ICGOO-商城首页

您好,欢迎来到ICGOO,这里是国内领先的电子产业服务平台!
ICGOO电子元器件商城

热卖产品

交货地筛选:
已选条件:
型号制造商供应商库存|库位批次|数量订货规则数量阶梯香港交货大陆交货数量货期(工作日)操作

型号说明:A

Fci
icgoo_stock9268
包装:A
2115 | 9268 最小起订量:10
倍数:1
10+
-
🗣🌺⋞☺
100+
-
⋞🌺⛿🗼
500+
-
⋞🌺⚟⛿

型号说明:15000/BAO

Molex
icgoo_stock51085
包装:A
2020/03/20 | 51085 最小起订量:10
倍数:1
10+
-
⋞🌺🖭🖬
100+
-
⋞🌺🗼☺
500+
-
⋞🌺🗼🍲

型号说明:A

Microchip
icgoo_stock10000
包装:MSOP
2125 | 10000 最小起订量:5
倍数:1
5+
-
🍲🌺🍲🗣
50+
-
🍲🌺⋞☺
250+
-
🖭🌺☺🗟

型号说明:A

Molex
icgoo_stock80900
包装:22-26AW
2020/03/11 | 80900 最小起订量:50
倍数:1
50+
-
🌟🚊🤛😇
500+
-
🌟🚊▩💅
2000+
-
🌟🚊▩🍣

型号说明:A

Tdk
icgoo_stock4286
包装:SMD,4.7X4.5X2MM
2011 | 4286 最小起订量:5
倍数:1
5+
-
▬⚉🙉🙉
50+
-
▬⚉🎫🏞
250+
-
▬⚉🏞🙉

型号说明:SPQ3000

Allegro
icgoo_stock149
包装:SOIC-8
2108 | 149 最小起订量:5
倍数:1
5+
$💛⚉▬🙉⟾🏞
💛🐿⚉🏞🙉
50+
$💛⚉💛🙉❏🗒
🙉⚉🎫🏞
250+
$💛⚉💛▬💛🙉
🙉⚉💛🏞

型号说明:MPQ1500

Adi
icgoo_stock1487
包装:LFCSP-24
2047 | 1487 最小起订量:1
倍数:1
1+
-
🔫🔔🔬🔓🔙
25+
-
🔪🔩🔬🔙🔘
100+
-
🔪🔡🔬🔙🔒

型号说明:A

Adi
icgoo_stock2950
包装:SOT-23-3
2046 | 2950 最小起订量:5
倍数:1
5+
-
☺🌺⋞🗟
50+
-
🗟🌺🍲
250+
-
🗟🌺🗣

型号说明:50一盘

Panasonic
icgoo_stock1000
包装:A
20+ | 1000 最小起订量:1
倍数:1
1+
$🏍⚉💛💛🗒🏍
▬🏞⚉❏🏍
25+
$▬⚉🎫🙉▬▬
▬▬⚉🎫⟾
100+
$▬⚉🗒🙉▬🏞
▬💛⚉🙉🎫

型号说明:A

St
icgoo_stock1100
包装:TO3P
20+ | 1100 最小起订量:5
倍数:1
5+
-
📮💨❡📽💛
50+
-
📮💇❡🐭💛
250+
-
📮📮❡📵📛

型号说明:A

Maxim
icgoo_stock2494
包装:TDFN-8
2030 | 2494 最小起订量:5
倍数:1
5+
-
🛳🛳🚾⛧
50+
-
🛳🚳🚾⛞
250+
-
⏫🚾⎟⯌

型号说明:A

Maxim
icgoo_stock5995
包装:SOP
2104 | 5995 最小起订量:5
倍数:1
5+
-
❏⚉🏍⟾
50+
-
❏⚉🐿🏍
250+
-
🏍⚉🎫⟾

型号说明:SPQ500

Analog Devices Inc
icgoo_stock634
包装:QFN16
2102 | 634 最小起订量:1
倍数:1
1+
$🚹🚻🚲🚷🚲🚹
🚳🚷🚻🚵🚳
25+
$🚳🚻🚵🚴🚷
🚳🚱🚻🚲🚷
100+
$🚳🚻🚸🚵🚲🚳
🚳🚴🚻🚱🚹

型号说明:A

St
icgoo_stock3264
包装:SOT89
19+ | 3264 最小起订量:10
倍数:1
10+
-
🌟🚊🍣⬻
100+
-
🌟🚊◸❍
500+
-
🌟🚊◸▩

型号说明:A

Maxim Integrated Products
icgoo_stock1348
包装:TQFN20
2013 | 1348 最小起订量:1
倍数:1
1+
$▬⚉🙉❏🏍▬
▬❏⚉🐿💛
25+
$▬⚉🗒🏍🎫💛
▬💛⚉🏞▬
100+
$▬⚉🏞❏▬🙉
▬🐿⚉🎫🏞

型号说明:A

Maxim
icgoo_stock216
包装:SOT23-5
2023 | 216 最小起订量:1
倍数:1
1+
-
▩🤛🚊🌟▩
25+
-
▩🌟🚊◸⬻
100+
-
▩🌟🚊😇◸

型号说明:A

Maxim
icgoo_stock4992
包装:SOT-23-6
2032 | 4992 最小起订量:5
倍数:1
5+
-
🍬🍰🍩
50+
-
🍦🍰🍪🍫
250+
-
🍦🍰🍦🍯

型号说明:A

Maxim
icgoo_stock685
包装:SOIC8
2027 | 685 最小起订量:5
倍数:1
5+
-
🍮🍨🍰🍨🍫
50+
-
🍨🍫🍰🍩🍫
250+
-
🍨🍪🍰🍯🍨

型号说明:A

Microchip Technology Inc
icgoo_stock25
包装:A
1950 | 25 最小起订量:5
倍数:1
5+
-
🍪🍰🍩🍪
50+
-
🍭🍰🍪
250+
-
🍭🍰🍯🍮

型号说明:A

Vishay
icgoo_stock1115
包装:SOT23-3
2017 | 1115 最小起订量:10
倍数:1
10+
-
🗼🌺🗣🗟
100+
-
🖬🌺☺🖭
500+
-
🖬🌺🗟🗼