µin (0.050µm)
 • 118.1µin (3.00µm)
 • 118.1µin(3.00µm)
 • 15.0µin (0.38µm)
 • 15.0µin(0.38µm)
 • 16.0µin (0.41µm)
 • 16.0µin(0.41µm)
 • 2.40µin (0.061µm)
 • 20.0µin (0.51µm)
 • 20.0µin(0.51µm)
 • 3.90µin (0.099µm)
 • 3.90µin(0.099µm)
 • 3.94µin (0.100µm)
 • 3.94µin(0.100µm)
 • 39.4µin (1.00µm)
 • 39.4µin(1.00µm)
 • -
 • 1.00µin (0.025µm)
 • 1.00µin(0.025µm)
 • 10.0µin (0.25µm)
 • 10.0µin(0.25µm)
 • 12.0µin(0.30µm)
 • 13.8µin (0.35µm)
 • 13.8µin(0.35µm)
 • 137.8µin (3.50µm)
 • 137.8µin(3.50µm)
 • 150.0µin (3.81µm)
 • 150.0µin(3.81µm)
 • 160.0µin (4.06µm)
 • 160.0µin(4.06µm)
 • 196.9µin (5.00µm)
 • 24.0µin (0.61µm)
 • 24.0µin (0.61µm)
 • 29.5µin (0.75µm)
 • 29.5µin(0.75µm)
 • 3.00µin (0.076µm)
 • 3.00µin(0.076µm)
 • 35.4µin (0.90µm)
 • 35.4µin (0.90µm)
 • 30.0µin (0.76µm)
 • 30.0µin(0.76µm)
 • 50.0µin (1.27µm)
 • 50.0µin(1.27µm)
 • 59.0µin (1.50µm)
 • 98.4µin (2.50µm)
 • 98.4µin(2.50µm)
 • 47.2µin(1.20µm)
 • 5.00µin (0.127µm)
 • 5.00µin(0.127µm)
 • 5.11µin (0.130µm)
 • 60.0µin (1.52µm)
 • 60.0µin(1.52µm)
 • 74.8µin (1.90µm)
 • 74.8µin(1.90µm)
 • 40.0µin (1.02µm)
 • 40.0µin(1.02µm)
 • 80.0µin (2.03µm)
 • 80.0µin(2.03µm)
 • Flash
 • 闪存
 • 5.90µin (0.150µm)
 • 5.90µin(0.150µm)
 • 78.7µin (2.00µm)
 • 78.7µin(2.00µm)
 • 8.00µin (0.203µm)
 • 8.00µin(0.203µm)
触头表面处理厚度 - 柱
 • 100.0µin (2.54µm)
 • 100.0µin(2.54µm)
 • 120.0µin (3.05µm)
 • 2.00µin (0.051µm)
 • 200.0µin (5.08µm)
 • 200.0µin(5.08µm)
 • 27.6µin (0.70µm)
 • 31.5µin (0.80µm)
 • 118.1µin (3.00µm)
 • 118.1µin(3.00µm)
 • 125.0µin (3.18µm)
 • 125.0µin(3.18µm)
 • 20.0µin (0.51µm)
 • 3.90µin (0.099µm)
 • 3.94µin (0.100µm)
 • 3.94µin(0.100µm)
 • 39.4µin (1.00µm)
 • 39.4µin(1.00µm)
 • -
 • 10.0µin (0.25µm)
 • 10.0µin(0.25µm)
 • 150.0µin (3.81µm)
 • 150.0µin(3.81µm)
 • 160.0µin (4.06µm)
 • 196.9µin (5.00µm)
 • 250.0µin (6.35µm)
 • 250.0µin(6.35µm)
 • 3.00µin (0.076µm)
 • 3.00µin(0.076µm)
 • 300.0µin (7.62µm)
 • 300.0µin(7.62µm)
 • 35.0µin (0.90µm)
 • 35.0µin(0.90µm)
 • 30.0µin (0.76µm)
 • 4.02µin (0.102µm)
 • 50.0µin (1.27µm)
 • 50.0µin(1.27µm)
 • 59.0µin (1.50µm)
 • 59.0µin(1.50µm)
 • 98.4µin (2.50µm)
 • 98.4µin(2.50µm)
 • 60.0µin (1.52µm)
 • 60.0µin(1.52µm)
 • 74.8µin (1.90µm)
 • 74.8µin(1.90µm)
 • 80.0µin (2.03µm)
 • 80.0µin(2.03µm)
 • Flash
 • 闪存
 • 78.7µin (2.00µm)
 • 78.7µin(2.00µm)
 • 8.00µin (0.203µm)
额定电压
 • 1000V
 • 1200V
 • 14VDC
 • 230V
 • 235VAC,330VDC
 • 350V
 • 125V
 • 125VAC
 • 125VAC/DC
 • 1400V
 • 150V
 • 150VAC
 • 150VDC
 • 200V
 • 200V (AC/DC)
 • 200VAC
 • 200V(AC/DC)
 • 24VDC
 • 250V
 • 250VAC
 • 250VAC, 350VDC
 • 250VAC, 353VDC
 • 250VAC/DC
 • 250VAC,350VDC
 • 250VDC
 • 275VAC
 • 300V
 • 300VAC
 • 300VAC, 400VDC
 • 300VAC,400VDC
 • 100V
 • 100V, 150VDC
 • 100VAC
 • 100VDC
 • 100V,150VDC
 • 120V
 • 12V
 • 12VDC
 • 30V
 • 30VAC
 • 350VAC/DC
 • -
 • 40V
 • 450V
 • 600VAC
 • 600VAC, 845VDC
 • 600VAC/DC
 • 400V
 • 500V
 • 50V
 • 50VAC
 • 50VAC/DC
 • 675VAC, 954VDC
 • 675VAC,954VDC
 • 800V
 • 600V
 • 400VAC, 565VDC
 • 400VAC,565VDC
 • 500VAC
 • 500VDC
 • 500Vrms
 • 630V
 • 775VAC, 1095VDC
 • 775VAC,1095VDC
 • 850VAC, 1200VDC
接合堆叠高度
 • 14.3mm, 15.8mm, 19.8mm
 • 17.56mm
 • 17.6mm
 • 26.22mm
 • 26.99mm
 • 1.2mm
 • 10.65mm,12.85mm
 • 10.92mm
 • 11.63mm,12.23mm,12.63mm,18.13mm
 • 11.9mm
 • 13.2mm
 • 13.45mm
 • 14mm
 • 19.2mm
 • 19.4mm
 • 21.30mm
 • 3.95mm
 • 10.04mm, 10.64mm, 11.04mm, 16.54mm
 • 10mm, 12mm, 15mm, 18mm
 • 11.3mm
 • 11.53mm, 12.23mm, 12.63mm, 18.13mm
 • 11.53mm,12.23mm,12.63mm,18.13mm
 • 12.4mm
 • 13.7mm
 • 16.5mm
 • 22.5mm
 • 3.10mm,4.60mm,5.40mm
 • 3.8mm, 5.9mm, 8.6mm
 • 3.8mm,5.9mm,8.6mm
 • 30mm
 • -
 • 37.33mm
 • 5.3mm
 • 5.6mm
 • 7.1mm, 9.7mm, 12.4mm
 • 7.1mm,10.4mm,13.1mm
 • 7.1mm,9.7mm,12.4mm
 • 7.23mm, 10.2mm, 13.46mm
 • 7.23mm, 7.85mm, 10.2mm, 13.51mm
 • 7.25mm, 7.35mm, 7.7mm
 • 7.55, 7.8mm, 8.9mm
 • 7.55mm, 7.95mm, 10.1mm, 11.1mm, 13.65mm, 15.1mm
 • 7.55mm,7.95mm,10.1mm,11.1mm,13.65mm,15.1mm
 • 7.5mm, 7.7mm, 8.4mm
 • 8mm
 • 4.9mm
 • 6.5mm
 • 6mm
 • 8.6mm
 • 8.8mm
 • 8.9mm
 • 5.7mm
 • 5.84mm, 6.60mm, 7.21mm, 8.13mm
 • 5.84mm,6.60mm,7.21mm,8.13mm
 • 5.8mm
 • 6.3mm
 • 7.35mm, 7.45mm, 7.8mm
 • 7.35mm,7.45mm,7.8mm
 • 7.3mm
 • 7.3mm, 7.44mm
 • 7.3mm, 7.7mm, 9.75mm, 10.75mm, 13.35mm, 14.75mm
 • 7.3mm,7.7mm,9.75mm,10.75mm,13.35mm,14.75mm
 • 7.4mm
 • 7mm
 • 9.91mm
 • 9.93mm
 • 9.94mm, 10.64mm, 11.04mm, 16.54mm
 • 9.9mm, 14.7mm, 14.9mm
 • 4.6mm, 6.8mm
 • 4.6mm,6.8mm
 • 5.97mm
 • 5.9mm,8.6mm
 • 8.2mm, 8.45mm, 9.55mm
排数
 • 1
 • 4
 • 2
 • -
 • 3
 • 6
 • 9
 • 5
触头表面处理 - 配接
 • -
 • Silver
 • Gold
 • Gold or Gold, GXT™
 • Gold or Gold-Palladium
 • Gold, GXT™
 • Gold-Palladium
 • Nickel
 • 锡 - 铅
 • 锡铜
 • Palladium-Nickel
 • Tin
 • Tin-Copper
 • Tin-Lead
 • 金-钯
 • 金或金-钯
 • 金或金,GXT™
 • 金,GXT™
 • 钯镍
触头表面处理 - 柱
 • -
 • 137.8µin(3.50µm)
 • Solder Plated
 • 74.8µin(1.90µm)
 • Silver
 • Gold
 • Nickel
 • 锡 - 铅
 • 锡铜
 • Tin
 • Tin or Tin-Alloy
 • Tin-Copper
 • Tin-Lead
触头形状
 • -
 • Rectangular
 • Square
 • 矩形,方形
 • Circular
 • Rectangular, Square
 • 圆形
 • 方形
 • 矩形
 • Circular, Square
 • 圆形,方形
护罩
 • -
 • 带遮蔽
 • 带遮蔽 - 1 墙
 • 带遮蔽 - 2 墙
 • 带遮蔽 - 3 墙
 • 带遮蔽 - 4 墙
 • Unshrouded
 • 无遮蔽
 • Shrouded - 1 Wall
 • Shrouded - 2 Wall
 • Shrouded - 3 Wall
 • Shrouded - 4 Wall
绝缘材料
 • -
 • Polyphenylene Sulfide (PPS)
 • Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled
 • Polyphthalamide (PPA)
 • Polyphthalamide (PPA), Glass Filled
 • 热塑塑胶
 • 热塑塑胶,聚酯,玻璃纤维增强型
 • 热塑性塑料 - 玻璃纤维
 • 热塑性塑料,聚酯
 • 聚乙烯
 • 聚合物
 • 聚合物,玻璃纤维增强型
 • Polyamide (PA6T), Nylon 6T, Glass Filled
 • Polyamide (PA9T), Nylon 9T
 • Polyamide (PA9T), Nylon 9T, Glass Filled
 • Polybutylene Terephthalate (PBT)
 • Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled
 • Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester, Glass Filled
 • Polybutylene Terephthalate (PBTP)
 • Polybutylene Terephthalate (PBTP), Glass Filled
 • Polybutylene Terephthalate(PBTP),Glass Filled
 • Polycarbonate, Glass Filled
 • Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT)
 • Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Glass Filled
 • Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester
 • Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled
 • Polyester
 • Polyester, Glass Filled
 • Polyetherimide (PEI)
 • Polyethylene Terephthalate (PET), Glass Filled
 • Polymer, Glass Filled
 • 聚酞酸酯(PPA)
 • 聚酯
 • 聚酯,玻璃纤维增强型
 • 聚酰胺(PA46),尼龙 4/6
 • 聚酰胺(PA46),尼龙 4/6,玻璃纤维增强型
 • 聚酰胺(PA46),尼龙 46
 • 聚酰胺(PA46),尼龙 46,玻璃纤维增强型
 • 聚酰胺(PA4T),尼龙 4T
 • 聚酰胺(PA4T),尼龙 4T,玻璃纤维增强型,无卤素
 • 聚酰胺(PA66),尼龙 6/6
 • 聚酰胺(PA66),尼龙 6/6,玻璃纤维增强型
 • 聚酰胺(PA66),尼龙 66
 • 聚酰胺(PA66),尼龙 66,玻璃纤维增强型
 • 聚酰胺(PA6T),尼龙 6T
 • 聚酰胺(PA6T),尼龙 6T,玻璃纤维增强型
 • 聚酰胺(PA9T),尼龙 9T
 • 聚酰胺(PA9T),尼龙 9T,玻璃纤维增强型
 • 聚酰胺(PA),尼龙
 • 聚酰胺(PA),尼龙,玻璃纤维增强型
 • 聚醚酰亚胺(PEI)
 • Diallyl Phthalate (DAP)
 • Diallyl Phthalate (DAP), Glass Filled
 • Polyamide (PA), Nylon
 • Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled
 • Polyamide (PA46), Nylon 4/6
 • Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled
 • Polyamide (PA4T), Nylon 4T
 • Polyamide (PA4T), Nylon 4T, Glass Filled, Halogen Free
 • Polyamide (PA66), Nylon 6/6
 • Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled
 • Polyamide (PA6T), Nylon 6T
 • Syndiotactic Polystyrene (SPS)
 • Syndiotactic Polystyrene (SPS), Glass Filled
 • 树脂
 • 液晶聚合物(LCP)
 • 液晶聚合物(LCP),不含卤素的
 • 液晶聚合物(LCP),玻璃纤维增强型
 • 液晶聚合物(LCP),玻璃纤维增强型,不含卤素的
 • Aluminum Alloy
 • Liquid Crystal Polymer (LCP)
 • Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled
 • Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled, Halogen Free
 • Liquid Crystal Polymer (LCP), Halogen Free
 • Plastic
 • Thermoplastic
 • Thermoplastic, Glass Filled
 • Thermoplastic, Halogen Free
 • Thermoplastic, Polyester
 • Thermoplastic, Polyester, Glass Filled
 • 塑料
 • 聚对苯二甲酸丁二酯(PBTP)
 • 聚对苯二甲酸丁二酯(PBTP),玻璃填充
 • 聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)
 • 聚对苯二甲酸丁二酯(PBT),玻璃纤维增强型
 • 聚对苯二甲酸丁二酯(PBT),聚酯,玻璃纤维增强型
 • 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),玻璃纤维增强型
 • 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),聚酯
 • 聚对苯二甲酸二甲基环己酯(PCT)
 • 聚对苯二甲酸二甲基环己酯(PCT),玻璃纤维增强型
 • 聚对苯二甲酸二甲基环己酯(PCT),聚酯
 • 聚碳酸脂,玻璃纤维增强型
 • 聚苯硫醚(PPS)
 • 聚苯硫醚(PPS),玻璃纤维增强型
 • 聚邻苯二甲酰胺(PPA),玻璃填充式
 • 酞酸二辛酯(DAP)
 • 间规聚苯乙烯(SPS),玻璃填充
特性
 • -
 • End Shrouds
 • End Shrouds, Keying Shroud
 • End Shrouds, Pick and Place
 • End Shrouds, Solder Retention
 • Mounting Brackets
 • Mounting Flange
 • Mounting Flange, Sealable
 • Mounting Flange, Sealed
 • Retention Clips
 • Solder Retention
 • 应力消除夹
 • 按键护罩,拾放
 • 接地母线(接地板)
 • 板件导轨,兼容灼热丝规范
 • 板件导轨,可密封
 • 板件导轨,安装法兰,屏蔽式
 • 板件导轨,拾放
 • 板件导轨,拾放,焊接保持
 • 板件导轨,按键护罩,拾放
 • 板件导轨,板锁,键槽
 • 板件导轨,端罩
 • 板件导轨,端罩,拾放
 • 板件导轨,端罩,按键护罩,拾放
 • 板件导轨,配接导架,拾放
 • 板件导轨,键控外罩
 • 板件导轨,键槽
 • 板件导轨,键槽,拾放
 • 板导向件,板锁,安装法兰
 • 板导轨
 • Board Guide
 • Board Guide, Board Lock
 • Board Guide, Board Lock, Mounting Flange
 • Board Guide, End Shrouds
 • Board Guide, End Shrouds, Pick and Place
 • Board Guide, Flange
 • Board Guide, Glow Wire Compliant
 • Board Guide, Glow Wire Compliant, Pick and Place
 • Board Guide, Ground Pin
 • Board Guide, Keying Shroud
 • Board Guide, Keying Shroud, Pick and Place
 • Board Guide, Keying Slot
 • Board Guide, Keying Slot, Pick and Place
 • Board Guide, Mating Flange
 • Board Guide, Mating Flange, Mounting Flange
 • Board Guide, Mating Flange, Mounting Flange, Potting Wall
 • Board Guide, Mounting Brackets
 • Board Guide, Mounting Flange
 • Board Guide, Mounting Flange, Sealed
 • Board Guide, Pick and Place
 • Board Guide, Pick and Place, Solder Retention
 • Board Guide, Polarizing Key
 • Board Guide, Sealable
 • Board Guide, Sealed
 • Board Guide, Solder Retention
 • Board Guide, Waterproof
 • Ferrite Filter
 • Mating Flange
 • Mating Flange, Mounting Flange
 • Mating Flange, Mounting Flange, Mounting Hardware
 • Mating Flange, Mounting Flange, Pick and Place
 • Mating Flange, Polarizing Key
 • Mating Guide, Mounting Flange
 • 安装支架
 • 安装法兰
 • 安装法兰,分极键
 • 安装法兰,可密封
 • 安装法兰,密封式
 • 密封式
 • 板导轨,固定焊尾
 • 板导轨,安装法兰
 • 板导轨,密封式
 • 板导轨,板锁
 • 板锁
 • 板锁,固定焊尾
 • 板锁,安装法兰
 • 板锁,拾放
 • 板锁,按键护罩
 • 板锁,端罩
 • 板锁,符合灼热丝规范
 • 板锁,配接法兰
 • 板锁,键槽
 • 板锁,键槽,固定焊尾
 • 板锁,键槽,拾放
 • 电极标记
 • 转接板,配接导轨
 • Board Lock
 • Board Lock, End Shrouds
 • Board Lock, End Shrouds, Pick and Place
 • Board Lock, Glow Wire Compliant
 • Board Lock, Keying Shroud
 • Board Lock, Keying Slot
 • Board Lock, Keying Slot, Pick and Place
 • Board Lock, Keying Slot, Solder Retention
 • Board Lock, Keying Slot, Strain Relief
 • Board Lock, Pick and Place
 • Board Lock, Potting Wall
 • Card Extender, Mating Guide
 • Dust Cap, Mounting Flange, Mounting Hardware
 • Glow Wire Compliant
 • Glow Wire Compliant, Mounting Flange
 • Glow Wire Compliant, Pick and Place
 • Glow Wire Compliant, Pick and Place, Solder Retention
 • Glow Wire Compliant, Shielded, Solder Retention
 • Glow Wire Compliant, Solder Retention
 • Polarizing Key
 • Shielded, Solder Retention
 • 固定焊尾
 • 导向引脚
 • 屏蔽
 • 拾放
 • 拾放,焊接保持
 • 端罩
 • 端罩,拾放
 • 端罩,按键护罩
 • 端罩,焊锡保留
 • 符合灼热丝规范
 • 符合灼热丝规范,屏蔽式,焊锡保留
 • 符合灼热丝规范,焊锡保留
 • 键控外罩
 • 键槽
 • 键槽,安装法兰
 • 键槽,安装法兰,安装五金
 • 键槽,拾放
 • 键槽,配接法兰
 • 键槽,配接法兰,安装法兰,安装五金
 • 键槽,防拉线扣
 • Ground Bus (Plane)
 • Keying Shroud
 • Keying Shroud, Pick and Place
 • Keying Slot
 • Keying Slot, Mating Flange
 • Keying Slot, Mating Flange, Mounting Flange, Mounting Hardware
 • Keying Slot, Mounting Flange
 • Keying Slot, Mounting Flange, Mounting Hardware
 • Keying Slot, Pick and Place
 • Keying Slot, Pick and Place, Strain Relief
 • Keying Slot, Strain Relief
 • Pick and Place
 • Pick and Place Cap, Solder Retention
 • Pick and Place, Solder Retention
 • Strain Relief Clips
 • Terminal Position Lock (TPA)
 • 配接导轨模槽
 • 配接导轨,安装法兰
 • 配接法兰
 • 配接法兰,安装法兰
 • 配接法兰,安装法兰,安装硬件
 • 铁氧体滤波器
包装
 • -
 • Tray
 • 带盒(TB)
 • Bag
 • Box
 • Bulk
 • Cut Tape (CT)
 • Tape & Box (TB)
 • Tape & Reel (TR)
 • Tube
 • 带卷(TR)
 • Reel
 • 剪切带(CT)
 • 托盘
 • 散装
 • 管件
 • Digi-Reel®
 • Strip
连接器类型
 • -
 • 接头
 • 插件
 • 插头
 • 插头,托架
 • 插座
 • 插座,反插针
 • Header
 • Header, Breakaway
 • Header, Cuttable
 • Header, Elevated
 • Header, Stackable (2)
 • Receptacle
 • Plug
 • 针座,分离式
 • 针座,可切割
 • 针座,可叠接(2)
 • 针座,抬升式
安装类型
 • -
 • 表面贴装
 • 表面贴装,直角
 • 表面贴装,直角,通孔
 • 面板安装,卡入式;通孔
 • 面板安装,通孔
 • 面板安装,通孔,直角
 • Board Edge, Cutout; Surface Mount, Right Angle
 • Board Edge, Straddle Mount
 • Board Edge, Through Hole, Right Angle
 • 板边缘,开口;表面贴装,直角
 • 板边缘,跨骑式安装
 • 板边缘,通孔,直角
 • 通孔
 • 通孔,直角
 • Surface Mount
 • Surface Mount, Right Angle
 • Surface Mount, Right Angle; Through Hole
 • Surface Mount, Right Angle|| Through Hole
 • Surface Mount, Through Board
 • Surface Mount, Through Hole
 • Panel Mount, Snap-In; Through Hole, Right Angle
 • Panel Mount, Through Hole
 • Panel Mount, Through Hole, Right Angle
 • Through Hole
 • Through Hole, Right Angle
样式
 • -
 • 板至板
 • 板至板或电缆
 • 板至电缆/导线
 • Board to Board
 • Board to Board or Cable
 • Board to Cable/Wire
应用
 • -
 • 汽车级
 • 汽车级,工业级
 • 汽车,工业,照明,医疗
 • 汽车,通用
 • 汽车,通用,医疗,照明,电信
 • 汽车,通用,医疗,电信
 • 汽车,通用,工业
 • 汽车,通用,工业,医疗
 • 汽车,通用,工业,医疗,军事,电信
 • 汽车,通用,工业,医疗,电信
 • 汽车,通用,工业,照明,医疗,军事,电信
 • 汽车,通用,电信
 • Automotive
 • 通用
 • 通用,医疗,军事,电信
 • 通用,工业
 • 通用,工业,医疗
 • 通用,工业,医疗,电信
 • 通用,工业,照明
 • 通用,工业,电信
 • Aerospace, Automotive, Industrial, Medical
 • Automotive, General Purpose
 • Automotive, General Purpose, Industrial
 • Automotive, General Purpose, Industrial, Lighting, Medical, Military, Telecommunications
 • Automotive, General Purpose, Industrial, Lighting, Telecommunications
 • Automotive, General Purpose, Industrial, Medical
 • Automotive, General Purpose, Industrial, Medical, Military, Telecommunications
 • Automotive, General Purpose, Industrial, Medical, Telecommunications
 • Automotive, General Purpose, Industrial, Telecommunications
 • Automotive, General Purpose, Lighting, Medical, Telecommunications
 • Automotive, General Purpose, Lighting, Telecommunications
 • Automotive, General Purpose, Medical, Military, Telecommunications
 • Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications
 • Automotive, General Purpose, Military
 • Automotive, General Purpose, Telecommunications
 • Automotive, Industrial
 • Automotive, Industrial, Telecommunications
 • General Purpose
 • General Purpose, Industrial
 • General Purpose, Industrial, Lighting
 • General Purpose, Industrial, Medical
 • General Purpose, Industrial, Medical, Telecommunications
 • General Purpose, Industrial, Telecommunications
 • General Purpose, Medical
 • General Purpose, Medical, Military, Telecommunications
 • General Purpose, Telecommunications
触头类型
 • -
 • 公头插片式
 • 公头插片式; 公形引脚
 • 公形引脚
 • 公形引脚,电源
 • 接片
 • Female Socket; Male Pin
 • Outer Shroud Contact
 • Tab
 • 无公型或母型之分
 • Center Strip Contact
 • Non-Gendered
 • 中央带触点
 • Male Blade
 • Male Blade; Male Pin
 • Male Pin
 • Male Pin, Power
 • 外罩触点
紧固类型
 • -
 • Screw Lock
 • 推挽式
 • 有螺纹
 • 杆锁
 • Friction Lock
 • Lever Lock
 • Locking Ramp
 • Detent Lock
 • Latch Holder
 • Latch Lock
 • Latch Lock/Eject Hooks
 • Latch Lock/Eject Hooks, Long
 • Latch Lock/Eject Hooks, Short
 • Swing Lock
 • 扭锁
 • 摩擦锁
 • 销锁
 • 锁存器支座
 • 锁定/弹出钩
 • 锁定/弹出钩,短
 • 锁定/弹出钩,长
 • 锁销滑道
 • Push-In
 • Push-Pull
 • Push-Turn Lock
 • Threaded
端接
 • -
 • Solder
 • 焊接
 • 螺钉
 • Press-Fit, Solder
 • 压接,焊接
 • Wire Wrap
 • Kinked Pin, Solder
 • 纽结引脚,焊接
 • 绕接线
侵入防护
 • -
 • Waterproof
 • IP20
 • IP40
 • IP67
 • IP67 - Dust Tight, Waterproof
 • IP67 - 防尘,防水
 • IP67, IP69K
 • IP67/69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof
 • IP67/69K - 防尘,耐水,防水
 • IP68
 • IP68/IP6K9K
 • 防水
材料可燃性等级
 • -
 • UL94 HB
 • UL94 V-0
 • UL94 V-2
触头材料
 • -
 • Modified Tin/Brass Alloy
 • Brass
 • Brass Alloy
 • Brass, Nickel
 • Bronze
 • Phosphor Bronze
 • Phosphor Bronze Alloy
 • 磷铜合金
 • 磷青铜
 • 磷黄铜
 • 青铜
 • Cartridge Brass
 • Gilding Metal
 • Nickel
 • 弹壳黄铜
 • 改性锡/黄铜合金
 • 铜合金
 • 铜锆合金
 • 铜锌
 • Copper
 • Copper Alloy
 • Copper Alloy, Phosphor Bronze
 • Copper Zinc
 • Copper Zirconium Alloy
 • 黄铜
 • 黄铜,镍
绝缘颜色
 • -
 • Ivory
 • White
 • Yellow
 • Beige
 • Blue
 • Brown
 • 天然
 • 奶油色
 • 绿色
 • Red
 • 乳白
 • 棕色
 • 灰色
 • 白色
 • 米色
 • Black
 • Black, Red
 • Cream
 • Gray
 • Green
 • Natural
 • Orange
 • 紫色
 • 红色
 • 蓝色
 • 黄色
 • 黑色
零件状态
 • Active
 • Obsolete
 • 停產
 • 最後搶購
 • Preliminary
 • Discontinued at Digi-Key
 • Last Time Buy
 • Not For New Designs
 • 初步
 • 在售
通知
 • QPL or Military Specs are for reference only. Parts are not for military use. See Terms and Conditions.
已选条件:
序号 图片 产品名称 型号 制造商 环保 参考价格 描述
1 矩形连接器针座,公插针 矩形连接器针座,公插针 B7B-PH-K-S(LF)(SN) JST Sales America Inc. Y ¥0.49-¥0.21
询价
7 位 接头 连接器 0.079"(2.00mm) 通孔 锡
2 矩形连接器针座,公插针 矩形连接器针座,公插针 61003021121 Wurth Electronics Inc. Y
询价
30 位 接头 连接器 0.100"(2.54mm) 表面贴装 金
3 矩形连接器针座,公插针 矩形连接器针座,公插针 1744418-4 TE Connectivity AMP Connectors Y
询价
4 位 接头 连接器 0.098"(2.50mm) 通孔 锡
4 矩形连接器针座,公插针 矩形连接器针座,公插针 1-1744418-4 TE Connectivity AMP Connectors Y
询价
14 位 接头 连接器 0.098"(2.50mm) 通孔 锡
5 矩形连接器针座,公插针 矩形连接器针座,公插针 0878311420 Molex, LLC Y ¥4.97-¥4.51
询价
14 位 接头 连接器 0.079"(2.00mm) 通孔 金
6 矩形连接器针座,公插针 矩形连接器针座,公插针 0878321020 Molex, LLC Y
询价
10 位 接头 连接器 0.079"(2.00mm) 表面贴装 金
7 暂无 矩形连接器针座,公插针 281282-1 TE Connectivity AMP Connectors Y
询价
20 位 接头 连接器 0.100"(2.54mm) 通孔,直角 金
8 暂无 矩形连接器针座,公插针 1724470208 Molex, LLC Y
询价
8 位 接头 连接器 0.165"(4.20mm) 通孔 锡
9 矩形连接器针座,公插针 矩形连接器针座,公插针 0530470210 Molex, LLC Y
询价
2 位 接头 连接器 0.049"(1.25mm) 通孔 锡
10 暂无 矩形连接器针座,公插针 TMM-122-05-G-S Samtec Inc. Y
询价
位 连接器
11 暂无 矩形连接器针座,公插针 MTMM-122-05-G-S-225 Samtec Inc. Y
询价
位 连接器
12 暂无 矩形连接器针座,公插针 MTLW-122-05-G-S-275 Samtec Inc. Y
询价
位 连接器
13 暂无 矩形连接器针座,公插针 MTMM-122-05-G-S-070 Samtec Inc. Y
询价
位 连接器
14 暂无 矩形连接器针座,公插针 TLW-122-05-G-S-LL Samtec Inc. Y
询价
位 连接器
15 暂无 矩形连接器针座,公插针 MTMM-122-05-G-S-196 Samtec Inc. Y
询价
位 连接器
16 暂无 矩形连接器针座,公插针 TMM-122-05-G-S-SM Samtec Inc. Y
询价
位 连接器
17 矩形连接器针座,公插针 矩形连接器针座,公插针 TSW-122-05-G-S Samtec Inc. Y
询价
22 位 接头 连接器 0.100"(2.54mm) 通孔 金
18 矩形连接器针座,公插针 矩形连接器针座,公插针 TFM-105-02-L-D-WT Samtec Inc. Y ¥28.59-¥12.85
询价
10 位 接头 连接器 0.050"(1.27mm) 表面贴装 金
19 矩形连接器针座,公插针 矩形连接器针座,公插针 TFM-105-02-L-D-WT-K Samtec Inc. Y
询价
10 位 接头 连接器 0.050"(1.27mm) 表面贴装 金
20 矩形连接器针座,公插针 矩形连接器针座,公插针 TFM-105-02-L-D-WT-TR Samtec Inc. Y ¥29.68-¥13.45
询价
10 位 接头 连接器 0.050"(1.27mm) 表面贴装 金
21 矩形连接器针座,公插针 矩形连接器针座,公插针 SBH21-NBPN-D20-ST-BK Sullins Connector Solutions Y
询价
40 位 接头 连接器 0.079"(2.00mm) 通孔 金
22 矩形连接器针座,公插针 矩形连接器针座,公插针 929647-09-36-I 3M Y ¥57.75-¥57.75
询价
36 位 针座,分离式 连接器 0.100"(2.54mm) 通孔 金
23 矩形连接器针座,公插针 矩形连接器针座,公插针 TSW-113-06-S-S Samtec Inc. Y
询价
13 位 接头 连接器 0.100"(2.54mm) 通孔 金
24 暂无 矩形连接器针座,公插针 TMM-113-06-S-S-SM Samtec Inc. Y
询价
位 连接器
25 暂无 矩形连接器针座,公插针 TLW-113-06-S-S-LL Samtec Inc. Y
询价
位 连接器
26 暂无 矩形连接器针座,公插针 TMM-113-06-S-S Samtec Inc. Y
询价
位 连接器
27 暂无 矩形连接器针座,公插针 MTMM-113-06-S-S-220 Samtec Inc. Y
询价
位 连接器
28 暂无 矩形连接器针座,公插针 TMM-113-06-S-S-SM-005 Samtec Inc. Y
询价
位 连接器
29 暂无 矩形连接器针座,公插针 TLW-113-06-S-S Samtec Inc. Y
询价
位 连接器
30 暂无 矩形连接器针座,公插针 MTMM-113-06-S-S-220-009 Samtec Inc. Y
询价
位 连接器
31 暂无 矩形连接器针座,公插针 MTMM-113-06-S-S-230 Samtec Inc. Y
询价
位 连接器
32 暂无 矩形连接器针座,公插针 HTSW-113-06-S-S Samtec Inc. Y
询价
13 位 接头 连接器 0.100"(2.54mm) 通孔 金
33 矩形连接器针座,公插针 矩形连接器针座,公插针 TFM-115-02-L-D-WT-P Samtec Inc. Y
询价
30 位 接头 连接器 0.050"(1.27mm) 表面贴装 金
34 矩形连接器针座,公插针 矩形连接器针座,公插针 TFM-115-02-L-D-WT-K Samtec Inc. Y