ICGOO在线商城 > 产品目录 > 分立半导体产品 > 二极管 - 桥式整流器
当前“

二极管 - 桥式整流器

17212条产品,ICGOO在线商城所选择的供货商都经过严格筛选,垂直采购渠道透明,质量有保障。
零件状态
 • 在售
 • 停產
 • 最後搶購
 • 不適用於新設計
 • Active
 • Obsolete
 • Not For New Designs
 • Discontinued at Digi-Key
 • Last Time Buy
 • Preliminary
安装类型
 • 表面贴装
 • 通孔
 • QC 端子
 • 底座安装
 • Through Hole
 • QC Terminal
 • Chassis Mount
 • Surface Mount
 • -
包装
 • Digi-Reel®
 • 剪切带(CT)
 • 带卷(TR)
 • 管件
 • 托盘
 • 散装
 • -
 • Bulk
 • Tray
 • Tape & Reel (TR)
 • Tube
 • Cut Tape (CT)
 • Box
工作温度
 • -55°C ~ 150°C(TJ)
 • -55°C ~ 165°C(TJ)
 • -65°C ~ 150°C(TJ)
 • -
 • -50°C ~ 125°C(TJ)
 • 150°C(TJ)
 • -50°C ~ 150°C(TJ)
 • 0°C ~ 70°C(TA)
 • -40°C ~ 150°C(TJ)
 • -55°C ~ 175°C(TJ)
 • -55°C ~ 125°C(TJ)
 • -55°C ~ 150°C
 • -40°C ~ 125°C (TJ)
 • 125°C(TJ)
 • -65°C ~ 125°C(TJ)
 • -55°C ~ 125°C
 • -55°C ~ 150°C (TJ)
 • -55°C ~ 175°C (TJ)
 • -55°C ~ 165°C (TJ)
 • -40°C ~ 150°C (TJ)
 • -65°C ~ 125°C (TJ)
 • -55°C ~ 125°C (TJ)
 • -50°C ~ 150°C (TJ)
 • -65°C ~ 150°C (TJ)
 • -40°C ~ 125°C (TJ)
 • -55°C ~ 175°C
 • 150°C (TJ)
 • -50°C ~ 125°C (TJ)
 • 125°C (TJ)
 • -40°C ~ 175°C (TJ)
 • 0°C ~ 70°C (TA)
不同 Vr 时的电流 - 反向漏电流
 • 5µA @ 600V
 • 5µA @ 200V
 • 5µA @ 100V
 • 5µA @ 800V
 • 10µA @ 800V
 • 10µA @ 1000V
 • 5µA @ 400V
 • 10µA @ 400V
 • 10µA @ 600V
 • 5µA @ 1000V
 • 4µA @ 100V
 • 200nA @ 500V
 • 2mA @ 400V
 • 2mA @ 200V
 • 2mA @ 1200V
 • 100µA @ 40V
 • 40µA @ 1200V
 • 200µA @ 1200V
 • 100µA @ 800V
 • 100µA @ 1600V
 • 100µA @ 1200V
 • 100µA @ 1400V
 • 500µA @ 1600V
 • 10µA @ 200V
 • 200µA @ 600V
 • 5µA @ 50V
 • 200µA @ 1600V
 • 1mA @ 40V
 • 10µA @ 50V
 • 3µA @ 50V
 • 300µA @ 1600V
 • 10µA @ 100V
 • 20µA @ 30V
 • 2µA @ 1000V
 • 20µA @ 1200V
 • 20µA @ 1600V
 • 3µA @ 200V
 • 300µA @ 1200V
 • 40µA @ 1400V
 • 40µA @ 800V
 • 10µA @ 1600V
 • 20µA @ 1800V
 • 10µA @ 125V
 • 10µA @ 1200V
 • 40µA @ 1600V
 • 250µA @ 600V
 • 2mA @ 1000V
 • 3µA @ 100V
 • 100µA @ 30V
 • 500µA @ 100V
 • 3µA @ 1000V
 • 100µA @ 100V
 • 100µA @ 1000V
 • 100µA @ 400V
 • 100µA @ 600V
 • 100µA @ 200V
 • 10µA @ 1400V
 • 2mA @ 600V
 • 1.5mA @ 600V
 • 100nA @ 80V
 • 100µA @ 60V
 • 500µA @ 40V
 • 180µA @ 150V
 • 120µA @ 150V
 • 2mA @ 800V
 • 3µA @ 600V
 • 20µA @ 150V
 • 40µA @ 20V
 • 2µA @ 600V
 • 2µA @ 50V
 • 2µA @ 200V
 • 2µA @ 100V
 • 2µA @ 400V
 • 50µA @ 1600V
 • 100nA @ 70V
 • 1µA @ 1000V
 • 5µA @ 1100V
 • 10mA @ 1000V
 • 5µA @ 1400V
 • 3µA @ 800V
 • 350µA @ 30V
 • 1mA @ 100V
 • 5µA @ 150V
 • 1mA @ 30V
 • 10mA @ 1600V
 • 50µA @ 40V
 • 2µA @ 800V
 • 50µA @ 200V
 • 1mA @ 60V
 • 0.5mA @ 60V
 • 500nA @ 60V
 • 500µA @ 60V
 • 50µA @ 100V
 • 10µA @ 60V
 • 60µA @ 600V
 • 5µA @ 190V
 • 500nA @ 100V
 • 200µA @ 100V
 • 10mA @ 800V
 • 10µA @ 40V
 • 25µA @ 100V
 • 50µA @ 1200V
 • 40µA @ 1800V
 • 10mA @ 1200V
 • 60µA @ 1200V
 • 70µA @ 60V
 • 300µA @ 1400V
 • 25mA @ 2200V
 • 300µA @ 800V
 • 200µA @ 60V
 • 100µA @ 45V
 • 3µA @ 400V
 • 100µA @ 1800V
 • 300µA @ 1800V
 • 50µA @ 150V
 • 100µA @ 4800V
二极管类型
 • 单相
 • 三相
 • 三相(制动)
 • 单相(PFC 模块)
 • 单相(制动)
 • Single Phase
 • Three Phase
 • Three Phase (PFC Module)
 • -
 • Three Phase (Braking)
 • Single Phase (Braking)
技术
 • 标准
 • 肖特基
 • 碳化硅肖特基
 • 雪崩
 • Standard
 • Schottky
 • Silicon Carbide Schottky
 • -
 • Avalanche
 • Super Barrier
电压 - 峰值反向(最大值)
 • 600V
 • 200V
 • 100V
 • 800V
 • 1kV
 • 400V
 • 70V
 • 1.2kV
 • 50V
 • 1.6kV
 • 1.4kV
 • 40V
 • 30V
 • 1.8kV
 • 80V
 • 60V
 • 150V
 • 20V
 • 1.1kV
 • 380V
 • 2.2kV
 • 4.8kV
 • 45V
 • 125V
电流 - 平均整流(Io)
 • 2.2A
 • 1A
 • 800mA
 • 500mA
 • 15A
 • 8A
 • 35A
 • 3.9A
 • 2A
 • 1.5A
 • 25A
 • 140mA
 • 3A
 • 12A
 • 50A
 • 3.8A
 • 52A
 • 160A
 • 56A
 • 92A
 • 78A
 • 100A
 • 117A
 • 11A
 • 10A
 • 6A
 • 130A
 • 4A
 • 4.5A
 • 75A
 • 110A
 • 88A
 • 86A
 • 20A
 • 127A
 • 36A
 • 3.6A
 • 3.5A
 • 3.2A
 • 2.8A
 • 22A
 • 27A
 • 60A
 • 1.9A
 • 1.2A
 • 40A
 • 100mA
 • 18A
 • 900mA
 • 118A
 • 30A
 • 1.6A
 • 5A
 • 2.3A
 • 38A
 • 90A
 • 25mA
 • 82A
 • 175A
 • 125A
 • 45A
 • 250A
 • 3.7A
 • 31A
 • 200mA
 • 2.5A
 • 70A
 • 107A
 • 6.6A
 • 63A
 • 19A
 • 28A
 • 360A
 • 1.3A
 • 180A
 • 54A
 • 4.2A
不同 If 时的电压 - 正向(Vf
 • 970mV @ 2.2A
 • 1V @ 2A
 • 1V @ 400mA
 • 1V @ 500mA
 • 950mV @ 400mA
 • 1.1V @ 7.5A
 • 1V @ 4A
 • 1.1V @ 8A
 • 1.1V @ 17.5A
 • 1V @ 8A
 • 1.1V @ 3.14A
 • 1.1V @ 1A
 • 1.1V @ 1.5A
 • 1.1V @ 12.5A
 • 950mV @ 1A
 • 840mV @ 2A
 • 1.05V @ 1A
 • 1.3V @ 100mA
 • 1V @ 3A
 • 1.1V @ 6A
 • 1.1V @ 25A
 • 1.3V @ 1A
 • 1V @ 6A
 • 1.07V @ 20A
 • 960mV @ 2A
 • 1.15V @ 400mA
 • 1.6V @ 45A
 • 1.13V @ 50A
 • 1.14V @ 40A
 • 1V @ 1A
 • 1.8V @ 6A
 • 1.1V @ 5A
 • 1.05V @ 7.5A
 • 1.05V @ 12.5A
 • 1V @ 12.5A
 • 1.1V @ 800mA
 • 2.04V @ 60A
 • 1.1V @ 4A
 • 550mV @ 2A
 • 1.1V @ 2A
 • 1.9V @ 150A
 • 1.1V @ 3A
 • 1.2V @ 100A
 • 1.1V @ 22.5A
 • 650mV @ 2A
 • 1.25V @ 400mA
 • 1.05V @ 2A
 • 1.15V @ 2A
 • 1.2V @ 17.5A
 • 1V @ 5A
 • 1.05V @ 10A
 • 1.1V @ 10A
 • 1.6V @ 150A
 • 1.05V @ 3A
 • 1.14V @ 30A
 • 1.05V @ 700mA
 • 1.1V @ 15A
 • 1.1V @ 20A
 • 1.2V @ 2A
 • 1V @ 7.5A
 • 900mV @ 7.5A
 • 1.05V @ 5A
 • 950mV @ 3A
 • 1.2V @ 12.5A
 • 1V @ 1.5A
 • 1.43V @ 20A
 • 1.04V @ 15A
 • 950mV @ 4A
 • 2.2V @ 30A
 • 1.1V @ 1.9A
 • 1.05V @ 1.5A
 • 850mV @ 1A
 • 1.15V @ 15A
 • 1.1V @ 1.2A
 • 1.65V @ 22A
 • 1.2V @ 100mA
 • 1.05V @ 17.5A
 • 920mV @ 12.5A
 • 700mV @ 2A
 • 1.15V @ 20A
 • 1.7V @ 10A
 • 550mV @ 1A
 • 970mV @ 30A
 • 1.2V @ 12A
 • 500mV @ 3A
 • 0.9V @ 2A
 • 1V @ 900mA
 • 1.19V @ 40A
 • 1.2V @ 25A
 • 1.2V @ 7.5A
 • 2.2V @ 150A
 • 970mV @ 5A
 • 1.15V @ 75A
 • 450mV @ 2A
 • 1.05V @ 500mA
 • 1.015V @ 1.2A
 • 1.3V @ 90A
 • 900mV @ 5mA
 • 1.3V @ 1.5A
 • 1.4V @ 150A
 • 950mV @ 2A
 • 500mV @ 1A
 • 1.35V @ 50A
 • 900mV @ 2A
 • 440mV @ 1A
 • 1.36V @ 55A
 • 1.1V @ 60A
 • 850mV @ 2A
 • 950mV @ 7.5A
 • 1.16V @ 60A
 • 420mV @ 1A
 • 900mV @ 4A
 • 1.55V @ 125A
 • 900mV @ 1A
 • 650mV @ 500mA
 • 700mV @ 1A
 • 0.65V @ 500mA
 • 1.51V @ 100A
 • 1.57V @ 30A
 • 1.6V @ 300A
 • 2.13V @ 11A
 • 1.9V @ 300A
 • 0.85V @ 500mA
 • 1.8V @ 55A
 • 1.3V @ 100A
 • 625mV @ 1A
 • 400mV @ 100mA
 • 1.3V @ 2.5A
 • 1.28V @ 30A
 • 1.17V @ 20A
 • 1.26V @ 30A
 • 1.8V @ 150A
 • 1.2V @ 3A
 • 2.92V @ 10A
 • 1.3V @ 1.57A
 • 490mV @ 500mA
 • 600mV @ 2A
 • 750mV @ 1A
 • 1.62V @ 30A
 • 0.55V @ 2A
 • 2.75V @ 30A
 • 1.7V @ 1A
 • 1.13V @ 20A
 • 2.37V @ 10A
 • 1.2V @ 1A
 • 1.2V @ 1.2A
 • 1.3V @ 2A
 • 0.85V @ 1A
封装/外壳
 • 4-SMD,扁平引线
 • 4-SMD,鸥翼
 • 4-BESOP(0.173",4.40mm 宽)
 • TO-269AA,4-BESOP
 • 4-方形,GBPC-W
 • 4-SIP,GBU
 • 4-ESIP
 • 4-SIP,KBU
 • 4-SIP,KBPM
 • 4-EDIP(0.300",7.62mm)
 • 4-SIP,KBP
 • 4-方形,GBPC
 • 4-方形,KBPC-T
 • TO-253-4,TO-253AA
 • 4-方形,GBPC-A
 • 4-方形,GBPC-6
 • 4-方形,D-72
 • 4-ESIP, KBU
 • 8-DIP(0.300",7.62mm)
 • PWS-D
 • 芯片,凹面端子
 • 5-方形,D-63
 • ECO-PAC2
 • 4-方形,D-34
 • ISOPLUSi5-Pak™
 • 4-方形,KBPC
 • 4-方形,KBPC-W
 • 4-SIP,GBJ
 • 4-EDIP(0.321",8.15mm)
 • 4-SIP,RS-4L
 • M2
 • 4-SIP,GBP
 • 模块
 • 4-ESIP,PB
 • 4-UDFN 裸露焊盘
 • 4-方形,MP-8
 • 4-方形,MB
 • 4-方形,MB-W
 • 4-方形,MB-35W
 • 4-圆形,WOG
 • V1A-PAK
 • V1-A
 • 4-SIP,TS-6P
 • 4-SIP,KBPR
 • ECO-PAC1
 • 4-SIP,DBF
 • 5-SIP,TSB-5
 • 4-方形,BR-6
 • 4-SIP,KBPL
 • PWS-E1
 • 4-ESIP,BU-5S
 • 4-SIP,BU
 • 4-SIP,GSIB-5S
 • i4-Pac™-5
 • 5-方形,FO-B
 • Z4-D
 • SOT-227-4,miniBLOC
 • 4-SIP,2KBB
 • 4-Square,GBPC-M
 • 4-SIP,KBJ
 • 4-方形,GBPC-T
 • MT-K 模块
 • 4-方形,D-38
 • V1-B-Pack
 • 4-方形,PB-6
 • SC-61AB
 • 4-SIP,GBJL
 • 4-SIP,KBL
 • 4-圆形,WOB
 • 4-SIP,GBL
 • 4-SIP,TS4K
 • 2-SMD,无引线
 • 4 长方形
 • 4-方形,GBPC-1
 • 4-方形,MT-35A
 • 4-SMD
 • 4-圆形,WOM
 • 4-SIP,RS-2
 • 4-DIP(0.300",7.62mm)
 • E2
 • 4-方形,MP-50W
 • 4-方形
 • 5-SMD 模块
 • 8-UDFN 裸露焊盘
 • 4-Square,GBPC40-M
 • 4-Square,GBPC40
 • PWS-A
 • 4-SIP
 • SP1
 • 5-方形,SCVB
 • SC-74A,SOT-753
 • 4-方形,BR-8
 • 4-SIP,D-44
 • 4-方形,VJ
 • MTK
 • 4-Square, KBPC-W
 • 4-Square, KBPC-T
 • 4-Square, GBPC
 • 4-Square, KBPC
 • 4-Square, GBPC-W
 • Module
 • 4-Square, GBPC-6
 • 4-SMD, Gull Wing
 • Chip, Concave Terminals
 • 4-SIP, GSIB-5S
 • 4-SIP, KBPM
 • TO-269AA, 4-BESOP
 • 4-EDIP (0.300", 7.62mm)
 • MT-K Module
 • 4-Circular, WOM
 • 4-Circular, WOG
 • 5-Square, D-63
 • 4-Square, MT-35A
 • 4-Square, MP-50W
 • 4-Square, GBPC-A
 • 4-Square, GBPC-M
 • 4-Square, GBPC40-M
 • 4-Square, GBPC40
 • 4-SIP, TS-6P
 • 4-SIP, KBP
 • 4-SIP, GBP
 • 4-SIP, KBU
 • 4-BESOP (0.173", 4.40mm Width)
 • 4-SMD, Flat Leads
 • TO-253-4, TO-253AA
 • 4-SIP, GBU
 • 4-SIP, GBJ
 • 4-Square, D-34
 • 4-Square, FO-A
 • 4-SIP, KBL
 • 4-Square, D-38
 • 4-Square, D-72
 • 4-Circular, WOB
 • 4-SIP, D-44
 • 4-EDIP (0.321", 8.15mm)
 • 4-SIP, GBL
 • 4-ESIP, PB
 • 4-Square, MB-35W
 • 4-Square, MB
 • 4-Square, MB-W
 • 4-Square, GBPC-1
 • 4-Square, PBPC-6
 • 4-VDFN
 • 4-SIP, KBPR
 • 4-SIP, KBJ
 • 4-SIP, GBJL
 • 4-Square, MP-8
 • 4-DIP (0.300", 7.62mm)
 • 4-SIP, BU
 • 4-SIP, KBPL
 • 7-MTPB
 • 4-Square, BR
 • 4-SIP, KBJL
 • M3
 • 4-SIP, RS-4L
 • 4-SIP, with Heat Sink
 • M4 Module
 • 5-Square, FO-B
 • SOT-227-4, miniBLOC
 • 4-Square, PB-6
 • 5-SIP, TSB-5
 • PWS-C
 • 5-Square, SCVB
 • 4-SIP, DBF
 • 4-UDFN Exposed Pad
 • 5-SIP
 • 4-SIP, GBO
 • 4-Circular, A Case
 • 9-SMD Module
 • 4-Square, BR-8
 • 4-Square, FP
 • 4-UDFN
 • 4-Square, KBPC-1
 • 4-Square, MP-50
 • UGB-1
 • 4-ESIP, KBL
 • 4-SMD, No Lead
 • 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
 • 4-SIP, JA
 • 4-Square, BR-W
 • 4-SIP, 2KBB
 • 5-Rectangle
 • 4-SIP, RS-6
 • 4-LDFN
 • 4-Square, GBPC-T
供应商器件封装
 • YBS
 • DBLS
 • MBS
 • TO-269AA(MBS)
 • 4-SOIC
 • LMBS-1
 • GBPC-W
 • GBU
 • KBU
 • KBPM
 • DFM
 • 4-DIP
 • KBP
 • GBPC
 • KBPC
 • HDS
 • 4-HD DIP
 • PG-SOT143-4
 • GBPC-A
 • GBPC6
 • D-72
 • 8-PDIP
 • PWS-D
 • -
 • D-63
 • DFS
 • NBS04
 • MT-K
 • DF-S
 • ECO-PAC2
 • D-34
 • ISOPLUS i4-PAC™
 • KBPC-W
 • DBS
 • GBJ
 • DB-1
 • DB-M
 • DB
 • DB-S
 • ABS
 • 4-MiniDIP
 • 4-MicroDIP/SMD
 • MBS-2
 • RS-4L
 • 4-SDIP
 • D3K
 • M2 - P 模块(ISO)
 • GBP
 • 模块
 • isoCINK+™ PB
 • 4-TBS
 • 4-UDFN(3.5x3.5)
 • 16-SOIC
 • MP8
 • MB
 • MB-W
 • MB-35W
 • WOG
 • V1A-PAK
 • V1-A
 • TS-6P
 • KBPR
 • ECO-PAC1
 • TSB-5
 • BR-6
 • KBPL
 • PWS-E1
 • isoCINK+™ BU-5S
 • isoCINK+™ BU
 • GSIB-5S
 • MBS-1
 • FO-B
 • Z4-D
 • SOT-227
 • 2KBB
 • GBPC-M
 • KBJ
 • KBPC-T
 • GBPC-T
 • D-38
 • V1-B-Pack
 • PB-6
 • 迷你型4-G4-B
 • 4-SOPA
 • GBJL
 • KBL
 • SDB-1
 • WOB
 • GBL
 • SOT-227B
 • TS4K
 • GBPC1
 • MT-35A
 • WOM
 • RS-2
 • ABF
 • DBL
 • E2
 • MP-50WW
 • 5-SMD
 • SM2
 • 8-UDFN(4x4)
 • 2320
 • GBPC40-M
 • GBPC40
 • PWS-A
 • SP1
 • SCVB
 • SMT5
 • BR-8
 • D-44
 • ABS-L
 • VJ
 • MTK
 • Module
 • TO-269AA (MBS)
 • 4-MSBL
 • M2 - P Module (ISO)
 • Mini-Dip (TO-269AA)
 • FO-A
 • PWS-E-Flat
 • MBF
 • PBPC-6
 • V-DFN5060-4
 • 7-MTPB
 • BR
 • Mini4-G4-B
 • KBJL
 • M3
 • TO-269AA
 • BR-L
 • DBF
 • PWS-C
 • 4-UDFN (3.5x3.5)
 • GUFP
 • 4-SIP
 • A Case
 • ISOPLUS-SMPD™.B
 • 4-Case FP
 • U-DFN3030-4
 • 4-SMDIP
 • KBPC1
 • MP-50
 • BG-PB50AT-1
 • UGB-1
 • ABS(Z4)
 • JA
 • BR-W
 • M2-1
 • 4-MSB
 • 4-DF
 • RS-6
 • 4-BR DFN
基本零件编号
 • GBPC1501
 • GBPC3510
 • GBPC3504
 • GBPC2510
 • GBPC2504
 • GBPC1201
 • GBPC3506
 • GBPC2502
 • VUB
 • VBO88
 • VBO78
 • VUO98
 • VUO122
 • DB106
 • HD04
 • MDB6
 • HD02
 • GBJ2502
 • GBPC3501
 • KBU8J
 • KBU4G
 • DF10
 • MB3510
 • GBU1004
 • W01
 • 2KBP005
 • GBU808
 • MB10
 • LMB10
 • DF06
 • MB2
 • RMB2
 • RS405
 • CDBHM1100
 • DF02
 • PB62
 • DA4X106
 • DF08
 • GBJ1510
 • GBJ2510
 • GBJ2506
 • GBJ2508
 • GBJ1506
 • GBJ1006
 • GBJ2504
 • GBU601
 • DB105
 • SDB105
 • GBU401
 • 2KBP08
 • GBPC3502
 • GBU6A
 • RH06
 • VUO82
 • KBL10
 • DB103
 • DB101
 • DB102
 • DB104
 • DF04
 • CD2320-B11000
 • KBU8G
 • 2KBP10
 • MDB10
 • GBU4A
 • SDB155
 • DF1510
 • 2KBP*
 • DF005
 • MB6
 • 2KBP06
 • W08
 • LMB6
 • KBU6B
 • RMB4
 • MB4
 • GBPC2508
 • GBPC25005
 • GBPC2501
 • GBPC2506
 • KBP204
 • B10
 • W06
 • CDBHM2100
 • KBL06
 • 1KAB*E
 • MB8
 • LMB8
 • 2W06
 • SDB107
 • DB107
 • CDNBS04
 • GBU406
 • MB351
 • BAS3007
 • 2W10
 • HD06
 • MB1
 • KBP210
 • KBP206
 • DF1502
 • GBU10005
 • GBJ10005
 • MB352
 • KBU4M
 • MB110
 • BAS4002
 • MB16
 • BGX50
 • 3N253
 • GBU810
 • KBU6J
 • KBU8M
 • KBP202
 • 60MT*KB
 • 160MT*KB
 • KBP2005
 • GBPC1204
 • 3N247
 • SBR05M60
 • CDBHD2100
 • GBU806
 • SDB157
 • UC3610
 • 3N250
 • W10
 • W04
 • KBU4A
 • KBU4K
 • 3N256
 • GBPC3508
 • RS605
已选条件:
序号 图片 型号 制造商 环保 参考价格 描述
1 MB6S-E3/80 Vishay Semiconductor Diodes Division Y ¥0.82-¥1.13
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 600V Surface Mount TO-269AA (MBS)
2 MB6S-E3/80 Vishay Semiconductor Diodes Division Y ¥0.82-¥1.13
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 600V Surface Mount TO-269AA (MBS)
3 MB6S-E3/80 Vishay Semiconductor Diodes Division Y ¥0.82-¥1.13
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 600V Surface Mount TO-269AA (MBS)
4 MB6S-E3/80 Vishay Semiconductor Diodes Division Y ¥0.82-¥1.13
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 600V Surface Mount TO-269AA (MBS)
5 MB6S-E3/80 Vishay Semiconductor Diodes Division Y ¥0.82-¥1.13
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 600V Surface Mount TO-269AA (MBS)
6 MB6S-E3/80 Vishay Semiconductor Diodes Division Y ¥0.82-¥1.13
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 600V Surface Mount TO-269AA (MBS)
7 暂无 VBE100-06NO7 IXYS Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 600V Chassis Mount ECO-PAC2
8 MB6S-E3/80 Vishay Semiconductor Diodes Division Y ¥0.82-¥1.13
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 600V Surface Mount TO-269AA (MBS)
9 MB6S-E3/80 Vishay Semiconductor Diodes Division Y ¥0.82-¥1.13
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 600V Surface Mount TO-269AA (MBS)
10 MB6S-E3/80 Vishay Semiconductor Diodes Division Y ¥0.82-¥1.13
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 600V Surface Mount TO-269AA (MBS)
11 KMB215STR SMC Diode Solutions Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Schottky 150V Surface Mount MBS
12 KMB215STR SMC Diode Solutions Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Schottky 150V Surface Mount MBS
13 KMB215STR SMC Diode Solutions Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Schottky 150V Surface Mount MBS
14 MB6S-E3/80 Vishay Semiconductor Diodes Division Y ¥0.82-¥1.13
询价
Bridge Rectifier Single Phase Standard 600V Surface Mount TO-269AA (MBS)
15 CDBHD260-G Comchip Technology Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Schottky 60V Surface Mount Mini-Dip (TO-269AA)
16 CDBHD260-G Comchip Technology Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Schottky 60V Surface Mount Mini-Dip (TO-269AA)
17 CDBHD260-G Comchip Technology Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Schottky 60V Surface Mount Mini-Dip (TO-269AA)
18 MB110S-TP Micro Commercial Co Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Schottky 100V Surface Mount MBS-1
19 暂无 LMB110S-TP Micro Commercial Co Y
询价
Bridge Rectifier Single Phase Schottky 100V Surface Mount LMBS-1
20 暂无 LMB110S-TP Micro Commercial Co Y
询价
Bridge Rectifier